Posted by pcdata

office-1209640_1920
OPORTUNITĂȚI PARTENERIATE

CodBSS1 – Universitatea Tehnică din Liberec caută parteneri pentru o propunere de proiect LIFE, ce vizează utilizarea durabilă a apei în centrele Zoo

Propunerea de proiect abordează utilizarea durabilă a apei potabile și a apelor subterane, în centrele de tip grădină zoologică.

Obiectivele principale ale propunerii de proiect sunt:

  • reducerea semnificativă a consumului de apă potabilă dar și a apelor subterane prin introducerea conceptului de Management Circular al Apei, ce implică reutilizarea a minimum 50% a cantității de apă;
  • conservarea apei în zonele urbane, în special, în centrele de vizitare, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Directivei-Cadru privind apa a UE și Directivei UE privind inundaţiile în regiunile ce se confruntă cu lipsa apei;
  • implementarea unui concept inovator de tratare a apei prin utilizarea în zonele umede naturale a unor tehnologii moderne pe baza de membrană cu consum redus de energie;
  • reducerea amprentei de carbon prin reutilizarea apei gri tratate.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

bitmap 2
NOUTĂȚI

Apel deschis de expresii de interes pentru aderarea la Grupul Consultativ pentru Economie Circulară din Regiunea Nord-Est

De ce acum?

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet ambițios privind economia circulară. Această inițiativă conține o abordare integrată pentru sprijinirea părților interesate europene în realizarea tranziției către o economie mai puternică și mai circulară. Prin acest plan de a face economia Europei mai sustenabilă și mai competitivă, Comisia oferă măsuri ambițioase de reducere a utilizării resurselor, de diminuare a deșeurilor și de stimulare a producției și consumului durabil.

Gestionarea resurselor naturale pe baza analizei ciclului de viață, de la extracție, prin proiectarea și fabricarea produselor, la ceea ce este considerat deșeu, este esențială pentru creșterea economică ecologică. Eco designul care permite repararea, reutilizarea, refabricarea și reciclarea din nou ar trebui să devină modul de lucru uzual.

O economie mai ecologică înseamnă o nouă creștere economică și noi oportunități de angajare. Proiectarea ecologică, ecoinovarea, prevenirea deșeurilor și reutilizarea materiilor prime pot aduce economii nete pentru întreprinderile din UE de până la 600 de miliarde EUR. Măsurile suplimentare de creștere a productivității resurselor cu 30 % până în 2030 ar putea stimula PIB-ul cu aproape 1 %, creând în același timp 2 milioane de locuri de muncă suplimentare. De asemenea, aduce beneficii mediului înconjurător și reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel european.

De ce noi?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a constituit încă din 2016 grupul consultativ pentru economie circulară și acum dorim să îl completăm cu noi membri. Scopul acestei structuri parteneriale este acela de a identifica împreună oportunitățile și de a acționa pentru îmbunătățirea adoptării economiei circulare în regiunea Nord-Est.

De ce nu și voi?

Vă invităm să răspundeți acestui apel prin completarea următorului chestionar, întrucât stimularea și dezvoltarea proiectelor din domeniul economiei circulare este un proces amplu, în care este nevoie de o implicare variată din zone precum mediul economic, universitar, administrativ sau societatea civilă.

Această etapă a demersului nostru este sprijinită de proiectul Interreg REPLACE (REgional PoLicy Actions for Circular Economy), care și-a propus îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă.

Termenul limită până la care sunt așteptate răspunsurile dumneavoastră este: 31/05/2021

Pentru orice detalii vă stăm la dispoziție!

Persoana de contact:  Adrian Andrei – Expert Birou Cooperare Externă, tel. 0743362509, email: adrian.andrei@adrnordest.ro.

3 - Nord-Est o regiune mai durabila
NOUTĂȚI

Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027

Curiozitatea mare, dar timpul de studiu redus? Nicio problemă! Am pregătit pentru tine o sinteză a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, care include:

  • Axele prioritare spre care se vor concentra investițiile
  • Operațiuni eligibile orientative
  • Potențiale categorii de beneficiari
  • Alocări financiare orientative

Aruncă și tu o privire!
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027

 

scoala-regio
NOUTĂȚI

Vești bune pentru infrastructura educațională din județul Suceava

Vești bune pentru infrastructura educațională din județul Suceava, pentru modernizarea căreia au fost semnate 3 noi contracte de finanțare nerambursabilă prin Regio.

La inițiativa Primăriei Municipiului Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava va beneficia de o finanțare nerambursabilă de peste 1 million de euro. Proiectul prevede reabilitarea din punct de vedere funcţional a corpului de clădire existent (Microfabrica) şi modernizarea din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor, fiind, astfel, create condiții optime desfășurării învățământului dual.

La inițiativa Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Liceul Tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei va beneficia de 4,42 milioane lei pentru construcția și echiparea unui corp de clădire nou cu echipamente și materiale didactice, module de învățare și aplicații practice, pachete de software educaționale și seturi de planșe tehnice pentru atelierul mecanic și cel de textile. Sălile de clasă și laboratoarele de informatică vor fi dotate cu mobilier școlar corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice unui act educațional modern.

Comuna Frumosu, Suceava primește 1,8 milioane lei pentru amenajarea și modernizarea unei grădinițe de copii. Realizarea acestei investiții va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii, numărul preșcolarilor care vor avea acces la noile condiții ridicându-se la 80 de copii.

anunt-achizitie-publica
Fără categorie

Campanie de constientizare privind achizitiile publice verzi

Începând de astăzi, timp de trei ani, vom lansa campanii de conștientizare despre necesitatea folosirii criteriilor verzi în achiziții, dar și despre economia circulară. Aceste campanii (patru pe an) reprezintă o acțiune din cele trei din Planul Regional de Acțiune, dezvoltat în cadrul proiectului GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming).

