Consorțiul Regional de Inovare (CRI): este o structura consultativă, fără personalitate juridică, coordonată de către ADR, formată din reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și societatea civilă, cu rol în avizarea și monitorizarea RIS3 Nord-Est, avizarea documentului cadru regional elaborat pentru programarea finanțării din Axa 1-Promovarea transferului tehnologic, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, avizarea portofoliului de proiecte prioritare ale RIS3 Nord-Est, analiză și prioretizarea proiectelor destinate structurilor de inovare și transfer tehnologic, conform Axa 1, POR 2014-2020. Număr de membri titulari – 36.

Comisia Consultativă Academică (CCA): structura consultativă, fără personalitate juridică, formată din reprezentanți ai mediului academic regional al cărui rol principal este să sprijine ADR în definirea, revizuirea și evaluarea RIS3 Nord-Est. Număr de membri titulari – nelimitat.

Componență:

// Consorțiul Regional de Inovare

// Comisia Consultativă Academică

Minute:

// Minuta întâlnire CRI 11.06.2024  + Prezentare 11.06.2024

// Minuta întâlnire CRI 13.12.2023  + Prezentare 13.12.2023

// Minuta întâlnire CRI 13.12.2022  + Prezentare 13.12.2022

// Minuta întâlnire CRI 03.06.2021  + Prezentare 03.06.2021

// Minuta întâlnire CRI și CCA 18.09.2020  + Prezentare RIS3 Nord-Est 18.09.2020

// Minuta întâlnire CRI 19.07.2018

// Minuta întâlnire CCA 19.07.2018

// Minuta întâlnire CRI16.11.2017 + Prezentare 16.11.2017

// Minuta întâlnire CRI și CCA 28.04.2017

// Minuta întâlnire CRI 28.03.2017

// Minuta întâlnire CRI 28.02.2017

// Minuta întâlnire CCA 21.02.2017