Posted by Amarinei Catalin

iwatermap
NOUTĂȚI

Cooperare internațională în domeniul tehnologiilor pentru apă

Gestionarea durabilă a apei este esențială pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar și pentru alte industrii mari consumatoare de apă (alimentară, chimică, celulozei si hârtiei etc.). Provocările comune ale acestui sector se referă la: infrastructura învechită și investițiile reduse în exploatare și întreținere, utilizarea de poluanți persistenți, pierderile de apă și gestionarea ineficientă a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAPFoi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) a adus împreună 9 regiuni partenere din 7 state europene, interesate în depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă, utilizarea tehnologiilor în alte domenii conexe, recuperarea/ valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor uzate. Proiectul este finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională INTERREG Europe și este implementat, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 2 faze, a câte 5 ani, începând 1 iunie 2018.

Prima fază, ce a durat 3 ani, a cuprins acțiuni ce au vizat realizarea analizei regionale, schimbul de experiență și elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de acțiune regional privind transferul bunelor practici în regiunile partenere și a recomandărilor de politică. Faza a doua, de 2 ani, a cuprins activitățile pentru implementarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de acțiune.

În cadrul proiectului, în prima fază de implementare, s-au realizat următoarele:

 • Evaluare stadiu actual, regional, al ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei cu perspectiva potențialei dezvoltări într-o mai mare măsură a masei critice a ecosistemului inovării: Raport „Evaluare a masei critice a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei”;
 • Participare la 7 evenimente transnaționale în regiunile partenere (vizite de studiu, ateliere de lucru) pentru schimb de experiență și identificare bune practici: 3 la fața locului, 3 online și 1 hibrid;
 • Organizare 12 întâlniri regionale (3 fizic și 9 online) la care au participat 186 părți interesate (dintre care 138 de persoane au participat la cele 6 întâlniri regionale și 48 de persoane au participat la cele 2 serii a câte 3 întâlniri ale grupurilor de lucru regionale inițiate în cadrul acestui proiect – Infrastructura Verde, Digitalizare și Economie Circulară;
 • Elaborare trei foi de parcurs pe direcții identificate ca fiind prioritare pentru sectorul apă: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, Resurse umane și Internaționalizare;
 • Elaborare Plan Regional de Acțiune pentru Inovare în sectorul de apă.

Planul Regional de Acțiune își propune să aibă un impact pozitiv asupra:

 • Creșterii numărului de firme și organizații regionale implicate/interesate în inovare;
 • Creșterii numărului de locuri de muncă și atragerea experților în domeniul apei;
 • Cooperării transnaționale și inter-regionale;
 • Dezvoltării regionale în domeniul managementului inteligent al resurselor de apă.

Principala acțiune propusă în cadrul Planului Regional de Acțiune este „Creșterea colaborării între părțile interesate regionale prin inițierea și activarea unor Grupuri de Acțiune (GA), și stimularea și sprijinirea acestora în vederea creșterii capacitații de a inova și de a aplica cu succes pentru finanțare în cadrul viitoarelor scheme de finanțare”.

Acțiunea care va fi implementată în regiunea de Nord-Est a României va avea două sub-acțiuni (faze) principale:

 • Consolidarea ecosistemelor regionale de inovare;
 • Stimularea și sprijinirea părților interesate regionale să depună cereri finanțare.

Acțiunea planificată, cu principalele sub-acțiuni, este strâns legată de toate cele trei foi de parcurs, și anume 1: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, 2: Resurse umane și 3: Internaționalizare.

Proiectul este, în prezent, în Faza 2 (anul 1) de implementare și monitorizare a acțiunilor propuse în Planul Regional de Acțiune. În acest context, a fost întocmit un raport prin care au fost detaliate toate activitățile întreprinse, în perioada iunie 2021 – mai 2022, de ADR Nord-Est pentru a dezvolta și crește masa critică a ecosistemului de inovare în sectorul apei, dar și pentru a stimula și sprijini părțile interesate regionale să depună aplicații de proiecte.

