Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH

Metodologie
Anexa 5. P1 – OS 1.3 – Operațiunea 1, 2, 3, 5
Anexa 11. P4

Ghidul pentru monitorizarea indicatorilor Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Descarcă ghid