NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

NOU!!! Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a fost actualizat

Așa cum anticipam, vă anunțăm că Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a actualizat  Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru REGIO  Nord-Est.

Menționăm că actualizarea calendarului a survenit în contextul intrarii în vigoare a Ordonanței de urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027, publicată în Monitorul Oficial Nr. 319 din 04.2023.

Acest normativ aduce schimbări în toate procesele asociate lansării apelurilor de proiecte, pornind de la stabilirea criteriilor de eligibilitate și selecție și a tipurilor de apeluri, consultarea publică, configurarea apelurilor în sistemul informatic MySMIS2021/MySmis 2021+, evaluare și selecția proiectelor

Acest calendar reprezintă o estimare și va fi actualizat în cazul în care apar noi informații relevante.

IMPORTANT!
Toate Ghidurile Solicitantului vor fi publicate spre consultare publică pe pagina web dedicată programului, cu cel puțin o lună înainte de data deschiderii apelului de proiecte. Termenul pentru consultare va fi stabilit în funcţie de complexitatea apelului, însă acesta nu va fi mai mic de 15 zile lucrătoare.

Consultă calendarul estimativ al lansărilor de proiecte PR Nord-Est 2021-2027