2020

291220
NOUTĂȚI

Investitie unica in Regiunea Nord-Est – Parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret

Parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret  va deveni realitate, la initiativa parteneriatului dintre Orasul Siret, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Judetul Suceava  si INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L., cu sprijinul unei finantari Regio, prin Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic

Proiectul, unic in Regiunea Nord-Est, in valoare totala de 18,46 milioane lei, din care finantare nerambursabila 9,11 milioane lei, va permite promotorilor sa realizeze construirea si dotarea cu echipamente a cladirii in care va functiona parcul stiintific si tehnologic, obtinerea acreditarilor si autorizatiilor necesare functionarii acestuia si elaboarea a doua studii tehnice.

Firmele din judetul Suceava,  Clusterul Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botosani, cadrele didactice si studentii Facultatii de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management si din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ale Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava sunt doar cativa din beneficiarii acestui proiect ambitios, care isi propune o crestere cu cel putin 100 a numarului de transferuri tehnologice realizate de PST in domeniile de specializare inteligenta.

Domeniile de interes ale proiectului vizeaza Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC), Bioeconomie, Mediu, Eco-nano-tehnologii, Sanatate si Turism, avand cercetari in domeniul recuperarii medicale, balneo-fizio-kineto-terapie, nutritie, dar si solutii TIC pentru Turism.

architects-engineer
NOUTĂȚI RIS3

Lansarea apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 21.07.2022

––

licitatie inchisa

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligență”.

Obiectivul apelului de proiecte este finanțarea activităților care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligență.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice :

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • întreprinderi mari;
 • întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri);
 • entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriate între : universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Ce tip de apel de proiecte se lansează?
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limita de depunere a documentației de finanțare.

Care este perioada în care pot fi depuse documentațiile?
Data de la care pot fi depuse documentațiile: 04.12.2020 ora 12:00
Data până la care pot fi depuse documentațiile: 31.01.2021 ora 12:00, 05.03.2021 ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul că valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.

ATENȚIE!  Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate „6. să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional”, documentațiile transmise trebuie să fie incluse în portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Informații suplimentare despre Apelul pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: https://www.adrnordest.ro/rezultatele-apelului-de-constituire-a-portofoliului-de-proiecte-aferent-ris3-nord-est/


Descarcă Ghidul Solicitantului (17.11.2020)
Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis

Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)

Corrigendum nr. 2 (27.01.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 2 (28.01.2021)

Corrigendum nr. 3 (09.04.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 3 (12.04.2021)

Corrigendum nr. 4 (19.05.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 4 (20.05.2021)
Anexe Ghid Solicitant + Anexa 7 – [model] Declarație de capacitate financiară

Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 9 (18.07.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 9 (18.07.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 10 (27.09.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 10 (27.09.2023)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 11 (09.11.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 10 (09.11.2023)
Anexe Ghid Solicitant

ris3
RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est

În urmă finalizării procedurii de consultare și obținerii numărului necesar de voturi pozitive, Consorțiul Regional de Inovare a avizat favorabil Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est.

Versiunea avizată a Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est:

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componentă CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare

ris3
RIS3

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est publică în consultare documentul privind Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST, ediția august 2020

Invităm antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), fac parte din structurile de guvernare RIS3, au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc., să transmită în scris observațiile/ propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 18 septembrie 2020, la adresa de e-mail: info@adrnordest.ro.

CARIERĂ

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

10/08/2020

Stimati candidati,

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial in data de 06.08.2020 a Ordonantei de urgenta nr.130/31.07.2020, prin care se permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, va informam ca ADR Nord-Est a decis continuarea concursului de angajare, in perioada 08.09.2020-11.09.2020, pentru persoanele carora le-au fost admise candidaturile.

De asemenea, va informam ca probele concursului sunt cele anuntate in anuntul initial, respectiv:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile.

Programarea desfasurarii concursului va fi comunicata in perioada 26.08.2020-28.08.2020.

Va multumim pentru intelegere si va vom tine la curent cu toate informatiile utile.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233.218071.

Data publicarii prezentei informari: 10.08.2020


14.07.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul programat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

 • Dupa cum cunoasteti, din pacate, evolutia pandemiei de Coronavirus nu se amelioreaza, asa cum ne-am asteptat, ci se agraveaza, in acest moment organizatia noastra fiind pusa in situatia sa amane din nou organizarea acestui concurs.
 • ADR Nord-Est a considerat ca acest concurs se va putea organiza, in conditiile in care starea de alerta nu ar mai fi fost prelungita. Insa cresterea numarului de cazuri conduce in acest moment, pentru a doua oara, la prelungirea starii de alerta in Romania si nicidecum la ridicarea acesteia.
 • In acest context va aducem la cunostinta prevederile art. 27, alineatul 3, din Legea 55/2020, „pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante”, aceste dispozitii legale aplicandu-se si pentru ADR Nord-Est. In acest articol de lege sunt prezentate cateva exceptii, in care din pacate nu ne incadram.
 • Astfel, concursul nu se va mai derula incepand cu data de 21.07.2020, dupa cum a fost anuntat si se amana pentru o data ulterioara, pe care nu o putem estima la acest moment, intrucat deciziile autoritatilor implicate in gestionarea starii de alerta si legislatiei aplicabile in acest domeniu, desi ne impacteaza, nu pot fi influentate de organizatia noastra.
 • Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile si la momentul in care legea va permite organizarea concursului, vom informa in timp util candidatii si vom sustine probele, cu persoanele care au depus dosarele finale de inscriere la concurs.

Ne cerem scuze si intelegem disconfortul generat de aceasta situatie pentru toti cei selectati, apreciem efortul celor implicati, dar din pacate, aceasta situatie de reglementare legislativa nu ne apartine si toate eforturile Agentiei legate de organizarea acestui concurs in luna iulie 2020 au avut la baza si estimarile legate de incetarea/relaxarea conditiilor aferente starii de alerta, aspect incert si improbabil la acest moment.

Va asiguram de faptul ca la momentul la care vom putea derula acest concurs va vom informa in timp util si vom tine cont de toate etapele intermediare derulate pana acum in cadrul acestui proces de recrutare.

Data publicarii prezentei informari: 14.07.2020


24.06.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul organizat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

Etapa de transmitere si primire a candidaturilor initiale a luat sfarsit ieri, 23.06.2020.

Avand in vedere restrictiile legate de perioada starii de alerta, tinand cont de numarul foarte ridicat de CV-uri primite, precum si de necesitatea de a face analiza atenta a fiecarei candidaturi primite, ADR Nord-Est a hotarat modificarea calendarului de desfasurare a etapelor de concurs, dupa cum urmeaza:

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 02.07.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in perioada: 03.07-06.07.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis numai in perioada: 06.07-13.07.2020,  pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.rosau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9 (numai in intervalul orar: 10:00 – 14:00). Ultima data de depunere a dosarului final este 13.07.2020.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.


Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 21.07.2020, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context si tinand cont de numarul mare de candidati admisi pentru sustinerea probelor, concursul se va derula pe mai multe zile, incepand cu data de 21.07.2020, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor, dar nu mai devreme de etapa de primire a dosarelor finale de inscriere la concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine  la tel. 0233 218 071 (incepand cu data de 06.07.2020) sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Data publicarii prezentei informari: 24.06.2020

 


11.06.2020 – Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 02.07.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 19 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 3 posturi in cadrul Biroului Gestionare RIS 3

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
g. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate;
h. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana.

 

2) 6 posturi in cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles (la angajarea de personal pentru aceste posturi se va tine cont de principiul reprezentativitatii; astfel se va avea in vedere angajarea unei persoane din fiecare judet al regiunii: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

 

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. cunostinte socio-economice despre Regiunea Nord-Est;
c. experienta profesionala relevanta in urmatoarele tipuri de activitati: scriere/implementare proiecte europene, parteneriate nationale si internationale;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/administratie publica;
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).
d. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
e. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
f. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate.

4) 2 posturi in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/programe;
c. cunostinte/competente de lucru cu date financiare/sisteme de finantare publice sau private, pentru proiecte de dezvoltare;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
e. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor accesati link-ul: www.rubikhub.ro/career

5) 2 posturi in cadrul Serviciului Politici, Strategii si Analize Teritoriale

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
f. capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
h. constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte;
j. constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

6) 1 post in cadrul Biroului Proiecte Externe (Directia Planificare, Programare)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: implementare proiecte europene sau parteneriate nationale si internationale;
c. minim 2 cereri de finantare scrise in cadrul unui program european cu fonduri nerambursabile;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza;
h. constituie avantaj cunostintele acumulate in domeniile: sanatate si/sau inovare.

7) 1 post Consilier Director General

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
e. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.
f. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
g. constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale

Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 23.06.2020. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza.

Etapa II – Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 25.06.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 26.06.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 30.06.2020, orele 16:30.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului.

Probele concursului se vor desfasura in data de 02.07.2020, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233 218 071 (dupa data de 15.06.2020), sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Bibliografie concurs
Cerere de inscriere concurs