De asemenea, au fost realizate o serie de activități pentru implementarea tuturor celor trei foi de parcurs și câteva exemple de implicare a actorilor regionali (reprezentanți ai autorităților, operatorilor de apă, companiilor, agențiilor de protecție a mediului, mediului academic cu responsabilități în domeniul apei și ONG-urilor) în activități legate de sectorul de apă, pot fi, de asemenea, consultate în acest raport, disponibil aici.

Este vitală necesitatea implementării unor intervenții capabile să atenueze efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă cu accent pe utilizarea rațională a acesteia, reutilizarea și recircularea apei în diferite industrii (minimizarea apei în procesul de producție) și agricultură (distribuția apei în timpul secetei, nevoia de reținere a apei în perioade cu precipitații intense etc.), creșterea reciclării, valorificării, reutilizării apei (comportament, educație, aplicații, produse, procese, tehnologii inteligente), asigurarea tranziției către modelul economiei circulare prin simbioză industrială (creșterea know-how-ului în domeniul economiei circulare în domeniul apei), etc.

În perioada următoare, se urmărește creșterea numărului actorilor implicați prin promovarea activităților și bunelor practici implementate în sectorul de apă la nivelul Regiunii Nord – Est și implicarea acestora în proiecte competitive de impact regional prin care să accelereze transferul tehnologic de la mediul de cercetare la produse finite, puse pe piață.

Raport de monitorizare Plan Regional de Acțiune iunie 2021 – mai 2022 [RO]  + [EN]

Proof-of-Concept-for-digital-products
NOUTĂȚI

Proof of Concept: sesiune depunere proiecte 27 iunie – 27 iulie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente Obiectivului Specific 1.2, din POR 2014-2020, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ, Proof-of-Concept.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022 și 27.07.2022. Conform Ghidului specific, alocarea financiară aferentă regiunii Nord-Est este de 1.299.120 euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000 euro și maximum de 200.000 euro. Tipul finanțării este ajutor de minimis, iar contribuția proprie a solicitantului de finanțare la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10,00%.

Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovator, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Solicitantul trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al conceptului este TRL3, că proiectul are în vederea realizarea unei cercetări inovatoare privind nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5, cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. Solicitantul trebuie să demonstreze, de asemenea, necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului.

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante. De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere exclusiv realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existență prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă exclusiv studii de piață ale unui anumit sector de activitate/ produs/ serviciu/ proces existent și/ sau propus a fi lansat pe piața de profil.

Descarcă ghid specific apel 1.2 Proof of Concept

20220615_120517
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

REGIO – un motor pentru afacerile mici

Reporter REGIO: episodul 4

REGIO - un motor pentru afacerile mici

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020                                                                                                                                  

 

 

Pasionată de mașini, cu studii în industria alimentară, își poartă tocurile cu feminitate într-o lume a bărbaților. Larisa Corniciuc, o femeie puternică ce și-a transformat pasiunea în business, a deschis, în 2021, în Botoșani, un atelier de producție piese auto și reparații motoare cu sprijinul fondurilor europene și speră ca, într-o zi, să învețe să repare cu mâna ei motoarele. La 33 de ani, mamă a doi copii, este o persoană foarte activă și crede cu tărie că totul în viață se învață, oricât ar fi de greu.

Moto Dalv a achiziționat, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 12 echipamente performante, necesare unui atelier auto, în valoare de 1,2 milioane lei. Firma este la început de drum, dar Larisa consideră că fără ajutorul fondurilor europene nu ar fi reușit niciodată să își îndeplinească acest vis și să ofere servicii unice în Botoșani cu niște echipamente de ultimă generație. 

