Programul Operațional Regional 2014-2020 prin intermediul axei prioritare 1 – promovarea transferului tehnologic finanțează următoarele activități:

// crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcția, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente  și software necesare;
// achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri;
// investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT.

Beneficiarii acestei axe prioritare sunt:

// Infrastructura de inovare și transfer tehnologic acreditate conform legislației în vigoare
// Parcuri științifice și tehnologice acreditate conform legislației în vigoare
// IMM în parteneriat cu ITT

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR în Regiunea Nord-Est.

DOCUMENTE RELEVANTE:

// Document Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligență NORD-EST [versiune finală]

// Anexe Document Cadru Regional [versiune finală]

// Lista scrisorilor de intenție din portofoliul Regiunii Nord-Est înaintate în vederea depunerii de proiecte în cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operațiunile A și B  [martie 2017]

// Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligență RIS3 NORD-EST [versiune finală – decembrie 2017]

// ANEXE – Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligență RIS3 NORD-EST [versiune finală – decembrie 2017]

// Lista entităților de transfer tehnologic acreditate provizoriu [ianuarie 2018]

// Raport asupra ofertei transfer tehnologic din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din Regiunea Nord-Est

// Studiu pentru evaluarea cererii și ofertei de servicii de transfer tehnologic în Regiunea Nord-Est

// Raport de analiză privind nevoile și oferta pentru serviciile de inovare și transfer de tehnologie pentru companiile din regiunea de Nord-Est a României [engleză] [Author: Dr. Jonathan Loeffler] [Version 2 – 01.12.2017]

LEGĂTURI UTILE:

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1:
// Operațiunea A Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic
// Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)
// Operațiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT