NOUTĂȚI

6,3 milioane euro finanțare nerambursabilă REGIO pentru Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

În data de 13 mai 2021, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, prin Rectorul Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky,  a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și ADR Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul  REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ UNIVERSITARĂ ȘI DOTARE “SMART” CORP B.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară – 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și are o valoare totală de 29.99 milioane lei, din care 29.33 milioane lei (aprox 6,3 milioane euro) finanțare nerambursabilă.

Pe parcursul următoarelor 32 de luni, vor fi realizate ample lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii Corpului B și va fi asigurată dotarea cu echipamente didactice de tip SMART.

La finalul anului 2023, peste 1300 de studenți vor beneficia de condiții superioare de desfășurare a procesului educațional.