Din multinațională la atelierul propriu

Pasiunea Larisei pentru mașini vine din copilărie, având în preajmă un frate și un tată pasionați de acest domeniu. Și cum nimic nu este întâmplător în viață, deși avea studii în domeniul industriei alimentare, în urmă cu 8 ani, s-a angajat într-o multinațională ce avea ca obiect de activitate comercializarea pieselor auto. Îi este și astăzi recunoscătoare directorului care a angajat-o pentru că a avut încredere și a văzut în ea un om ce poate mai mult. „Mi-a dat un curaj deosebit. Când un bărbat are încredere în tine într-un domeniu atât de masculin, atunci clar te face să te simți foarte bine. Țin minte că a venit directorul companiei pe zona Europei și, după ce au discutat toți într-o ședință, i-a spus managerului local: «Fata asta trebuie să facă mai mult, nu are ce căuta la acte. Ea trebuie să meargă la client, să discute despre piese auto și voi trebuie să o învățați despre piese!»”, își aduce aminte Larisa. Recunoaște că a durat ceva timp până a învățat partea tehnică, dar a ajutat-o faptul că a fost curioasă și că a pus multe întrebări. A început apoi să ofere consultanță prin telefon clienților și, pentru a ști ce trebuie să recomande, încet, încet a învățat chiar să măsoare cu șublerul piesele auto. Faptul că a reușit să învețe niște lucruri foarte tehnice i-a dat și mai mare încredere în ea.

Astfel se face că, după 4 ani de multinațională, a hotărât că e vremea să deschidă pe cont propriu un magazin de piese auto. Și pentru că e o persoană foarte ambițioasă, a vrut mai mult. A vrut ceva ce nu exista în Botoșani: un atelier dedicat motoarelor și pieselor auto. A început să se informeze, să studieze apelurile deschise din diferite programe, iar apoi, cu ajutorul unui consultant, a depus un proiect în cadrul POR 2014-2020, Axa 2-Sprijinirea microîntreprinderilor, cu titlul ”Înființare unitate de produție piese de schimb pentru autovehicule și motoare”. „Mi-a fost frică de nou și de faptul că nu aș ști. Dar am avut încredere în mine și mi-am dat seama din jobul avut că eu pot să învăț. După ce am făcut planul de afaceri, am zis că există două posibilități: ori să accesăm fonduri europene, ori pe cont propriu, cu ajutorul băncii, dar în condițiile actuale nu cred că am fi putut face asta. Și atunci am accesat fonduri europene cu succes. Am zis că e o loterie, nu aveam de unde să știm dacă vom câștiga sau nu”.

12 echipamente achiziționate prin POR 2014-2020

Prin proiect, a achiziționat 12 echipamente performante, de mare precizie, pentru atelier. Pentru cunoscători, acestea sunt: mașini de rectificat arbore cotit, de rectificat plan chiulasă, de alezat biela, de honuit, de alezat scaun supapă, de test fisuri, precum și o presă hidraulică. Apoi a încercat să găsească oameni dispuși să lucreze cu ele. Dar nu a găsit. Nici local, nici regional. Așa că a propus echipei care a venit din Turcia să facă setările echipamentelor să… rămână în România și să lucreze cu ea. Acum, Larisa are acum în echipa ei două persoane de naționalitate turcă, cu experiență în domeniu și doi angajați români care învață de la ei. „Am încercat să găsim oameni cu care să lucrăm, aici, în România. Am căutat persoane calificate în prelucrarea metalelor, strungari, dar nu am găsit, a fost foarte greu. Cine este de meserie strungar, de exemplu, are strung acasă și nu caută să fie angajat. Firma de la care am luat echipamentele, prin licitație, e românească, dar utilajele sunt turcești. Tot ea ne-a ajutat să găsim și oamenii potriviți. Cineva trebuia să ne ajute să le seteze așa că au trimis o echipă de acolo. Am discutat și au hotărât să rămână”. Acum, Larisa explică ce trebuie făcut sau reparat în limba engleză, cu termenii specifici și, mai nou, învață și limba turcă.

