Sprijin pentru companiile inovative din Nord-Est: Participați la apelul interregional VInnovate 2024!

Context

Inițiativa Vanguard (VI) este o alianță strategică a 44 regiuni europene lider în inovare, ce sprijină modernizarea industrială, competitivitatea și internaționalizarea lanțurilor valorice europene. Inițiativa Vanguard a proiectat și a pregătit un mecanism interregional de sprijin, prin activarea și combinarea de finanțări regionale, sub denumirea de VInnovate 2024. Acest apel vizează proiecte dezvoltate de entități din regiuni diferite (proiecte interregionale) ce se vor axa pe activitățile celor 8 Piloți VI și vor avea un caracter transformator pentru industrie.

Oportunitate unică pentru
companiile din Nord-Est!

Prin acest apel este susținută participarea întreprinderilor din Regiunea Nord-Est la proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) în parteneriat cu una sau mai multe organizații externe membre ale Inițiativei Vanguard și semnatare ale Memorandumului de Înțelegere (MoU) 2024, la competiția interregionala a apelului VInnovate 2024, și anume fac parte din următoarele regiuni / țări:

 • Austria Inferioară (Austria)
 • Flandra (Belgia)
 • Valonia (Belgia)
 • Saxonia Inferioară (Germania)
 • Emilia-Romagna (Italia)
 • Est NL (Olanda)
 • Sud NL (Brabant, Olanda)
 • Nord-Est (România)
 • Galicia (Spania)
 • Norte (Portugalia)
 • Țara Galilor (UK)

Pe lângă unul sau mai multe IMM-uri, un consorțiu VInnovate poate fi compus din companii mari, universități, centre de cercetare/facilități, infrastructuri de cercetare și tehnologie.

 

Cine poate participa?

În Regiunea Nord-Est, solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii) și să vizeze proiecte în domeniile RIS3 Nord-Est: agroalimentar si industria lemnului, energie, textile, TIC, turism, mediu, sănătate.

Ce tipuri de proiecte sunt finanțate?

Proiectele eligibile trebuie să aibă în vedere confirmarea funcționalității unui prototip și validarea acestuia în mediu operațional, prin parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică (TRL) de la nivelul TRL 6 (Demonstrația prototipului de sistem / proces într-un mediu operațional) la TRL 7 (Sistem pilot integrat demonstrat) și/sau TRL 8 (Sistem încorporat în design comercial).

Care sunt beneficiile participării?

 • Finanțarea proiectelor inovative cu impact semnificativ pentru industrie cu un grant nerambursabil de până la 200.000 euro
 • Creșterea competitivității și productivității companiei prin dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii inovatoare cu potențial de piață real
 • Facilitarea tranziției către o economie bazată pe valoare adăugată ridicată
 • Dezvoltarea capacității de inovare
 • Schimb de cunoștințe, expertiză și resurse cu parteneri din alte regiuni europene

Cum să participați?

Pașii parcurși de către o entitate interesată să aplice pentru finanțare prin programul VInnovate

 1. Idee de proiect/nevoie care să se încadreze în criteriile principale VInnovate 2024
 2. Stabilirea consorțiilor internaționale, cu sprijinul Piloților VI
 3. Fiecare partener verifică specificitățile propriului „instrument regional”
 4. Elaborarea Formularului de pre-înscriere a proiectului (2 pagini), care ghidează solicitanții în definirea unor proiecte eligibile > Se vor depune între 08.05.2024 și 16.09.2024
 5. În caz de evaluare pozitivă, se vor depune cererile de finanțare (propunerile regionale) > Termen limită 30.10.2024
 6. Proiectul este selectat pentru finanțare, atunci cand fiecare regiune implicată a selectat proiectul respectiv pentru finanțare > Informare până la sfârșitul anului 2024

Pentru a afla mai multe detalii despre apelul VInnovate 2024, vă invităm să consultați materialele informative disponibile:

Important!!!

Sesiune de informare Apel VInnovate 2024

Vă invităm să vă înregistrați la sesiunea de informare pentru apelul VInnovate 2024 ce va avea loc online pe data de 15 mai 2024, începând cu orele 11.

Webinarul, organizat de Secretariatul Vanguard, va oferi actorilor regionali și potențialilor aplicanți o ocazie de a fi informați în detaliu despre procesul de depunere a cererilor pentru apelul VInnovate 2024.

 

Pentru orice informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa: info@adrnordest.ro.