NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Centralizatorul propunerilor privind Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1 – Consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică Centralizatorul propunerilor privind Ghidul Solicitantului de finanțare- Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1.

Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1 a parcurs un proces transparent de consultare publică în perioada 31 martie 2023-25 aprilie 2023, care a stimulat interesul multor solicitanți de finanțare. Toate propunerile și sugestiile au fost atent analizate de experții Autorității de Management pentru PR Nord-Est 2021-2027, iar opiniile și rezoluțiile formulate se regăsesc în acest Centralizator.

Dacă doriți să recitiți

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (3): Intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității imm-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul imm-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;
b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) activități de marketing și branding

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Ce urmează?

Criteriile de eligibilitate și selecție cuprinse in Ghidul Solicitantului vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est, în data de 13 iunie 2023.

Ghidul Solicitantului în forma finală va fi publicat în luna iulie 2023.

Perioada estimată pentru deschiderea apelului de proiecte este luna octombrie 2023.