4 noiembrie 2022

cm-por
NOUTĂȚI SLIDER

Anunț privind selecția reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

În aceasta calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeana în  data de 21 octombrie 2022, document care poate fi parcurs accesând următorul link: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf

Conform articolului 38(1) din Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului (RDC), următoarea etapă constă în constituirea Comitetului de Monitorizare a implementării programului. Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului, cu atribuții detaliate la Articolul 40 din RDC.

În acest context, ADR Nord-Est invită organizațiile interesate din cadrul societății civile (cum ar fi parteneri din domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale care activează în domeniul turismului sau culturii, organizații neguvernamentale și organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a egalității de gen și a nediscriminării), mediului economic și social și mediului academic și universitar, a căror activitate se adresează teritoriului Regiunii Nord-Est, să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 (CM PR Nord-Est), prin completarea Formularului de candidatură privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Acesta va fi transmis până la data de 18.11.2022 (ora 24:00), pe adresele de email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro si gabriel.hanganu@adrnordest.ro.

Selecția instituțiilor membre în cadrul Comitetului de Monitorizare se va realiza în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante, precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din RDC.

Astfel, din structura CM PR Nord-Est vor face parte organizații reprezentative pentru domeniile relevante aferente obiectivelor specifice Programul Regional Nord-Est 2021-2027, precum și organizații care activează în domenii care fac obiectul prevederilor condițiilor favorizante orizontale – promovarea drepturilor fundamentale și promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Etapele procesului precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru informații suplimentare și clarificări, persoanele de contact din cadrul ADR Nord-Est (Direcția PR Nord-Est 2021-2027, Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare) sunt:
– doamna Oana Ciobotaru, telefon: 0759 037 047, email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro
– domnul Gabriel Hanganu, telefon: 0759 037 039, email: gabriel.hanganu@adrnordest.ro

Documente suport

–––

ACTUALIZARE 08.12.2022: Rezultatele finale ale procesului de selecție

Vă informăm că odată cu încheierea perioadei pentru depunerea și soluționarea contestațiilor s-a finalizat procesul de evaluare și selecție a reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.
> Consultă rezultate finale proces selecție parteneri

climathon
NOUTĂȚI SLIDER

Cea de-a treia ediție a Climathon Iași s-a încheiat cu un real succes!

Mulțumim tuturor pentru implicare, pentru idei, entuziasm și mai ales pentru munca depusă în timpul celor două exerciții participative dedicate provocării principale adresate de partenerul Volta X: Cum supraviețuim crizei energetice și cum putem găsi, cât mai repede, soluții fezabile și adaptabile privind eficiența și independența energetică?

Mai bine de 50 de persoane, specialiști din cadrul autorităților publice, mediul universitar și mediul privat, s-au alăturat Ideathon-ului nostru și au generat soluții pentru a veni în întâmpinarea nevoilor / provocărilor din organizațiile reprezentate. Au fost discuții și dezbateri intense, s-au adresat întrebări stringente, s-au format grupuri de lucru cu interese comune, și s-au creionat soluții cu grad ridicat de multiplicare și cu impact regional.

Soluțiile conturate în cadrul exercițiilor participative și care au fost prezentate juriului de către cele 3 echipe au fost:
Soluția 1: Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru instituții de învățământ, cu scopul economisirii fondurilor pentru finanțarea altor obiective: piscina încălzită, stații de încărcare electrice, seră școlară (laborator) – soluția a fost prezentată de Dl. Cudalb Constantin, Primăria Roman [descarcă .pdf]
Soluția 2: Utilizarea sistemelor fotovoltaice pentru alimentarea stațiilor de încărcare – soluția a fost prezentată de Dl. Bogdan Șorodoc, Primăria Vicovul de Sus [descarcă .pdf]
Soluția 3: Eficientizarea consumului de energie la nivelul școlilor în intervalul 8:00-16:00 – soluția a fost prezentată de Dl. Radu Vânturache, Primăria Vicovul de Sus🎯 Cea mai bună soluție premiata de juriu [descarcă .pdf]

Soluțiile propuse au fost ambițioase, mature și mult apreciate, răspunzând foarte bine provocării adresate de compania Volta X.

