NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, lansează astăzi, 31 martie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1.

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (3): Intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității imm-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul imm-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:
a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;
b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) activități de marketing și branding

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața de aici care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 25 aprilie 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
> Link interfață trimitere observații și/sau propuneri