Motor stricat nu înseamnă fier vechi

Moto Dalv este singurul atelier din Botoșani axat pe acest tip de reparații motoare și producție piese auto și pentru că este la început de drum, Larisa se bazează foarte mult pe recomandări. Deși putea să deschidă și o secție de service auto, să fie gama completă de servicii oferite, nu a făcut-o. „Atunci service-urile m-ar fi considerat competitor, iar eu nu vreau asta, eu vreau să lucrez cu toată lumea. Dacă aș fi făcut tot, service-urile nu m-ar mai fi recomandat. Așa, pe mine mă recomandă oricine în Botoșani. Ne recomandăm reciproc. Omul vine cu mașina la mine, eu îl trimit în service, iar service-ul îi trimite înapoi la mine cu problema diagnosticată. Tu dacă faci treabă bună, ei te recomandă. Chiar dacă o fisură la motor pentru multă lume poate însemna fier vechi, oamenii care țin la mașinile lor și le sunt dragi, aleg să își repare motorul”, spune tânăra. Inclusiv ea a făcut asta. 

Planuri de viitor? Extindere tot prin fonduri europene

Tinerei antreprenoare nu îi place să stea la birou și spune că s-ar plictisi doar să spună cuiva ce să facă. „Eu vreau să lucrez alături de colegii mei, cot la cot, îmi place asta. Nu stau doar la birou, mă duc și la clienți. Mai lipsește să repar motoare. Ăsta ar fi un plan de viitor. Câteodată vreau să mă apuc chiar eu să învăț să fac, dar, deocamdată, mi-e frică să nu stric ceva pe acolo. Știu operațiunile, le văd, știu ordinea lor, dar cum se setează… nu. Încă. Învăț continuu”. Întrebată despre planurile de viitor, Larisa Corniciuc povestește că ar vrea să se extindă, să cumpere mai multe utilaje performante, tot cu finanțare europeană. Așteaptă doar să vadă ce apeluri se mai deschid și pe ce s-ar putea plia ca finanțare. E într-o cercetare continuă, se informează despre toate oportunitățile care apar și știe că doar cu sprijinul fondurilor europene ar putea să-și îndeplinească visul de extindere a business-ului.

Reporter REGIO este o nouă inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

mediu
NOUTĂȚI

Aviz de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 91 / 21.06.2022 pentru  Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate în pagina de web a MMAP la adresa de aici.

Avizul de mediu poate fi consultat aici.

WomenTechEU
NOUTĂȚI

UE lansează o cerere de propuneri în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiei deep-tech conduse de femei

Comisia a lansat astăzi, 21 iunie, cea de a doua cerere de propuneri „Women TechEU”, care urmează unui prim proiect-pilot de succes din 2021.

Anul acesta, până la 130 de startup-uri deep-tech (tehnologie bazată pe progrese și inovații științifice radicale) conduse de femei vor primi finanțare în valoare de 10 milioane EUR și servicii menite să accelereze dezvoltarea întreprinderilor, care să le permită femeilor devină lideri în domeniul tehnologiei.

Schema dispune de finanțare din programul de lucru Ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa, cu sprijin din partea Consiliului European pentru Inovare (CEI).

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: Am primit un răspuns foarte pozitiv la acest prim proiect-pilot, cu aproape 400 de candidaturi din întreaga UE și din țările asociate. Sunt mândră că sprijinim în prezent 50 de întreprinderi ambițioase conduse de femei din 16 țări. Este un pas uriaș în direcția cea bună, pentru a elimina disparitatea de gen în domeniul tehnologiei profunde și a încuraja femeile să își atingă adevăratul potențial.Companiile „deep-tech” conduse de femei ar trebui să construiască ADN-ul european al inovării, iar anul acesta vom sprijini și mai multe dintre acestea.

Women TechEU oferă sprijin întreprinderilor nou-înființate conduse de femei în cea mai timpurie și mai riscantă etapă a creșterii lor. Pe lângă un grant în valoare de 75.000 EUR, finalistele primesc mentorat și îndrumare prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor, „Women Leadership Programme”.

