anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students” în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”

1)       Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”  în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”.

2)       Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii în scopul organizarii evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”, în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub:

 • Servicii de cazare într-o singură structură de cazare în perioada 7-11 aprilie 2022;
 • Servicii închiriere autocar cu șofer, pentru asigurarea transferului studenților participanți, de la Hotel Ceahlău la Rubik Hub și retur, în perioada 8 – 10 aprilie 2022;
 • Servicii foto-video în perioada 8 – 10 aprilie, cu aparatură profesională de specialitate, inclusiv personal 2 ore /zi – în intervalul orar 9.00- 20.00;
 • Decont transport intern (carburant), confom cerințelor autorității contractante din Caietul de Sarcini.

3)       Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 23:00;

4)       Limba ofertei: Limba română;

5)       Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)       Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 09.00;
 • Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 05.04.2022-06.04.2022;
 • Data estimată de semnare a contractului: maxim 06.04.2022.

7)       Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 03.05.2022;

8)       Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)       Nu se accepta oferte alternative.

10)       Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.120,00 lei fără TVA. Sursa de finantare: Surse proprii.

11)       Condiții de calificare:

 1. Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
 2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 3. Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 4. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 5. Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12)       Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13)       Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14)       Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă ;

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată;

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică;
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare;
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei.

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie

II. Caiet de Sarcini TechIdeas 2022

III. Formulare si Modele TechIdeas 2022

IV. Model de Contract TechIdeas 2022

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

10
NOUTĂȚI

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Regio.Digi.Hub

O delegație a Centrului Regional de Studii Nord-Est s-a deplasat la Ruse, Bulgaria, în perioada 23-24 martie 2022, pentru a coordona prima întâlnire transnațională a proiectului Regio.Digi.Hub.  

Întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite, iar participanții s-au implicat activ în activitățile propuse. Au fost discutate toate detaliile referitoare la implementare proiectului, iar delegația ADR Nord-Est, în calitate de lider de parteneriat, a facilitat comunicarea între organizațiile participante.

Având o vastă experiență în implementarea proiectelor, membrii consorțiului de proiect au propus o serie de instrumente de evaluare, au planificat toate activitățile și au convenit asupra termenelor limită propuse de către coordonator pentru următoarele activități din primul an al proiectului.

Această primă întâlnire a reprezentat și o oportunitate de networking a partenerilor și de valorificare a oportunităților proiectului.

Proiectul Regio.Digi.Hub își propune dezvoltarea unui suport de curs și a unei platforme educaționale dedicate inovației în sectorul dezvoltării regionale, pentru a sprijini și optimiza sistemul educațional VET în domeniul dezvoltării regionale.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și parteneriatul de proiect este format din 8 organizații din 6 țări europene:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – România (lider proiect);
 • Politeknika Ikastegia Txorierri – Spania;
 • Budakov Films EOOD – Bulgaria;
 • Agenția Regională Backadoo Novi Sad – Serbia;
 • IDEC – Grecia;
 • Rusenka Targovsko Industrialna Kamara – Bulgaria;
 • BSC, Poslovno Podporni Center – Slovenia;
 • Atlantis Engineering AE – Grecia.
PHOTO-2021-10-21-09-30-25
NOUTĂȚI

Acord de parteneriat între BCR și ROREG pentru valorificarea oportunităților de finanțare pentru antreprenori

În data de 19 octombrie 2021, Banca Comercială Română, în parteneriat cu ROREG (Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România) a organizat conferința “Oportunități de finanțare pentru antreprenori”, în cadrul căreia au fost abordate următoarele provocări:

 • cum demontăm miturile privind accesul la fondurile europene?
 • cum creăm un context în care antreprenorii de azi şi antreprenorii de mâine să aibă succes?
 • cum schimbăm paradigma de învățare pentru a gestiona eficient banii europeni?

Prezent la eveniment, în calitate de vicepreședinte ROREG, Domnul Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, a declarat: “ Întotdeauna rezultatele noastre individuale sunt mai modeste decât rezultatele pe care le putem obţine împreună!

În Regiunea Nord-Est, punctele noastre forte sunt o forţă de muncă tânără, centre universitare în plină dezvoltare,  un apetit către dezvoltare şi o dorinţă de a valorifica cele două mari avantaje pe care le aduce UE: banii şi şansa de a învăţa”.

Pornind de la aceste premise, BCR si ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România au semnat o iniţiativă comună pentru stimularea accesării celor peste 3,5 miliarde de euro disponibile pentru antreprenori prin Programele Operaţionale Regionale.