Directorul General al companiei Volta X, Dl. Cătălin Veleșcu, după dezbaterea avută cu ceilalți doi jurați, a oferit premiul pentru cea de-a treia soluție propusă.
Premiul oferit de Volta X constă în 1 pachet de consultanță în valoare 4.000 euro cu următoarele servicii incluse: mapare cu drona, consultanță financiară și studiu de oportunitate.
De asemenea, primele 3 instituții/ companii din echipa câștigătoare, care comunică oficial în (ordine cronologică), către ADR Nord-Est, intenția lor de a implementa proiectul, vor beneficia de susținerea companiei Volta X până la identificarea proiectului pentru sisteme fotovoltaice.
Premiul se acordă în următoarele 3 luni (contorizate de la data de 7 noiembrie 2022), instituției / companiei care vine cu un proiect bine conturat, fezabil și aplicabil.

Mulțumim Volta X pentru parteneriat și Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru sprijin!

Încheiem prin a-l cita pe Directorul General al ADR Nord-Est, Dl. Vasile Asandei, care, în cadrul evenimentului a susținut că „Nu putem face nimic de unii singuri, ci trebuie să creăm relații de încredere, să recunoaștem munca și implicarea celorlalți și, astfel, să construim o constelație de actori la nivel regional care să-și facă partea…”.

Descarcă pachet prezentări Climathon 

EUI IA
NOUTĂȚI

Inițiativa Europeană privind Dezvoltarea Urbană – Acțiuni Inovatoare – primul apel lansat

Primul apel din perioada 2021-2027 care vizează Inițiativa Europeană privind Dezvoltarea Urbană (IEDU),  recent lansat, constituie o oportunitate pentru autoritățile urbane din regiune. 50 de milioane EUR sunt puse la dispoziția autorităților urbane locale pentru a sprijini acțiuni inovatoare pentru dezvoltarea urbană durabilă, care se aliniază celor trei piloni ai Noului Bauhaus European: durabilitate, incluziune și estetică.

IEDU dispune de un buget FEDR total de 450 de milioane EUR, din care 75% este alocat pentru a sprijini componenta Inițiativa Europeană privind Dezvoltarea Urbană – Acțiuni Inovatoare (IEDU-AI). Fiecare proiect poate beneficia de o cofinanțare maximă de 5 milioane EUR din partea FEDR, iar implementarea proiectului poate dura maximum 3,5 ani.

Inițiativa Urbană Europeană se angajează să finanțeze proiecte NEB (Noul Bauhaus European), foarte inovatoare, care experimentează transformări la nivel local cu scopul de a accelera tranziția verde în spațiile de locuit. Orașele sunt invitate să trimită propuneri în conformitate cu una dintre următoarele patru teme:

  • Construire și renovare în spirit de circularitate și neutralitate CO2
  • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural
  • Adaptarea și transformarea clădirilor in locuințe accesibile
  • Regenerarea spațiilor urbane

Sunt așteptate proiecte care prezintă un potențial ridicat de a genera soluții inovatoare la provocările cu care se confruntă societatea modernă și care pot deveni sursă de inspirație în utilizarea Fondurilor de Coeziune în zonele urbane.

Autoritățile urbane pot depune cererile de propuneri pentru acest apel până la data de 19 ianuarie 2023.

Informații detaliate privind acest apel de proiecte, autoritățile urbane eligibile, precum și informații suplimentare despre procedura de selecție a proiectelor puteți afla consultând documentul “Termeni de referință – Inițiativa Europeană privind Dezvoltarea Urbană – Acțiuni Inovatoare” varianta RO sau EN și accesând website-ul IEDU.