NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice-pe înțelesul tuturor

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari ai Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, a organizat, în data de 16 august 2023 începând cu ora 10, o sesiune de informare online pe tema Integrării principiului DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM )și a  imunizării infrastructurii la schimbările climatice în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

În cadrul întâlnirii a fost abordată ”Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)” document ce poate fi accesat la adresa: https://www.adrnordest.ro/documente-suport/

Noutățile aduse în atența reprezentanților administrației publice locale de cître experții tehnici ai AM PR Nord-Est 2021-2027 au vizat, în special:

  • prezentarea și explicarea celor două concepte (principiul DNSH și procesul de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice);
  • cadrul legislativ aplicabil;
  • criteriile de eligibilitate în vederea respectării celor două concepte;
  • prezentarea principalelor etape de parcurs în vederea imunizării infrastructurii la schimbările climatice, conform Orientărilor tehnice ale COM (2021/C 373/01), cu integrarea măsurilor în cererea de finanțare și în documentația tehnico-economică; 
  • circulara emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 08.08.2023, care reglementează Integrarea imunizării infrastructurii la schimbările climatice în actele de reglementare emise de APM, document ce poate fi accesat la adresa: https://www.adrnordest.ro/documente-suport/
  • exemple de recomandări şi măsuri pentru atenuarea & adaptarea la schimbările climatice.

Mai multe detalii în prezentarea de aici.