Puteti citi mai multe in acest articol.

curs-programe-finantare-antreprenori
NOUTĂȚI

Programe de finanțare pentru antreprenori

ADR Nord Est impreuna cu BCR – Școala de Business, te invita la un curs din care poti afla care sunt cele mai importante oportunități de finanțare nerambursabilă pentru afacerea ta și cum putem învăța împreună cum trebuie să le fructificăm.

Cursul a fost realizat în urma experienței vaste acumulată de echipa BCR în co-finanțarea de proiecte europene în valoarea totală de peste 2 miliarde de euro, împreună cu sprijinul experților ADR NE.

CE POTI AFLA DIN ACEST CURS? 

Poti afla ce tipuri de finanțări sunt disponibile, informatii despre pregătirea și depunerea proiectului, cum se face evaluarea proiectului dar si semnarea contractului de finanțare, implementarea proiectului dar și cum îți poți dezvolta afacerea cu fonduri europene și naționale în următorii ani. Inscrie-te si tu acum aici!

Poza anunt RVP 2.0
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

ADR Nord-Est și Banca Mondială oferă sprijin universităților pentru valorificarea rezultatelor cercetării în Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează în 2021 cel de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0) pentru identificarea proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirea echipelor de proiect aferente în vederea consolidării cunoștințelor și capacităților pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică (TRL).

RVP 2.0 este un program derulat în limba engleză de către ADR Nord-Est pentru a facilita tranziția rezultatelor de cercetare către piață, prin intermediul unei călătorii personalizate concepute pentru a acoperi toate nevoile specifice ale echipelor de cercetare. Acest sprijin este oferit sub forma unor workshop-uri de dezvoltare a afacerii, sesiuni de coaching personalizate și asistență pentru lansarea pe piață. Pentru a desfășura acest program, ADR Nord-Est beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în cadrul Acordului Administrativ (EC 2018.CE.16.BAT.059) dintre Comisia Europeană si Banca Mondială semnat în 2018.

În cadrul acestui apel experții Băncii Mondiale și ADR Nord-Est au selectat 10 proiecte din regiunea Nord-Est în vederea acordării de asistență și îndrumare pentru consolidarea capacității și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de marketing, drepturi de proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc. Aplicațiile depuse acoperă următoarele domenii de specializare inteligentă:

–           TIC, Smart City & Smart Village, Dezvoltare de noi produse TIC hardware & software și soluții de testare

–           MEDIU, Apă (solutii inovative)

–           AGRO-ALIMENTAR & INDUSTRIA LEMNULUI, Smart Farming

–           SĂNĂTATE, e-Health, Bio-medical devices/hardware-software, Medicină de precizie, Biotehnologii medicale și farmaceutice

–           Alte domenii: Educație

Proiectele au fost selectate din cadrul următoarelor universități din regiunea Nord-Est:Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași, și Universitatea „Ștefan cel Mare, Suceava.

La finalul acestui program, preconizat pentru luna decembrie 2021, echipele își vor dezvolta abilitățile antreprenoriale necesare pentru facilitarea accesului pe piață a rezultelor cercetării și vor avea oportunitatea de a-și prezenta proiectele în cadrul unui Demo Day, cu scopul de a le promova potențialilor parteneri și investitori.

Ca parte a pregătirii echipelor, ADR Nord-Est organizează un workshop online destinat îmbunătățirii caracterului comercial al proiectelor propuse, cu ajutorul echipei de experți din cadrul Băncii Mondiale. Echipele de cercetători vor avea ocazia să parcurgă elemente de management strategic, marketing și proprietate intelectuală, lucrând cu instrumente precum Lean Canvas, pentru a-și rafina modelul de business. Workshop-ul se va derula pe parcursul a trei zile, în datele de 20, 22, 24 septembrie 2021, cu participarea tuturor echipelor selectate. După workshop-ul introductiv echipele vor primi sprijin în continuare pentru o perioadă de 3 luni  sub forma unui program personalizat de coaching individual.

Pentru mai multe detalii despre proiect puteți accesa:

Oportunitati finantare si cooperare FMI 20 septembrie
NOUTĂȚI

Oportunități de finanțare și cooperare pentru Regiunea Nord-Est în perioada 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va organiza luni, 20 septembrie  2021, începând cu ora 11:00, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, evenimentul FINANCING INFO MONDAY, cu tema Oportunități de finanțare și cooperare pentru Regiunea Nord-Est în perioada 2021-2027.

La eveniment vor participa Domnul Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est, Doamna Gabriela Macoveiu, Director Comunicare, Inovare și Cooperare Externă ADR Nord-Est și Domnul Sorin Grigorescu, Director Direcția POR Nord-Est 2021-2027.

