Regio Nord-Est 2021-2027

PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est îndeplinește funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:

  1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă – 420,07 mil euro
  2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată – 101,11 mil euro
  3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 391,98 mil euro
  4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 277,31 mil euro
  5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă – 182,16 mil euro
  6. Nord-Est – O regiune educată – 192,10 mil euro
  7. Nord-Est – O regiune mai atractivă – 120,41 mil euro
  8. Asistență tehnică – 74,23 mil euro

Vrei să afli mai mult?

Contactează Biroul Regional de Informare pe info@adrnordest.ro sau tel +40233224167