Candidaturile sunt deschise până la 4 octombrie 2022, ora 18:00 (ora Bucureștiului). Women TechEU este una dintre inițiativele UE menite să sprijine și să capaciteze femeile din domeniul tehnologiei și al inovării, inclusiv prin Premiul anual al UE pentru femeile inovatoare și noul program Women Leadership al CEI.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Sursa: Comisia Europeană

IMG_0527
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Digital Innovation Zone a fost selectat ca EDIH de către Comisia Europeană

Autoritatea pentru Digitalizare a României a anunțat Rezultatele evaluării la nivel european a centrelor de inovare digitală din România. Digital Innovation Zone a devenit singurul hub european din Regiunea Nord-Est, din Rețeaua de EDIH-uri, recunoscut de Comisia Europeană.

Centrul de inovare digitală (Digital Innovation Zone) a fost selectat în programul Digital Europe – Europa Digitală, în urma unui  proces extrem de riguros,  care a durat peste 2 ani, pentru a desfășura activitățile suport specifice procesului de transformare digitală a companiilor și instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est.

Astfel, Centrele de inovare digitală selectate să reprezinte România în rețeaua europeană sunt:

 • DIH4Society – regiunea Nord-Vest
 • TDIH – regiunea Nord-Vest
 • FIT EDIH – regiunea Centru
 • WeH – regiunea Sud-Muntenia
 • CiTyInnoHub – regiunea Sud-Est
 • eDIH-DIZ – regiunea Nord-Est
 • DIGIVEST – regiunea Vest

Digital Innovation Zone este primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est, o inițiativă de jos în sus, promovată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est încă din iunie 2019, care pe baza angajamentului mai multor entități publice și private din regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale, a devenit o structură recunoscută la nivel european.

Scopul principal al hub-ului este de a oferi IMM-urilor și instituțiilor publice sprijin și acces la o rețea largă și diversă de resurse tehnologice, digitale și de finanțare pentru digitalizarea, automatizarea și furnizarea de servicii și produse inovatoare. Tehnologia de bază promovată de DIZ este Artificial Intelligence cu aplicabilitate în Manufacturing și Health.

Rolul lui este de orchestrator al Ecosistemului de inovare prin digitalizare, un ecosistem complex care antrenează stakeholderii relevanți punând în contact nevoia cu soluția.

Ce este un European Digital Innovation Hub (EDIH)?
Hub-urile Europene de Inovare Digitală (EDIH) au un rol esențial pentru atingerea obiectivelor programului Digital Europe, ajutând la adoptarea pe scara larga a noilor tehnologii (AI Inteligenta artificiala, HPC, blockchain, etc.). Ele facilitează interacțiunea și colaborarea dintre companii, administrația publică și industrie, care au nevoie de soluții digitale bazate pe noi tehnologii și start-up-urile inovatoare, care dezvoltă deja aceste soluții.
Sunt susținute de Programul Digital Europe DEP (2022-2027) și statul membru.

Beneficiari: IMM-uri din zona de producție și sănătate, spitale

Doar 8% dintre companiile românești sunt puternic digitalizate (cel mai mic procent din Europa). Obiectivul principal este creșterea acestui procent, în perioada 2022-2027.

Rețeaua europeană a EDIH oferă suport și expertiză în regiune:

 • Soluții de finanțare a inovării digitale și a digitalizării IMM-urilor
 • Noi competențe digitale pentru echipe
 • Conectarea furnizorilor de soluții digitale cu clienți și parteneri din regiune și din Europa
 • Facilități de testare a noilor tehnologii înainte de achiziționare

Ținte pentru perioada 2022 – 2025

100 de IMM-uri și spitale publice vor beneficia de:

 • Audituri pentru determinarea Maturității Digitale
 • Activități de demonstrare
 • Programe de transformare digitală


1000 de persoane vor putea participa la:

 • Traininguri pentru dezvoltarea culturii digitale și competențelor
 • Radarul pentru digitalizare
 • Programe Digital Innovation de 6 luni
6 apeluri de tehnologie dedicate:

