Categorie: Regio Nord-Est 2021-2027

logo Regio Nord-Est 2021-2027-2
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

NOU!!! Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a fost publicat

40 de apeluri, 1,664 miliarde euro disponibili – transpuse într-o planificare a lansării apelurilor de proiecte pentru Programul Regional Nord-Est.

Acest instrument are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare.

Conform acestei planificări, în anul 2023 sunt estimate a fi lansate 17 apeluri de proiecte, după cum urmează:

 • 5 apeluri în cadrul Priorității 1 Nord Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, destinate IMM-urilor, organizațiilor de cercetare, universităților publice și entităților de inovare și transfer tehnologic
 • 1 apel în cadrul Priorității 2 Nord-Est – O regiune mai digitalizată, orientat către creșterea intensității digitale a IMM-urilor
 • 4 apeluri în cadrul Priorității 3 Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, destinate municipiilor și orașelor care vor investi în clădirile publice și rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
 • 2 apeluri în cadrul Priorității 4 Nord-Est – O regiune cu o mobilitate mai durabilă, care vizează promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile în municipii și orașe
 • 1 apel în cadrul Priorității 5 Nord-Est – O regiune mai accesibilă, care vizează modernizarea drumurilor județene ce asigură conexiunea cu rețeaua TEN-T
 • 2 apeluri în cadrul Priorității 6 Nord-Est – O regiune mai educată, destinate municipiilor și orașelor pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar și universităților pentru învățământul superior ;
 • 2 apeluri în cadrul Priorității 7 – Nord-Est O regiune mai atractivă, destinate municipiilor și orașelor, în baza unor Strategii care vizează dezvoltarea integrată socială, economică și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural și turismului în zonele urbane

Valoarea totală alocată celor 17 apeluri planificate pentru anul 2023 este de 958 milioane euro.

Acest calendar reprezintă o estimare și va fi actualizat in cazul in care apar noi informații relevante.

IMPORTANT! Documentul de referință care stă la baza acestei estimări este Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului si proiectului, precum și tipul de apel (competitiv/necompetitiv) sunt supuse dezbaterii, atât în cadrul Comitetului de Monitorizare, cât și în grupurile de lucru tematice (Ex. Focus pentru  Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă). În funcție de propunerile colectate prin aceste mecanisme de guvernanță participativă, tipul apelurilor (ex. Primul venit-primul servit) poate fi reconsiderat.

Toate Ghidurile Solicitantului vor fi publicate spre consultare publică pe pagina web dedicată programului înainte de lansarea apelurilor de proiecte. Termenul pentru consultare va fi stabilit în funcție de complexitatea apelului, însă acesta nu va fi mai mic de 10 zile calendaristice.

Consultă calendarul estimativ al lansărilor de proiecte PR Nord-Est 2021-2027

IMG_1603
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 s-a desfășurat ieri, 2 februarie 2023,  la Piatra Neamț.

Delegația Comisiei Europene, condusă de Aida Liha Matejicek, Șefa Unității pentru România și Croația din cadrul DG Regio, a felicitat ADR Nord-Est pentru drumul parcurs până acum și și-a exprimat sprijinul pentru toate etapele următoare ale operaționalizării Programului, astfel încât obiectivul acestuia să fie atins: “ADR Nord-Est, sub coordonarea Dlui Director Vasile Asandei a fost ca un far al procesului de descentralizare în România, un activ militant pentru simplificare, dar și un avocat neobosit al nevoilor Regiunii Nord-Est. Apreciem în mod deosebit ambiția de a include în program concepte noi, precum costurile simplificate și instrumentele financiare, dar în special rolul de pionier în dezvoltarea capacității administrative, asumat prin elaborarea primei foi de parcurs (roadmap) pentru întărirea și dezvoltarea acestei capacități în rândul beneficiarilor, potențialilor beneficiari și Autorității de Management. Invit toți membrii comitetului să profite de oportunitățile oferite de acest cadru de dezbatere, să fie activi și nu conformiști, pentru a ne asigura că vocea Regiunii Nord-Est este auzită” a declarat Aida Liha Matejicek.

Întâlnirea a fost moderată de Vasile Asandei, Președinte al Comitetului de Monitorizare, iar agenda a fost susținută din punct de vedere tehnic de Doamna Monica Harja-Zlăvog, Șef al Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Cei 39 de membri ai comitetului, dar și observatorii, au fost informați cu privire la propunerile de criterii de eligibilitate și selecție formulate de Autoritatea de Management și au avut ocazia să le dezbată și să exprime obiecții, sugestii și propuneri de îmbunătățire pentru:

 • Prioritarea 1 – Investiții pentru facilitarea creșterii si dezvoltării tehnologice a întreprinderilor- Apelul dedicat microîntreprinderilor
 • Prioritatea 4 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile – Apel municipii reședință de județ
 • Prioritatea 5 – Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere – (Drumuri județene)
 • Prioritatea 7- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securității în zonele urbane – Apel municipii reședință de județ

Toate propunerile vor fi analizate la nivelul Autorității de Management, iar seturile de criterii revizuite vor fi aduse în atenția membrilor CM spre aprobare.

