NOUTĂȚI

Precizări privind apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Urmărim cu interes luările de poziție din spațiul public cu privire la aplicarea principiului “primul venit, primul servit” ca premisă de acces la finanțare pentru IMM-uri.

În acest sens, facem următoarele precizări:

La nivelul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, este unul competitiv cu termen limită de depunere.

Începând cu data de 15 noiembrie 2023, Cererile de finanțare care vizează investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+

În plus, se aplică următoarele reguli:

  • Termenul de depunere a cererilor de finanțare – 1 lună de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+;
  • Prag de excelență în vederea trecerii in etapa de contractare;
  • Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte;

De asemenea, la Secțiunea 8.6. Aplicarea pragului de excelență din Ghidul Solicitantului, avem următoarele precizări:

În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte, se va suplimenta alocarea din cadrul sumelor disponibile pentru cel de-al doilea apel dedicat microîntreprinderilor, în vederea demarării contractării pentru toate aceste proiecte.

În condițiile date, ne consultăm cu partenerii noștri din Sistemul de Management și Control al Fondurilor Europene de la nivel național și regional, cu membrii Comitetului de Monitorizare a PR Nord-Est și explorăm cele mai bune soluții care să asigure predictibilitate și acces echitabil la finanțările oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și să ne permită să ne atingem obiectivele stabilite prin documentele de programare.

Vă invităm să pregătiți cereri de finanțare în acord cu criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului, care rămân neschimbate.

Toate informările cu privire la Metodologia de implementare pentru apelul dedicat microîntreprinderilor, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1, vor fi disponibile și actualizate permanent pe pagina web www.regionordest.ro.