NOUTĂȚI

Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea raport privind coeziunea

Pe 27 martie 2024, Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea Raport privind Coeziunea Economică, Socială și Teritorială în Europa. Raportul arată că politica de coeziune își îndeplinește misiunea de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale din întreaga Uniune și poate fi studiat aici.

O dată la trei ani, Comisia publică raportul său privind coeziunea, prezentând progresele înregistrate și lecțiile învățate și arătând rolul UE ca motor al dezvoltării regionale. Raportul se bazează pe date: acesta analizează evoluția coeziunii în conformitate cu o gamă largă de indicatori, cum ar fi prosperitatea, ocuparea forței de muncă, nivelurile de educație și guvernanța. O imagine mai clară a ceea ce s-a realizat și a ceea ce mai trebuie făcut va orienta politicile și investițiile UE pentru a ajuta regiunile să realizeze o creștere echilibrată și durabilă pe termen lung.

2024 marchează 20 de ani de când UE a salutat noile state membre în cea mai mare rundă de extindere de până acum. În această perioadă, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al statelor membre care au aderat de atunci a crescut de la 52 % la aproape 80 % din media UE. Decalajul s-a redus la jumătate. Rata șomajului în aceste state membre a scăzut de la o medie de 13% la 4%.

Politica de Coeziune are un rol esențial în îmbunătățirea generală a indicilor economici, de ocupare a forței de muncă și sociali în Uniunea Europeană. Ea joacă un rol cheie în susținerea investițiilor publice. În perioada 2014-2020, politica de coeziune a reprezentat aproape 13% din totalul investițiilor guvernamentale în UE în ansamblu și 51% în statele membre mai puțin dezvoltate. Aceste investiții au consolidat modelul european de creștere, stimulând creșterea economică în conformitate cu prioritățile-cheie ale politicii de la tranziția dublă la inovație, afaceri și competențe, de la îngrijirea copiilor, educație și sănătate la protecția împotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea, rămân provocări, iar potențialul neexploatat și zonele de sărăcie pot fi găsite în fiecare regiune.

Cu un buget de 392 miliarde EURO, programele de finanțare ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 vor continua să investească în competitivitatea Europei, în tranziția verde și în cea digitală, în capitalul uman și în incluziunea socială, precum și în conectivitatea fizică și digitală, consolidând în același timp implicarea cetățenilor. În contextul deficitului persistent de forță de muncă, politica de coeziune va continua să abordeze aspecte precum șomajul în rândul tinerilor și învățarea pe tot parcursul vieții.

În acest context, necesitatea de a asigura coeziunea economică, care a fost consfințită în UE încă din Tratatul de la Roma din 1957, rămâne la fel de relevantă ca și înainte.