NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 12 aprilie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ.

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Prin intermediul acestuia sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc creșterea distribuției modale către transportul public în comun nepoluant și mijloacele alternative de transport (mersul pe jos, cu bicicleta) la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor urbane funcţionale/ zonelor metropolitane (Z.U.F /Z.M.) din care acestea fac parte și care conduc în mod nemijlocit la scăderea emisiilor de carbon.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

  • Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public in comun nepoluant
  • Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ
  • Parteneriate dintre municipiul reședință de județ cu judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / asociații de dezvoltare intercomunitară

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 161,67 milioane euro, din care 137,42 mil euro din FEDR și 24,33 mil euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața de aici care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 11 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 2 mai 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
 Ghidul Solicitantului de finanțare – Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ
Link interfață trimitere observații și/sau propuneri