NOUTĂȚI

Apel deschis de expresii de interes pentru aderarea la Grupul Consultativ pentru Economie Circulară din Regiunea Nord-Est

De ce acum?

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet ambițios privind economia circulară. Această inițiativă conține o abordare integrată pentru sprijinirea părților interesate europene în realizarea tranziției către o economie mai puternică și mai circulară. Prin acest plan de a face economia Europei mai sustenabilă și mai competitivă, Comisia oferă măsuri ambițioase de reducere a utilizării resurselor, de diminuare a deșeurilor și de stimulare a producției și consumului durabil.

Gestionarea resurselor naturale pe baza analizei ciclului de viață, de la extracție, prin proiectarea și fabricarea produselor, la ceea ce este considerat deșeu, este esențială pentru creșterea economică ecologică. Eco designul care permite repararea, reutilizarea, refabricarea și reciclarea din nou ar trebui să devină modul de lucru uzual.

O economie mai ecologică înseamnă o nouă creștere economică și noi oportunități de angajare. Proiectarea ecologică, ecoinovarea, prevenirea deșeurilor și reutilizarea materiilor prime pot aduce economii nete pentru întreprinderile din UE de până la 600 de miliarde EUR. Măsurile suplimentare de creștere a productivității resurselor cu 30 % până în 2030 ar putea stimula PIB-ul cu aproape 1 %, creând în același timp 2 milioane de locuri de muncă suplimentare. De asemenea, aduce beneficii mediului înconjurător și reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel european.

De ce noi?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a constituit încă din 2016 grupul consultativ pentru economie circulară și acum dorim să îl completăm cu noi membri. Scopul acestei structuri parteneriale este acela de a identifica împreună oportunitățile și de a acționa pentru îmbunătățirea adoptării economiei circulare în regiunea Nord-Est.

De ce nu și voi?

Vă invităm să răspundeți acestui apel prin completarea următorului chestionar, întrucât stimularea și dezvoltarea proiectelor din domeniul economiei circulare este un proces amplu, în care este nevoie de o implicare variată din zone precum mediul economic, universitar, administrativ sau societatea civilă.

Această etapă a demersului nostru este sprijinită de proiectul Interreg REPLACE (REgional PoLicy Actions for Circular Economy), care și-a propus îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă.

Termenul limită până la care sunt așteptate răspunsurile dumneavoastră este: 31/05/2021

Pentru orice detalii vă stăm la dispoziție!

Persoana de contact:  Adrian Andrei – Expert Birou Cooperare Externă, tel. 0743362509, email: adrian.andrei@adrnordest.ro.