Regiunea Nord-Est este o echipă, în care ADR Nord-Est este unul dintre membri. Doar împreună putem să ne asigurăm că nevoile identificate vor fi transpuse în proiecte de calitate, prioritizate la nivelul fiecărei comunități sau organizații, iar Autoritatea de Management, ca finanțator, are datoria să propună criterii relevante, care să conducă la sprijinirea celor mai oportune și de impact investiții. Ne dorim ca  în anul 2030 Regiunea Nord-Est a României să devină un spațiu competitiv, durabil, rezilient și incluziv în care îți vei dori să trăiești, să înveți, să muncești și să investești.” a declarat Vasile Asandei, Președintele Comitetului de Monitorizare a PR Nord-Est 2021-2027.

Prezentările susținute în cadrul primei reuniuni a CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.
Deciziile adoptate în ședința CM PR Nord-Est din 2 februarie 2023 pot fi consultate aici.

***

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Selecția instituțiilor membre în CM PR Nord-Est s-a realizat în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante de la nivel central și local precum și a reprezentanților mediului academic, de afaceri și ai societății civile.

CM PR Nord-Est aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, Raportul final de performanță a Programului,  Planul de evaluare a acestuia, precum și orice propunere înaintată de Autoritatea de Management referitoare la modificarea programului, inclusiv la transferuri.

Structura și componența CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.

focusgroup
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Îți dorești o regiune mai competitivă, mai inovativă? Fii parte din Focus grup!

Actualizat 01.02.2023

În urma finalizării etapei de evaluare a candidaturilor depuse pentru participarea în cadrul Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, au fost admise 8 candidaturi din 10 aplicații depuse.

Componenta grupului de lucru: „Rezultate evaluare Focus Grup P1”


05.01.2023

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

Pentru implementarea acestuia, ADR Nord-Est va desfășura activități specifice de elaborare a pachetelor de lucru cu privire la condițiile de finanțare, având în vedere, totodată, implicarea factorilor interesați și crearea unui proces participativ.

În acest context, ADR Nord-Est își propune să creeze un Focus Grup pentru conturarea condițiilor de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, care să fie în corelare cu regulamentele și politicile UE și care să răspundă nevoilor reale ale pieței privind finanțările europene.

ADR Nord-Est invită organizațiile interesate, care au experiență relevantă în elaborarea  de documentații de finanțare pentru proiecte din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și/sau competitivitate pentru mediul privat, să își exprime interesul pentru aderarea la Focus Grup, prin completarea Formularului de candidatura. Acesta va fi transmis până la data de 16.01.2023 (ora 13:00), pe adresa de email bgris3@adrnordest.ro.

Etapele procesului, precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Mecanismul de selecție privind constituirea unui Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Eventualele întrebări pot fi transmise în scris la următoarea adresă: bgris3@adrnordest.ro.

Documente suport:

cm-por-2
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Rezultate finale evaluare candidaturi depuse în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Vă informăm că odată cu încheierea perioadei pentru depunerea și soluționarea contestațiilor s-a finalizat procesul de evaluare și selecție a reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Rezultatele finale ale procesului de selecție pot fi accesate aici.

Structura și componența CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.

rezultate cm pr
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Rezultatele evaluării candidaturilor depuse în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Vă informăm că s-a finalizat procesul de evaluare și selectie a reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Rezultatele preliminare pot fi accesate aici.

cm-por-2
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Anunț pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor în cadrul Comitetului de monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR NE) 2021-2027, până la data de 24.11.2022 ora 16:00

Anunț pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru selecția reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR NE) 2021-2027, până la data de 24.11.2022 ora 16:00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

În aceasta calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeana în data de 21 octombrie 2022, document care poate fi parcurs accesând următorul link: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf

Conform articolului 38(1) din Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului (RDC), următoarea etapă constă în constituirea Comitetului de Monitorizare a implementării programului. Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului, cu atribuții detaliate la Articolul 40 din RDC.

Vă invităm să vă exprimați interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, prin completarea „Formularului de candidatură privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”. Acesta va fi transmis pe adresele de email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro și gabriel.hanganu@adrnordest.ro, până la data de 24.11.2022, ora 16:00.

Selecția instituțiilor membre în cadrul Comitetului de Monitorizare se va realiza în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante, precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din RDC.