 • Experților de inovare digitală
 • Parteneri de tehnologii din rețeaua EDIH și alte rețele
 • Beneficiari ai serviciilor DIZ


Acces la finanțare prin:

 • Platforma de finanțare
 • Ateliere de pregătire pentru accesarea granturilor
 • Ateliere de pregătire pentru accesarea de investiții
 • Workshop-uri de pregătire a planului de afaceri

Ești IMM? Alătură-te ecosistemului EDIH pentru că:

 • Poți fi lider sau partener de consorțiu în proiecte de cercetare sau inovare (Horizon Europe, Digital Europe, etc)
 • Ai acces la experți europeni în tehnologii avansate
 • Ai propriul tău Manager de Inovare Digitală în regiune, în cadrul hub-ului
 • Primești un raport de evaluare a nevoilor de digitalizare a companiei și acces la soluții și furnizori de tehnologie potriviți nevoilor tale.

Ești furnizor de soluții tehnologice? Alătură-te ecosistemului EDIH pentru că:

 • Poți fi lider sau partener de consorțiu în proiecte de cercetare sau inovare (Horizon Europe, Digital Europe, etc)
 • Ai acces la experți europeni în tehnologii avansate
 • Îți prezinți soluțiile tehnice și le incluzi într-un portofoliu pre-aprobat de soluții, pentru IMM-urile și spitalele din regiunea Nord-Est
 • Contribui la transformarea digitală a regiunii noastre

Cine suntem?
Membri Board Digital Innovation Zone. Lideri grupuri de expertiză

Coordonator academic și Test-before-invest: Prof. Dr. Simona Caraiman, Universitatea Tehnică Iași
Lideri grup Sănătate: Carmen Mihai (clusterul ImagoMol); Dr. Ionut Nistor, Centrul MAVIS, UMF Iași
Lider AI: Florin Cardasim – Strongbytes
Cristina Baghiu – Coordonator EDIH. Lider grup Cultură și Competențe Digitale, Atelierul de Idei
Lider Ecosistem inovare: Lidia Bețoaea – ADR Nord-Est
Lider Comunicare: Georgiana Dragomir – Grapefruit
Lider grup Manufacturing: Delian Coroama- Webmagnat

Alătură-te ecosistemului nostru!
Trimite un email la cristina.baghiu@digital-innovation.zone și vei primi informațiile pentru aderare.

VI event day1 - 6
NOUTĂȚI SLIDER

Accelerarea transformării digitale a serviciilor de sănătate în Regiunea Nord-Est – concluzii post-eveniment

Au fost două zile pline de energie și entuziasm, 9-10 iunie 2022, în care reprezentanți ai autorităților publice, manageri de spitale, medici, profesori universitari și companii care produc soluții digitale în domeniul sănătății s-au adunat la aceeași masă, pentru a-și expune nevoile, a colabora și a încerca să găsească soluții inovative și acțiuni comune pentru ‚Accelerarea transformării digitale a sistemului de sănătate în Regiunea Nord-Est’ și, implicit, pentru sistemul medical din România.

Evenimentul a fost organizat de ADR Nord-Est și Inițiativa Vanguard și face parte din programul european Science Meets Regions, coordonat de Joint Research Center (JRC).

Prima zi a evenimentului a fost o sursă de inspirație pentru personalul din sistemul medical, fiind prezentate exemple de bune practici din România (Iași, Cluj Napoca, București), dar și din Europa (Austria și Țările de Jos). În cadrul unei sesiuni speciale interdisciplinare a fost evidențiat rolul inteligenței artificiale în diagnosticul medical și au fost prezentate produse inovative, create de companii românești, menite să faciliteze accesul pacienților la serviciile de sănătate și să eficientizeze procesele în sistemul medical. Nu în ultimul rând, s-au subliniat perspectivele regionale, naționale și europene referitoare la modalitățile de accelerare a transformării digitale a serviciilor de sănătate.

Cea ce-a doua zi a evenimentului a avut un specific interactiv, fiind organizat un Innovation Camp, după metodologia JRC. În cadrul celor două grupuri de lucru, s-au evidențiat nevoile sistemului de sănătate din regiunea de Nord-Est, împreună cu potențiale soluții pentru acestea. În urma dezbaterilor și a prezentării surselor de finanțare disponibile în perioada de programare 2021-2027, s-a subliniat nevoia de colaborare și de dezvoltare de parteneriate la nivel micro și macro, conceperea și implementarea unei strategii comune la nivel regional, facilitarea interoperabilității datelor medicale, implementarea unui sistem de management al documentelor, un inventar electronic al echipamentelor și dispozitivelor medicale, dar și sisteme de telemedicină sau un ‚cloud’ regional de imagistică medicală.

Dincolo de acest eveniment, ADR Nord-Est a reiterat disponibilitatea de a facilita dezvoltarea de proiecte în domeniul digitalizării sistemului de sănătate și de a organiza în continuare discuții tematice cu factorii interesați pentru a dezvolta ideile de proiecte generate în cadrul evenimentului.

Ne-am bucurat să fim gazda unui astfel de eveniment, în care focusul a fost pe  discuții aplicate, intervenții bazate pe provocări reale din piață, prezentarea de soluții inovative și identificarea unor acțiuni imediate, necesare accelerării digitalizării sistemului de sănătate din România!

Card online_11_NESICA_v. web_final_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul NESICA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul NESICA finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul promovează eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, ce au drept scop utilizarea durabilă a resurselor din regiunile de frontieră ale celor patru state partenere.

3 comunități din fiecare regiune vor beneficia de organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire și schimb de bune practici cu ajutorul experților din regiunile partenere. Astfel, au fost încheiate acorduri de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 3 comunități din județul Suceava, UAT Vama, UAT Liteni și UAT Șcheia.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica ”Servicii de Medicina muncii”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2022), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:
– Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
– Examen medical periodic (anual);
– Examenul medical la reluarea activitatii;
– Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 22.06.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 22.06.2022, ora 13:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 27.06.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 29.06.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 17.933,00 lei fara TVA / Surse proprii

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
(care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini:
       – Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
        – Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
 Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

Intalnire Iasi_1
NOUTĂȚI SLIDER

Întâlniri de lucru cu Municipiile Reședință de Județ

În perioada 6-10 iunie 2022, au avut loc întâlniri cu delegații ale celor 6 municipii reședință de județ din regiunea Nord-Est, legate de pregătirea proiectelor pentru exercițiul financiar 2021-2027. Pornind de la faptul că Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 a fost transmis formal către Comisia Europeană și a intrat în ultima etapă de aprobare, precum și de la faptul că municipiile reședință de județ au o alocare dedicată, am avut o discuție aprofundată despre gradul de maturitate a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), a metodologiei de prioritizare a proiectelor, Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, precum și despre proiectele concrete pe care intenționează să le finanțeze pe fiecare prioritate.

Vom continua asemenea întâlniri cu reprezentanți ai Consiliilor Județene, Primăriilor de Municipii și Orașe, pentru a ne asigura că potențialii beneficiari sunt cât mai pregătiți pentru demararea proiectelor la momentul lansării apelurilor. Eforturile noastre în această perioadă vizează simplificarea și facilitarea accesării și implementării, orientarea beneficiarilor spre proiectelor cu adevărat de impact pentru comunitate și pregătirea echipelor care se vor ocupa de aceste proiecte.

În următorii ani, există oportunități generoase pentru dezvoltarea urbană prin fonduri europene, dar transformarea acestora în proiecte utile și care vor face viața mai bună cetățenilor depinde de capacitatea actorilor implicați de a ști foarte bine CE să facă și CUM să facă.

Peste 400 mil euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) vor fi disponibili din Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 pentru Municipiile Reședință de Județ.