Comentarii Ghid/Anexe


warning Prin accesarea și utilizarea platformei, utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea colectării observațiilor asupra Ghidului aflat în consultare publica, în conformitate cu Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal accesibila la https://www.adrnordest.ro/politica-de-confidentialitate/
info Pentru a adăuga un comentariu (observații, propuneri) asupra ghidului, vă rugăm să dați click pe paragraful vizat și să completați câmpul de comentarii care va apărea. După aceea, vă invităm să apăsați butonul "ADAUGARE". În cazul anexelor la Ghid (vizibile mai jos în pagină), puteți completa comentariile în câmpul existent sub fiecare anexă în parte, fără a mai exista un buton de adăugare.
Este important să țineți cont că observațiile adăugate vor fi transmise AM PR Nord-Est doar după ce veți urma pașii următori:
  • dacă doriți să descărcați un centralizator conținând observațiile formulate de dvs. în cadrul acestei sesiuni, apăsați butonul "EXPORT",
  • introduceți adresa dvs. de e-mail (obligatoriu) și numărul de telefon (opțional),
  • bifați căsuța referitoare la acordul dvs. în privința prelucrării datelor cu caracter personal în vederea colectării observațiilor asupra Ghidului aflat în consultare publică,
  • apăsați butonul "TRANSMITERE".
Vă atenționăm că observațiile transmise nu vor mai fi disponibile pentru dvs. după ce ați apăsat butonul "TRANSMITERE" sau la următoarea accesare a platformei, însă veți putea trimite alte observații prin intermediul platformei oricând pe perioada de consultare publică. Vă rugăm să ne furnizați adresa de email și/sau numărul de telefon pentru a vă putea contacta în cazul în care sunt necesare clarificări în legătură cu observațiile dvs.

Ghidul solicitantului de finantare

# POZITIE SECTIUNE PARAGRAF COMENTARIU


ANEXE

Anexa - Grila CTR
Anexa - Grila ETF
Adresa de email nu va fi divulgata altor persoane