Webinarul va aduce în atenția participanților o prezentare a oportunităților de finanțare ce vor fi oferite prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, dar și posibilitățile de cooperare internațională generate de apartenența la rețele europene de inovare (Platformele S3, comunitățile de cunoaștere și inovare EIT, Vanguard Initiative, rețeaua ERRIN, instrumentul de investiții interregionale i3) și modul în care cei interesati pot beneficia de aceste resurse.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

Link-ul de conectare la eveniment este disponibil pe platforma oportunitati-ue.gov.ro

1
NOUTĂȚI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI organizează cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale

În perioada 18 octombrie – 3 noiembrie 2021, OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI va organiza cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale, structurate pe 3 module:

 1. Brevete de invenție şi modele de utilitate (18 – 22 octombrie 2021)
 2. Mărci şi indicații geografice (25-29 octombrie 2021)
 3. Desene şi modele (01-03 noiembrie 2021)

Cursurile se vor desfășura la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), București. Data limită pentru înscriere este 08 octombrie 2021.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de participare, vă invităm să accesați acest link.

business-561387_1920
NOUTĂȚI

COOPERARE INTERNATIONALA PENTRU INOVARE in cadrul RIS3 NORD EST

Actualizare 16.09.2021:

Ne bucuram ca acest eveniment a trezit interesul promotorilor de idei inovative din regiunea noastra. Toate materialele prezentate in cadrul evenimentului pot fi consultate si aici:

De asemenea, va punem la dispozitie o lista cu persoanele responsabile  de aceste initiative, din partea ADR Nord-Est, de, pe care le puteti contacta pentru detalii suplimentare.

Totodata, pentru a putea veni in intampinarea nevoilor dumneavoastra cu informatii cat mai relevante si a va oferi un sprijin de real folos, va rugam sa ne oferiti mai multe detalii despre ceea ce va intereseaza referitor la acest tip de colaborari internationale, completand acest scurt formular.


08.09.2021 – COOPERARE INTERNATIONALA PENTRU INOVARE in cadrul RIS3 NORD EST

Inovarea nu are alte frontiere decat cele ale cunoasterii. Retelele europene pun in miscare resurse si talente care pot fi accesate de catre tarile si regiunile membre, prin intermediul unor initiative cu o arie larga de adresabilitate.

Pentru a afla mai multe despre aceste initiative, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va invita pe data de 14 septembrie 2021, in intervalul 11:00 – 13:00, la o sesiune online de informare dedicata promotorilor regionali care doresc sa atraga resurse externe pentru dezvoltarea de proiecte inovative in domenii conexe Strategiei regionale de Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligenta Nord-Est.

Vor fi prezentate retelele europene de profil cu care ADR Nord-Est colaboreaza (e.g. Platformele S3, comunitatile de cunoastere si inovare EIT, Vanguard Initiative, reteaua ERRIN, instrumentul de investitii interregionale i3) si modul in care cei interesati pot beneficia de aceste resurse, prin intermediul agentiei noastre.

Pentru mai multe detalii, va invitam sa consultati agenda evenimentului.

Pentru a participa, va invitam sa va inregistrati aici, pana pe data de 13 septembrie a.c., urmand ca datele de conexiune la platforma Zoom sa va fie transmise in timp util. 

241059731_2003330486496662_7350408562615894870_n
NOUTĂȚI

Avem nevoie de energie sustenabilă și de digitalizare

Despre nevoia de energie sustenabilă și digitalizare în Regiunea Nord-Est, despre consumul optim de energie care poate fi asigurat doar prin implementarea unor soluții moderne, dar și despre faptul că Regiunea de Nord-Est a României este o regiune rămasă în urmă din punct de vedere al dezvoltării, însă acest decalaj poate fi un beneficiu, în anii ce vor urma… sunt doar o parte dintre subiectele abordate de dl Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est, în cadrul conferinței Digitalizare și Eficiență Energetică, organizate de Energynomics la Piatra Neamț, pe 27 august 2021 (la Rubik Hub).

Articolul complet a fost publicat de Energynomics – platforma de comunicare cu cel mai complex proiect editorial dedicat în exclusivitate industriei energetice din România și poate fi regăsit și mai jos:

Consumul optim de energie poate fi asigurat doar prin implementarea unor soluții moderne, prin digitalizare, iar energia verde reprezintă viitorul, a spus Vasile Asandei, director general, ADR Nord-Est, în cadrul conferinței Digitalizare și Eficiență energetică, organizate de Energynomics la Piatra Neamț.

