Specializare Inteligentă

ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI REGIONALE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ - RIS3 NORD-EST

Suntem inițiatorii primei strategii de specializare inteligentă din România –  RIS3 Nord-Est (2013), recunoscută de CDR Nord-Est, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Comisia Europeană (și integrată în PDR Nord-Est) și coordonăm elaborarea acesteia împreună cu actori locali, publici și privați: companii, universități – centre de cercetare-dezvoltare, administrații publice și societate civilă.

Oferim servicii de asistență și consiliere promotorilor de proiecte inovative pentru identificarea celor mai potriviți parteneri și atragerea resurselor necesare implementării

Prin RIS3 Nord-Est coordonăm valorificarea avantajelor competitive
și a competențelor de cercetare și inovare în domeniile:

agro-alimentar & industria lemnului

energie

mediu

tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC)

sănătate

textile

turism

S-AU ALOCAT 47,1 MILIOANE EUR DIN POR 2014-2020 Axa 1 PENTRU RIS3 NORD-EST

DESPRE INOVARE ÎN REGIUNEA NORD-EST