NOUTĂȚI RIS3

Lansarea apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 21.07.2022

––

licitatie inchisa

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligență”.

Obiectivul apelului de proiecte este finanțarea activităților care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligență.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice :

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • întreprinderi mari;
 • întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri);
 • entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriate între : universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Ce tip de apel de proiecte se lansează?
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limita de depunere a documentației de finanțare.

Care este perioada în care pot fi depuse documentațiile?
Data de la care pot fi depuse documentațiile: 04.12.2020 ora 12:00
Data până la care pot fi depuse documentațiile: 31.01.2021 ora 12:00, 05.03.2021 ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul că valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.

ATENȚIE!  Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate „6. să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional”, documentațiile transmise trebuie să fie incluse în portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Informații suplimentare despre Apelul pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: https://www.adrnordest.ro/rezultatele-apelului-de-constituire-a-portofoliului-de-proiecte-aferent-ris3-nord-est/


Descarcă Ghidul Solicitantului (17.11.2020)
Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis

Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)

Corrigendum nr. 2 (27.01.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 2 (28.01.2021)

Corrigendum nr. 3 (09.04.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 3 (12.04.2021)

Corrigendum nr. 4 (19.05.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 4 (20.05.2021)
Anexe Ghid Solicitant + Anexa 7 – [model] Declarație de capacitate financiară

Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 9 (18.07.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 9 (18.07.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 10 (27.09.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 10 (27.09.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 11 (09.11.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 10 (09.11.2023)
Anexe Ghid Solicitant