NOUTĂȚI SLIDER

Anunț privind selecția reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

În aceasta calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeana în  data de 21 octombrie 2022, document care poate fi parcurs accesând următorul link: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf

Conform articolului 38(1) din Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului (RDC), următoarea etapă constă în constituirea Comitetului de Monitorizare a implementării programului. Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului, cu atribuții detaliate la Articolul 40 din RDC.

În acest context, ADR Nord-Est invită organizațiile interesate din cadrul societății civile (cum ar fi parteneri din domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale care activează în domeniul turismului sau culturii, organizații neguvernamentale și organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a egalității de gen și a nediscriminării), mediului economic și social și mediului academic și universitar, a căror activitate se adresează teritoriului Regiunii Nord-Est, să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 (CM PR Nord-Est), prin completarea Formularului de candidatură privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Acesta va fi transmis până la data de 18.11.2022 (ora 24:00), pe adresele de email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro si gabriel.hanganu@adrnordest.ro.

Selecția instituțiilor membre în cadrul Comitetului de Monitorizare se va realiza în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante, precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din RDC.

Astfel, din structura CM PR Nord-Est vor face parte organizații reprezentative pentru domeniile relevante aferente obiectivelor specifice Programul Regional Nord-Est 2021-2027, precum și organizații care activează în domenii care fac obiectul prevederilor condițiilor favorizante orizontale – promovarea drepturilor fundamentale și promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Etapele procesului precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru informații suplimentare și clarificări, persoanele de contact din cadrul ADR Nord-Est (Direcția PR Nord-Est 2021-2027, Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare) sunt:
– doamna Oana Ciobotaru, telefon: 0759 037 047, email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro
– domnul Gabriel Hanganu, telefon: 0759 037 039, email: gabriel.hanganu@adrnordest.ro

Documente suport

–––

ACTUALIZARE 08.12.2022: Rezultatele finale ale procesului de selecție

Vă informăm că odată cu încheierea perioadei pentru depunerea și soluționarea contestațiilor s-a finalizat procesul de evaluare și selecție a reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.
> Consultă rezultate finale proces selecție parteneri