17 aprilie 2024

img
NOUTĂȚI

Lansarea apelului de selecție a partenerilor sociali în structura partenerială pentru dezbateri aferente Politicii de Coeziune post-2027

În data de 9 aprilie 2024 a fost deschis Apelul de selecție a partenerilor sociali cu scopul direct de a constitui structura partenerială și aferentă dezbaterilor viitorului Politicii de Coeziune post 2027și implicit a sprijini participarea activă în structuri de colaborare, cu actori din mediul social, societatea civilă, mediul academic și de afaceri.

Astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) invită organizațiile și entitățile interesate să își exprime interesul de a participa în cadrul acestei structuri parteneriale, prin completarea Formularului de candidatură și transmiterea acestuia până pe data de 30.04.2024 la adresa: parteneriat.vpc@mfe.gov.ro.

Cu alte cuvinte, acest apel reprezintă un cadru ce pune la dispoziție mijloace de a iniția sau continua, dezvoltarea și consolidarea mediului de parteneriat între toți actorii ce au sau ar putea să își dezvolte un domeniu de activitate cu interese, aspirații și viziuni comune.

Parteneriatul este un element cheie în gestionarea fondurilor europene, reprezentând un canal de dezvoltare dinamic și generator de colaborări constructive, complexe și mai ales durabile pe termen mediu și lung, ce aduce plus valoare întregilor părți implicate.

Pentru detalii suplimentare și transmiterea aplicației, utilizați acest link.

1
EEN NOUTĂȚI

5G spre 6G pentru citiverse – Cum AI, IoT, Blockchain și XR stimulează inovația urbană în viitoarele orașe și comunități?, 18 Iunie 2024 – 5 Iulie 2024, Torino (Italia)

Evenimentul se va concentra pe prezentarea și promovarea dezbaterii între autoritățile publice, cercetare și industrie, cu privire la progresele concrete în aplicarea soluțiilor de tehnologii emergente 5G până la 6G, pentru inovarea urbană, spre viitoarea paradigmă europeană a „CitiVerse”.

Teme abordate?

  • Mobilitate inteligentă și durabilă
  • Siguranță și Securitate
  • Divertisment, Cultură și Turism
  • Planificare teritoriala către orașe climatice neutre
  • Orașe inteligente

Evenimentul include următoarele activități:

18 iunie 2024:

  • Conferință – structurată în patru sesiuni de discursuri principale și mese rotunde. Între sesiuni va exista o pauză de prânz și 3 runde de întâlniri B2B și studii de caz.
  • Întâlniri fizice B2B – într-o zonă dedicată dotată. O platformă online va fi pusă la dispoziție pentru a planifica, în prealabil, întâlnirile B2B care vor avea durata de 30 de minute, în 3 runde.
  • Zona Demo – va găzdui studii de caz la scară mică, inclusiv prototipuri/video/echipamente privind soluțiile inovatoare tehnologice emergente implementate în orașe europene/italiene. Rețelele europene de sprijin vor avea, de asemenea, propriul stand care va fi folosit pentru a oferi informații despre activități/servicii/evenimente viitoare. În timpul activităților B2B, zona demo va fi deschisă pentru participanții care nu sunt implicați în întâlniri.

20-21 iunie 2024 – Parteneriate pentru Orizont Europa (P4HEU) – eveniment asociat organizat de Clusterul Tehnologic Italian pentru Comunități Inteligente, împreună cu 12 clustere europene, axat pe sprijinirea ideilor de propuneri pe teme specifice Orizont Europa pentru apelurile viitoare. Companiile pot aplica pentru a-și prezenta ideile și competențele și pentru a-si evalua potențialele colaborări cu alți parteneri internaționali.

20 iunie 2024 – 5 iulie 2024 – Întâlniri online B2B dedicate celor care nu pot participa la întâlnirile fizice și care vor include si evenimentul „Parteneriate pentru Orizont Europa (P4HEU): idei și competențe pentru proiecte de orașe inteligente – ediția a 6-a”.

Organizatori principali: Municipalitatea din Torino și Camera de Comerț din Torino.

În colaborare cu Enterprise Europe Network și Clusterul Tehnologic Italian pentru Comunități Inteligente

Link: https://5g-towards-6g-for-citiverse.b2match.io/

9CR_Report_frontpage
NOUTĂȚI

Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea raport privind coeziunea

Pe 27 martie 2024, Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea Raport privind Coeziunea Economică, Socială și Teritorială în Europa. Raportul arată că politica de coeziune își îndeplinește misiunea de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale din întreaga Uniune și poate fi studiat aici.

O dată la trei ani, Comisia publică raportul său privind coeziunea, prezentând progresele înregistrate și lecțiile învățate și arătând rolul UE ca motor al dezvoltării regionale. Raportul se bazează pe date: acesta analizează evoluția coeziunii în conformitate cu o gamă largă de indicatori, cum ar fi prosperitatea, ocuparea forței de muncă, nivelurile de educație și guvernanța. O imagine mai clară a ceea ce s-a realizat și a ceea ce mai trebuie făcut va orienta politicile și investițiile UE pentru a ajuta regiunile să realizeze o creștere echilibrată și durabilă pe termen lung.

2024 marchează 20 de ani de când UE a salutat noile state membre în cea mai mare rundă de extindere de până acum. În această perioadă, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al statelor membre care au aderat de atunci a crescut de la 52 % la aproape 80 % din media UE. Decalajul s-a redus la jumătate. Rata șomajului în aceste state membre a scăzut de la o medie de 13% la 4%.

Politica de Coeziune are un rol esențial în îmbunătățirea generală a indicilor economici, de ocupare a forței de muncă și sociali în Uniunea Europeană. Ea joacă un rol cheie în susținerea investițiilor publice. În perioada 2014-2020, politica de coeziune a reprezentat aproape 13% din totalul investițiilor guvernamentale în UE în ansamblu și 51% în statele membre mai puțin dezvoltate. Aceste investiții au consolidat modelul european de creștere, stimulând creșterea economică în conformitate cu prioritățile-cheie ale politicii de la tranziția dublă la inovație, afaceri și competențe, de la îngrijirea copiilor, educație și sănătate la protecția împotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea, rămân provocări, iar potențialul neexploatat și zonele de sărăcie pot fi găsite în fiecare regiune.

Cu un buget de 392 miliarde EURO, programele de finanțare ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 vor continua să investească în competitivitatea Europei, în tranziția verde și în cea digitală, în capitalul uman și în incluziunea socială, precum și în conectivitatea fizică și digitală, consolidând în același timp implicarea cetățenilor. În contextul deficitului persistent de forță de muncă, politica de coeziune va continua să abordeze aspecte precum șomajul în rândul tinerilor și învățarea pe tot parcursul vieții.

În acest context, necesitatea de a asigura coeziunea economică, care a fost consfințită în UE încă din Tratatul de la Roma din 1957, rămâne la fel de relevantă ca și înainte.