Programul de Asistență Tehnică, oferit de Reprezentanta Băncii Mondiale în România, în Regiunea Nord-Est, numit în continuare WBG TA, este o consecință a Inițiativei „Regiuni Rămase în Urmă” și are la baza un acord de finanțare semnat între WBG (World Bank Group) și DG Regio.

Obiectivul general al programului WBG TA este de creștere a capacității de inovare prin dezvoltarea și testarea a trei programe de asistență implementate în regiunile Nord-Vest și Nord-Est și a unui program național, inclusiv a mecanismelor de monitorizare și evaluare. Aceste programe se adresează în mod direct generatorilor de cunoaștere din regiune (cercetători, universități, inovatori) cu scopul de a crea punți între aceștia și entitățile capabile să absoarbă cunoașterea(companii, antreprenori) și să o transforme în produse și servicii cerute de piață. Accentul se va pune pe crearea condițiilor-cadru favorabile și dezvoltarea capacității administrative a structurilor de stimulare a colaborării și transferului de tehnologie.

WBG TA a fost lansat oficial în septembrie 2018 și se va desfășura pe durata a 24 de luni.

Obiectiv: Sprijinirea eforturilor Comisiei Europene de a dezvolta capacitatea instituțională în regiunile din România, pentru a crea și implementa programe de inovare regională pe baza practicilor internaționale
Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP)

– Obiectiv: Asistență tehnică pentru sprijinirea directă și indirectă a comercializării proiectelor de cercetare

– Beneficiari: Echipele de cercetare selectate, TTO selectate din Regiunile Nord-Est și Nord-Vest

Programul Contract Stucturat pentru Cercetare (SCRP)

– Obiectiv: Asistență tehnică pentru utilizarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane în vederea creării unui flux suplimentar de venituri din sectorul privat pentru universități și alte structuri publice de cercetare

– Beneficiari: Departamente de cercetare selectate, TTO selectate din Regiunile Nord-Est și Nord-Vest

Programul Proof of Concept (PoCP)

– Obiectiv: Asistență tehnică pentru crerea și implementarea de unei scheme de granturi pentru inovare în fazele incipiente de dezvoltare a produselor și proceselor. Creșterea capacității ADR pentru conceperea unor mecanisme de finanțare care să mărească infuzia de proiecte inovatoare

– Beneficiari: Startup-uri, IMM, ADR la nivel național

Programul de Constituire Instituțională a Transferului de Tehnologie (TTIBP)

– Obiectiv: Creșterea capacității TTO-urilor, sau a altor structuri similare, pentru definirea și implementarea politicilor de proprietate intelectuală astfel încât să poate derula tranzacții comerciale cu terți

– Beneficiari: TTO sau departamente din cadrul structurilor publice de cercetare cu funcții similare TTO-urilor selectate din Regiunile Nord-Est și Nord-Vest

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării / Research Valorization Program (RVP) se adresează organizațiilor publice de cercetare și are menirea de a sprijini echipe de cercetare în vederea valorificării potențialului de comercializare a rezultatelor cercetărilor efecuate.

Programul Contract Stucturat pentru Cercetare / Structured Contract Research Program (SCRP) sprijină organizațiile publice de cercetare și promovează colaborarea cu industria prin utilizarea infrastructurii existente de cercetare (active fizice și resursă umană) pentru diverse cercetări și teste în beneficiul firmelor.

Programul de Constituire Instituțională a Transferului de Tehnologie / Technology Transfer Instituțional Building Program (TTIBP) dezvoltă capacitatea centrelor de transfer tehnologic / technology transfer offices (TTO) prin evaluarea aspectelor de Proprietate Intelectuală în contextul operațiunilor TTO(1), prin evaluarea modelelor organizaționale ale TTO (2) și instruirea personalului TTO pentru a defini și implementa politici pentru drepturile de proprietate intelectuală și pentru a încheia contracte cu terți.

Programul Proof of Concept (PoCP) sprijină inovarea în fazele incipiente de dezvoltare a produselor și proceselor noi, la nivelul firmelor (start-up, IMM). Totodată sprijină autoritățile de gestiune (AM și OI) în crearea unui program de finanțare dedicat PoCP pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare, că parte a Programului Operațional Regional (POR).

Documente suport
Raport de analiză privind regimul Proprietății Intelectuale [Mai 2021]