Astfel, din structura CM PR Nord-Est vor face parte organizații reprezentative pentru domeniile relevante aferente obiectivelor specifice Programul Regional Nord-Est 2021-2027, precum și organizații care activează în domenii care fac obiectul prevederilor condițiilor favorizante orizontale – promovarea drepturilor fundamentale și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Menționăm că, la data prezentului anunț mai sunt locuri disponibile pentru organizațiile care reprezintă societatea civilă (cum ar fi parteneri din domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale care activează în domeniul turismului sau culturii, organizații neguvernamentale și organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a egalității de gen și a nediscriminării).

Etapele procesului precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.
Pentru informații suplimentare și clarificări, persoanele de contact din cadrul ADR Nord-Est (Direcția PR Nord-Est 2021-2027, Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare) sunt:
– doamna Oana Ciobotaru, telefon: 0759 037 047, email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro
– domnul Gabriel Hanganu, telefon: 0759 037 039, email: gabriel.hanganu@adrnordest.ro

Documente anexă:

IMG_1436
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Primul eveniment de lansare a unui Program Regional din România: Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sprijinul Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, a organizat astăzi, 11 noiembrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamț, primul eveniment de lansare a unui Program Regional din România, cu titlul Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 150 de participanți interesați de oportunitățile de investiții din noul Program. Momentul zero al acestei întâlniri a fost semnarea Declarației comune dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Agenția pentru Dezvoltare Nord-Est, prin reprezentanții săi, Ovidiu Cîmpean, Secretar de stat MIPE și Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est. Cele două instituții și-au luat angajamentul de a pune în practică viziunea de modernizare a regiunii Nord-Est, în sistem descentralizat, prin investiții în inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice care să sprijine competitivitatea regiunii.

Suntem într-un moment în care putem face diferența. Ne bazăm pe resurse financiare consistente puse la dispoziție de Programul Regional Nord-Est, avem 1,75 miliarde euro pe care vrem să-i valorificăm cu succes în perioada următoare. ADR Nord-Est este Autoritate de Management pentru acest program care se concentrează atât pe investiții, cât și pe creșterea acelei capacități administrative a regiunii care va face ca banii să se transforme în proiecte cu impact. Ne propunem să aducem schimbări majore în sistemul de management, în modul de implementare a acestor proiecte, astfel încât acest proces să fie mai scurt, mai eficient și cu mai puțin efort administrativ. Ne dorim să ajungem în punctul în care regiunea noastră va fi o regiune prosperă, iar la finalul acestui program să avem un grad de absorbție ridicat, dar, mai ales, să avem proiecte cu impact care schimbă viața cetățenilor din regiunea noastră. Cuvântul de ordine al perioadei viitoare este „Împreuna!”. Împreună suntem puternici, vom munci intens, vom fi agili, curajoși și rezilienți și vom contribui la consolidarea casei noastre comune, Europa!”, a declarat Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei.

Reprezentantul Comisiei Europene, Krzysztof Kasprzyk, Șef adjunct al Unității pentru România și Croația, Direcția Generală Politică Regională și Urbană a declarat: „Este un moment istoric, un moment în care România nu mai este un Stat Membru nou al Uniunii, ci este un partener egal și de încredere. În procesul de negociere a programului, am fost bucuros să descopăr că Agențiile pentru Dezvoltare Regională au demonstrat că sunt pregătite pentru această provocare. Vreau să îl felicit pe domnul Asandei și echipa sa pentru toate discuțiile profunde avute despre prioritățile acestei regiuni, dar acum a venit momentul să nu mai vorbim despre hârtii, ci să vorbim despre proiectele ce vor fi implementate. Cuvântul meu preferat în limba română este „Împreună”, era scris pe coperta Acordului de Parteneriat semnat la Alba Iulia, un cuvânt care este foarte serios și în același timp, foarte familiar, cu o mare importanță. Suntem împreună pentru transformarea regiunii, a României și a Europei”.

Ministrul Ioan Marcel BOLOŞ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a avut o intervenție on-line în direct din Bruxelles: „Pentru România, descentralizarea financiară, descentralizarea dezvoltării regionale și implementarea Programului Regional la nivelul fiecărei regiuni sunt aspecte de o importanță deosebită. Este pentru noi toți, un moment istoric, un moment în care soarta fiecărei regiuni este luată în propriile mâni de către fiecare Agenție. De acum, împreună cu Comitetul de Monitorizare și cu Autoritatea de Management, deciziile se vor lua în timp real și situațiile apărute în implementarea programelor se vor rezolva în timp real, în favoarea beneficiarilor. Prin declarația pe care o semnăm astăzi, prin angajamentul pe care ni-l luăm împreună, MIPE și ADR Nord-Est, credem că indiferent de tipul de investiție pe care o vom finanța prin Programul Regional Nord-Est, vom implementa proiecte care vor face din regiunea dumneavoastră o regiune mai puternică, o regiune care contribuie decisiv la ceea ce înseamnă dezvoltarea României”.

