7 noiembrie 2023

cover micro
NOUTĂȚI

Precizări privind apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Urmărim cu interes luările de poziție din spațiul public cu privire la aplicarea principiului “primul venit, primul servit” ca premisă de acces la finanțare pentru IMM-uri.

În acest sens, facem următoarele precizări:

La nivelul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, este unul competitiv cu termen limită de depunere.

Începând cu data de 15 noiembrie 2023, Cererile de finanțare care vizează investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+

În plus, se aplică următoarele reguli:

  • Termenul de depunere a cererilor de finanțare – 1 lună de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+;
  • Prag de excelență în vederea trecerii in etapa de contractare;
  • Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte;

De asemenea, la Secțiunea 8.6. Aplicarea pragului de excelență din Ghidul Solicitantului, avem următoarele precizări:

În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte, se va suplimenta alocarea din cadrul sumelor disponibile pentru cel de-al doilea apel dedicat microîntreprinderilor, în vederea demarării contractării pentru toate aceste proiecte.

În condițiile date, ne consultăm cu partenerii noștri din Sistemul de Management și Control al Fondurilor Europene de la nivel național și regional, cu membrii Comitetului de Monitorizare a PR Nord-Est și explorăm cele mai bune soluții care să asigure predictibilitate și acces echitabil la finanțările oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și să ne permită să ne atingem obiectivele stabilite prin documentele de programare.

Vă invităm să pregătiți cereri de finanțare în acord cu criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului, care rămân neschimbate.

Toate informările cu privire la Metodologia de implementare pentru apelul dedicat microîntreprinderilor, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1, vor fi disponibile și actualizate permanent pe pagina web www.regionordest.ro.

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: finalizarea etapei de depunere a fișelor de proiect

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12:00, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea completării portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

În cadrul apelului s-au transmis 17 propuneri de proiecte, din care 14 propuneri transmise în termen.

Propunerile de proiecte transmise în termen vizează domeniile de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1).

În perioada următoare, experții ADR Nord-Est vor evalua propunerile de proiecte transmise în termen.


23.10.2023 – Prelungirea termenului de depunere a Fișelor de proiect în cadrul Apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de depunere a propunerilor de proiecte în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2023, ora 12.00.


16.08.2023 – Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

Care este scopul acestui apel?

Completarea Portofoliului de proiecte RIS3 Nord‐Est (2021) cu o nouă serie de propuneri de proiecte  în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est care vor contribui la operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, prin implementarea cu resurse financiare atrase din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, din alte programe și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovatoare.

Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel?

O întreprindere din categoria IMM, întreprinderi mici cu capitalizare medie, întreprinderi cu capitalizare medie, întreprinderi mari, individual sau în parteneriat cu alte entități (ex. alte întreprinderi, universități, institute/organizații de cercetare-dezvoltare, entități de inovare și transfer tehnologic, parcuri științifice și tehnologice, asociații/fundații, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor etc).

Proiectele incluse în Portofoliu de proiecte RIS3 Nord-Est (2021) nu necesită redepunere în cazul în care nu au apărut modificări semnificative.

Ce propuneri de proiect pot fi transmise?

Idei de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și investiții care contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor RIS3 Nord-Est (Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est), cu locația de implementare în Regiunea Nord-Est.

Care sunt domeniile de specializare inteligentă vizate de acest apel?

În cadrul celei  de-a treia ediții a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est, derulat de ADR Nord-Est în anul 2020, participanții au evaluat provocările care împiedică dezvoltarea economică inovatoare și au identificat oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică.  Astfel, au fost identificate oportunități pentru specializarea Regiunii Nord-Est în domeniile de mai jos.

Unde se pot depune propunerile de proiect? În ce perioadă?
Propunerile de proiecte de specializare inteligentă, completate conform  documentelor de mai jos, se transmit pe adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro,  începând cu data de 25 septembrie până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro.

Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect?
Toate fișele de proiect depuse până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00  vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Proiectele propuse trebuie să obțină un prag minim de calitate de 50 de puncte. Lista finală va fi publicată pe website www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla mai multe informații despre acest apel?
Avem în vedere organizarea unui eveniment de informare în săptămâna 18-22 septembrie 2023, la Iași. Detalii privind ziua, ora, locația vor fi anunțate la începutul lunii septembrie pe www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovative în domeniile RIS3 Nord-Est?
Accesați și completați formularul de înregistrare pentru a fi la curent cu toate noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovatoare în domeniile RIS3 Nord-Est, în vederea completării portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est.

Documente atașate:
1. Informații apel proiecte RIS3
2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est
3. Anexa 2 – Fișa de proiect
4. Anexa 3 – Formular_Buget_proiect RIS3
5. Anexa 4 – Grila de evaluare
6. Apeluri destinate întreprinderilor Prioritatea 1, PR Nord-Est 2021-2027