Regiunea de nord-est a României este o regiune rămasă în urmă, din punct de vedere al dezvoltării, și dacă ne referim la energie, sunt multe probleme de rezolvat aici”, a adăugat directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

El susține necesitatea energiei verzi, sustenabile, la un cost eficient, care să rezolve probleme precum sărăcia energetică, prezentă în mai multe state ale Uniunii.

Din păcate, apar probleme, în dorința noastră de a avea energie îndestulătoare, atacăm destul de mult mediul. Cele două elemente trebuie puse alături, ca să putem evolua. Ar trebui să ne concentrăm pe câteva direcții. Prima, să economisim energia, să consumăm într-un mod cât se poate de sustenabil. Apoi, să ne orientăm către o energie cât mai curată, cât mai verde. Pentru asta e nevoie de investiții, de cunoaștere, în primul rând, de cercetare-dezvoltare, inovare, de implementare a unor soluții moderne, este nevoie de digitalizare, pentru că prin digitalizare putem să măsurăm aproape fiecare aspect al vieții noastre și să facem acel obiectiv de consum sustenabil și optim de energie”, a mai spus Vasile Asandei.

În cadrul perioadei de finanțare viitoare, 2021-2027, Uniunea alocă fonduri foarte mari.

Am avut mai multe linii de finanțare prin care am încercat să reducem consumul de energie termică în special, am eficientizat energetic diverse clădiri, însă aș spune că încă suntem într-o etapă incipientă”, a afirmat el, explicând că gradul de solicitare pentru lucrări de eficientizare energetică a clădirilor a fost mic, în jurul a 1% față de sumele alocate.

Blocurile de locuințe din orașe nu au beneficiat de eficientizare energetică, și trebuie văzut de ce. În primul rând, poate sistemul n-a fost bine gândit, modul în care se suportă costurile, din partea locatarilor, faptul că decizia se ia într-un mod greoi, sunt o mulțime de aspecte care trebuie luate în calcul, iar pentru perioada următoare, va trebui să gândim atât de bine aceste programe de finanțare ca să avem rezultat și impact”, a continuat Vasile Asandei, în cadrul conferinței Energynomics.

Noi suntem o instituție implicată în acest proces, care începe cu planificarea și programarea, cu o gândire corectă a celor ce avem de făcut, și urmează implementarea. Suntem din păcate, o regiune rămasă în urmă, doar 23% din locuințele din Regiunea Nord-Est sunt conectate la rețeaua de gaze – deci o mare parte a acestor locuințe se încălzește din alte surse”.

Însă este un decalaj care poate fi un beneficiu, în anii ce vor urma. ”Este un moment în care, dacă suntem suficient de pricepuți, putem valorifica în interesul nostru, în anii ce vor urma, rămânerile în urmă din trecut”, a mai spus el.’

Parc Zavoi Roman
NOUTĂȚI

Infuzie de 8,7 milioane euro finanțare nerambursabilă REGIO pentru Municipiul Roman

Două proiecte în valoare nerambursabilă de  de 8,7 milioane euro, care vizează investiții în infrastructura socială și educațională din Municipiul Roman au dat startul implementării, cu sprijinul REGIO-Programul Operațional Regional 2014-2020. Contractele de finanțare au fost semnate pe 31 august 2021, între Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman.

Primul proiect, cu titlul „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale”, va fi implementat până la data de 30.11.2023.

Grupul țintă al proiectului este format din cei peste 700 de locuitori ai cartierului „Zona Fabricii”, conisderați populație dezavantajată.  

Valoarea totală a proiectului este de 20.851.152 lei, din care 18.620.810 lei este asistenţă financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Prin proiect vor fi reabilitate și modernizatea clădirile cu destinație sociaă, va fi reabilitată Strada Fabricii și vor fi construite căi de acces către locuințele sociale în scopul dezvoltării comunitățiii locale și al creșterii confortului oferit locuitorilor acestui cartier.

Cel de-al doilea proiect, cu titlul ” Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sala de sport si Corp ateliere) din Municipiul Roman” are o valoare totală de 22.257.226 lei, din care 21.812.082 lei asistență nerambursabilă și va fi implementat până la data de 31.10.23.

Grupul țintă al proiectului este format din cei 800 de elevi și peste 60 de cadre didactice  care vor beneficia de o reală îmbunătățire a condițiilor de educație și își vor dezvolta abilitățile și competențele profesionale

Aceste noi investiții vin în completarea celorlalte 7 proiecte inițiate de Municipiul Romanși sprijinite prin REGIO, în valoare totală de peste 21 milioane euro, care vizează creșterea eficienței energetice în clădiri și extinderea sistemului de iluminat public, amenajarea parcurilor Jora și Zăvoi sau  extinderea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman.