NOUTĂȚI

Implicarea stakeholderilor în proiectele de cooperare interregională: școala de vară pentru economie circulară

Economia circulară reprezintă o oportunitate crucială pentru regiunile europene de a realiza o dezvoltare durabilă. Comisia Europeană a identificat economia circulară ca fiind unul dintre cele mai importante obiective strategice pentru viitorul Europei.  Implicarea regiunilor europene este vitală – acestea reprezintă nivelul-cheie de guvernanță pentru a permite tranziția către o economie circulară și rezilientă.

Școala de vară organizată de Veltha (un centru internațional de cercetare angajat să abordeze schimbările climatice și încălzirea globală printr-un sistem de economie circulară) privind cooperarea trans-regională pentru economia circulară în Europa, a avut loc în perioada 11-15 iulie 2022 la Roma. Acest training intensiv de o săptămână a ghidat participanții printr-un curs de 360° discutând varietatea de metodologii, strategii și instrumente care permit reprezentanților regionali să stabilească o strategie privind economia circulară pentru regiunea lor, să înțeleagă cum să achiziționeze resursele necesare și să folosească instrumente de susținere generale care pot ajuta la monitorizarea și eficientizarea tranziției către un sistem mai rezilient.

Proiectul REPLACE – Acțiuni de Politică Regională pentru Economia Circulară este un proiect de cooperare interregională finanțat în cadrul celui de al 4-lea apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe. REPLACE urmărește îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă: principalul obiectiv operativ se referă la dezvoltarea și aplicarea politicilor și acțiunilor axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea și finanțarea lanțurilor valorice circulare, rezultând în noi proiecte locale și interregionale.

Continuăm seria testimonialelor cu stakeholderii care au participat în mod activ la școala de vară, iar astăzi vă aducem în atenție experiența lui Tudor Dan Corneliu Brânzei, Expert Birou Evaluare și Selecție. Dan  a dorit să participe la acest program de formare pentru a acumula cunoștințe noi în domeniu și  a considerat că socializarea cu alți stakeholderi și schimbul de informații cu aceștia au fost cele mai utile pentru experiența sa. În perioada următoare de programare 2021-2027, când Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, Dan se va ocupa de apelul pentru economie circulară.

Principalele activități practice la școala de vară au vizat folosirea instrumentului de măsurare a circularități regionale (CBT) dezvoltat în cadrul proiectului Interreg REPLACE, pentru a permite vizualizarea și compararea datelor contabilizate pentru o serie de indicatori care reprezintă stadiul de dezvoltare al economiei circulare în regiuni și provincii diferite. Scopul acestui instrument este promovarea învățării trans-regionale și a schimbului de cunoștințe prin furnizarea unui instrument accesibil și practic creat pentru utilizarea autorităților publice.

Dan a aflat despre proiectul REPLACE prin grija biroului Cooperare Externă din ADR Nord-Est și a considerat că școala de vară ”a fost o experiență inedită, o oportunitatea de a afla cum funcționează economia circulară în anumite zone europene”.

Toți cursanții au avut ocazia să aprofundeze stadiul actual al cercetării și dezvoltării economiei circulare, au participat la prelegeri ale cercetătorilor de top și ateliere practice de lucru, susținute într-un mediu de cercetare multidisciplinar și european, iar pentru Dan, care este novice în domeniu, cursul a fost consistent și constant pe tot parcursul lui, cu un limbaj ușor de înțeles, a avut acces facil la materialele de susținere, însușindu-și astfel cunoștințele de bază.

”O mai bună cunoaștere a fenomenului economiei circulare reprezintă un avantaj atât în realizarea apelului legat de aceste proiecte, cât și pentru comunicarea informațiilor importante către potențialii solicitanți.” Aceasta este valoarea adăugată adusă instituției în urma participării la școala de vară, după spusele lui Dan, care descrie experiența ca fiind ”interesantă și inedită”.

Vom continua să promovăm reacțiile stakeholderilor care au curiozitatea de a afla cum funcționează lucrurile în alte state membre, pentru a stimula interesul și pentru alți actori care vor dori să ne fie aproape în următorul program Interreg Europe 2021-2027, în proiecte noi, benefice pentru regiunea noastră.