RIS3

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est publică în consultare documentul privind Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST, ediția august 2020

Invităm antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), fac parte din structurile de guvernare RIS3, au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc., să transmită în scris observațiile/ propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 18 septembrie 2020, la adresa de e-mail: info@adrnordest.ro.