Pentru a aduce o contribuție reala regiunii, am deschis o pagina de Facebook, prin care dorim sa dezvoltam o comunitate de oameni frumoși, care sa dezbată aceste doua subiecte importante.

Cu toții avem nevoi, cu toții dorim să achiziționăm diverse produse sau servicii care ne ajută la buna desfășurare a activității profesionale, așadar avem oportunitatea de a le achiziționa astfel încât acestea sa fie sustenabile. Dacă introducem criterii verzi, putem să fim un exemplu pentru ceilalți și să sprijinim protecția mediului.

Aceasta pagina vă ajută cu informație, vă inspiră și vă îndrumă pentru a aplica corespunzător criteriile verzi în documentațiile de achiziții.

Iar atunci când aveți un dubiu sau pur și simplu doriți o a doua opinie, vă încurajăm să scrieți pe wall-ul acestei comunități! Cu siguranță vor exista persoane care au întâmpinat aceleași provocări și care pot împărtăși din experiența lor similară.

Va așteptăm sa ne întâlnim virtual aici: https://www.facebook.com/ComunitateAPV .

Campania de astăzi este destinata autorităților publice și reprezintă un prim pas în a “învăța” achizitorii cum și de ce sa folosească criterii verzi în documentațiile de atribuire.

Info-graficul atașat are exemple specifice de criterii pentru produse și servicii din cele 20 agreate de Comisia Europeană, împărțite pe 6 priorități: utilizarea apei, deșeuri, eficiență energetică, emisii de gaze cu efect de seră, agricultură și prevenirea defrișărilor. Fiecare categorie de produs sau serviciu din info-grafic este însoțită de un link către criteriile specifice, așadar păstrați-l la îndemână.

Descarca Info-grafic

Fără categorie

Comunicat de presă 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

anunt-achizitie-publica
Fără categorie

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de servicii de curatenie

1)     Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de servicii de curatenie ce vor fi prestate la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 26.

2)     Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 01.02.2021, ora 23:59;

3)     Limba ofertei: Limba romana;

4)     Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)     Calendarul estimativ al procedurii:
– data de deschidere a ofertelor: 02.02.2021, ora 10:00;
– data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 04.02.2021.
– data estimata de semnare a contractului: 08.02.2021.

6)     Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului.

7)     Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

8)     Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 76.817,50 lei fara TVA/surse proprii

9)     Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare a ofertei:
– propunerea tehnica – conform punctului 6. Modul de prezentare a propunerii tehnice si propunerii financiare, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.
– propunerea financiara – conform Formularului de oferta anexat.
– modelul de contract insusit (completat cu datele ofertantului)

anunt-achizitie-publica
Fără categorie

Achizitie servicii de depozitare a arhivei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE DEPOZITARE A ARHIVEI” .

Obiectul contractului: Pastrare si conservare Arhiva: minim 200 m.l.- maxim 300 m.l (pe o durata de 11 luni), intr-un spatiu unic, autorizat, situat pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.

1. Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e) Autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare si conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 26.01.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– data de deschidere a ofertelor: 27.01.2021, ora 10:00;
– data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 28.01.2021;
– data estimata de semnare a contractului: maxim 01.02.2021;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 2.750,00 lei, fara TVA /surse proprii si POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

EEN_COVID
EEN NOUTĂȚI COVID

Ordonanta de Urgenta pentru acordarea de sprijin intreprinderilor din domeniul turismului a fost adoptata!

In cadrul sedintei de guvern din 30 decembrie 2020, a fost adoptata Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID-19 si modificarea unor acte normative.

Ordonanta de Urgenta a fost adoptata, sub rezerva observatiilor de la Consiliul legislativ, in data de 4 decembrie 2020.

Proiectul de OUG pentru schema dedicata a fost lansata in consultare publica in data de 4 decembrie 2020 si prevede acordarea de ajutor de stat de maximum 800.000 euro/intreprindere pentru:
// agentiile de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
// structurile de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
// structurile de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi, in vederea acoperirii partiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019, in cuantum de 20%.

Mai multe detalii despre proiectul de OUG sunt disponibile aici.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro

291220
NOUTĂȚI

Investitie unica in Regiunea Nord-Est – Parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret

Parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret  va deveni realitate, la initiativa parteneriatului dintre Orasul Siret, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Judetul Suceava  si INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L., cu sprijinul unei finantari Regio, prin Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic

Proiectul, unic in Regiunea Nord-Est, in valoare totala de 18,46 milioane lei, din care finantare nerambursabila 9,11 milioane lei, va permite promotorilor sa realizeze construirea si dotarea cu echipamente a cladirii in care va functiona parcul stiintific si tehnologic, obtinerea acreditarilor si autorizatiilor necesare functionarii acestuia si elaboarea a doua studii tehnice.

Firmele din judetul Suceava,  Clusterul Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botosani, cadrele didactice si studentii Facultatii de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management si din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ale Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava sunt doar cativa din beneficiarii acestui proiect ambitios, care isi propune o crestere cu cel putin 100 a numarului de transferuri tehnologice realizate de PST in domeniile de specializare inteligenta.

Domeniile de interes ale proiectului vizeaza Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC), Bioeconomie, Mediu, Eco-nano-tehnologii, Sanatate si Turism, avand cercetari in domeniul recuperarii medicale, balneo-fizio-kineto-terapie, nutritie, dar si solutii TIC pentru Turism.