George Agafiței, consilier de stat, a transmis mesajul Primului Ministrul al României: „Guvernul României a fost și este un susținător al consolidării rolului autorităților regionale în procesul de luare a deciziilor la nivel național și european. Relația dintre Guvernul României și dumneavoastră este consolidată de obiectivul nostru comun de a valorifica potențialul regional prin impulsionarea și diversificarea activităților economice, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.  Adresez mulțumiri domnului director general Asandei și întregii echipe ADR Nord-Est pentru efortul și dedicarea de care au dat dovadă în negocierile cu Comisia Europeană în vederea aprobării unui Program care să conducă la dezvoltarea economică sustenabilă  a regiunii Nord-Est și la creșterea calității vieții cetățenilor”.

La eveniment au mai luat cuvântul domnul Constantin-Daniel CADARIU, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, domnul Prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ, Director General UEFISCDI, domnul Dumitru BUZATU, Președinte CJ Vaslui, Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN,  Prorector Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași, Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe, domnul primar al Municipiului Suceava, Ion Lungu și domnul Cătălin TATU, reprezentant proiect de succes finanțat prin POR 2014-2020.

Vizual promovare
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG organizează vineri, 11 noiembrie 2022, începând cu ora 10:30, conferința „Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum“. Evenimentul de lansare a Programului Regional Nord-Est va avea loc la Rubik Hub și va reuni reprezentanți la nivel înalt ai Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Autorității de Management pentru PR Nord-Est, dar și potențiali beneficiari cărora li se adresează oportunitățile de investiții din perioada 2021-2027.

Conferința va aduce în atenția participanților o prezentare a primului Program cu adevărat Regional în Nord-Estul României, dar și angajamentul Autorității de Management de a fructifica lecțiile învățate din exercițiile anterioare de programare, ca premise pentru gestionarea mai eficientă a programului și creșterea capacității administrative în rândul beneficiarilor.

Este de așteptat ca oportunitățile de investiții din perioada 2021-2027 în Regiunea Nord-Est să stimuleze o dezvoltare echilibrată, bazată pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv. Lansarea Programului Regional Nord-Est 2021-2027 marchează un nou început pe drumul dezvoltării regionale și consfințește parteneriatul solid cu autoritățile publice centrale, locale, mediul academic, privat și societatea civilă,  având ca scop îmbunătățirea calității vieții locuitorilor regiunii, reducerea decalajelor de dezvoltare intra și interregionale și creșterea competitivității regiunii la nivel european. Alocarea financiară de 1,75 miliarde euro va fi utilizată pentru ca Nord-Est-ul României să devină un spațiu competitiv, durabil, rezilient si incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești!

Participarea la eveniment se realizează pe bază de înscriere prealabilă până miercuri, 09.11.2022, accesând acest link.

imagini_regio
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană

1,75 miliarde euro! Aceasta este suma pusă la dispoziție prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, proaspăt aprobat de Comisia Europeană.

Regiunea Nord-Est primește undă verde spre atingerea dezideratului de a deveni un spațiu competitiv, durabil, rezilient și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești!

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:

 1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă – 420,07 mil euro
 2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată – 101,11 mil euro
 3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 391,98 mil euro
 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 277,31 mil euro
 5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă – 182,16 mil euro
 6. Nord-Est – O regiune educată – 192,10 mil euro
 7. Nord-Est – O regiune mai atractivă – 120,41 mil euro
 8. Asistență tehnică – 74,23 mil euro

Acum, când avem pentru prima dată un program cu adevărat regional, aici, în Nord-Est, aș spune că ne pregătim dintotdeauna pentru acest rol, de Autoritate de Management. Privim cu entuziasm această nouă provocare, dar înțelegem pe deplin nevoia unei asumări responsabile și profesioniste în tot acest proces. Nu vom fi singuri, ne bazăm pe partenerii noștri din mediul public, universitar, privat si din societatea civila, care au avut și nădăjduim că vor avea în continuare contribuții substanțiale. Ambiția noastră comună este să legăm organic regiunea Nord-Est de Europa, pornind de la nevoile noastre și fructificând oportunitățile de la nivel european. Avem convingerea că vom dezvolta și implementa împreună un Program Regional cu gândul la un viitor mai bun” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

În perioada 9-11 noiembrie 2022, Programul Regional Nord-Est 2021-2027 va fi lansat oficial la Piatra Neamț, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și AM PR Nord-Est, dar mai ales a celor cărora li se adresează oportunitățile de investiții. Vom reveni cu detalii.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 poate fi consultat pe paginile www.adrnordest.ro și www.inforegionordest.ro.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană
Sinteză Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană