2 iunie 2022

AdvertIasi
NOUTĂȚI

Eveniment nZEB Roadshow în Iași (29 iunie – 2 iulie 2022)

Caravana nZEB Roadshow ajunge în Iași între 29 iunie și 2 iulie 2022!

Evenimentul va reuni experți din domeniul construcțiilor și eficienței energetice, furnizori de soluții și tehnologii pentru realizarea clădirilor cu o performanță energetică ridicată, mediul academic, autorități publice locale, dezvoltatori imobiliari, studenți, tineri, copii și publicul general timp de patru zile, în Grădina Centrală Palas Mall din Iași.

Activitățile incluse în program sunt menite să faciliteze o mai bună înțelegere a noilor cerințe privind performanța energetică a clădirilor (nZEB) și să pregătească, atât principalii actori din sectorul construcțiilor, cât și viitoarele generații, pentru dezvoltarea unui mediu construit sustenabil.

Evenimentul este realizat de echipa Clusterului pRO-nZEB (Clusterul pentru promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero), cu sprijinul sucursalei Moldova, în cadrul proiectului nZEB Roadshow – proiect finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene, prin contractul de grant nr. 892378.

Cei care doresc să participe la eveniment, sunt rugați să completeze formularul care poate fi găsit AICI. Participarea este gratuită.

Părțile interesate să se alăture ca parteneri în cadrul evenimentului sunt rugate să contacteze echipa Clusterului pRO-nZEB.

Agenda preliminara a evenimentului o puteți accesa aici.

DIGIT (3)
NOUTĂȚI

Vizită de studiu privind digitalizarea administrației și serviciilor publice

Biroul de Reprezentare Bruxelles ADR Nord-Est a organizat, în perioada 24-25 mai, o vizită de studiu privind digitalizarea administrației și serviciilor publice. Vizita a avut ca obiectiv atât familiarizarea cu programe și inițiative privind digitalizarea, intrarea în contact cu exemple de bune practici, precum și crearea de contacte pentru posibile colaborări ulterioare. Printre participanți, s-au numărat reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, Consiliului Județean Iași, Consiliului Județean Vaslui, ai Primăriei Municipiului Botoșani, Primăriei Municipiului Bacău, Primăriei Municipiului Iași, Primăriei Municipiului Vaslui și Spitalelor Județene „Sfântul Spiridon” Iași și Spitalul Județean Neamț. Participanții au putut învăța din exemplele oferite, au intrat în contact cu inițiativele instituțiilor omoloage și au putut găsi puncte de intersecție. Unele dintre vizitele practice la diverse instituții locale s-au transformat într-un schimb de experiență între administrația belgiană și cea românească în ceea ce privește proiectele și inițiativele instituțiilor participante, serviciile online oferite cetățenilor și aplicațiile folosite.

Vizita de studiu a inclus atât întâlniri de lucru la instituții locale din Belgia, precum Primăria din Leuven, Comuna Saint-Gilles din Bruxelles, Spitalul Universitar din Leuven, Centrul Informatic pentru Regiunea Bruxelles-Capitală, Asociația Maks vzw, cât și ateliere de lucru cu reprezentanți din instituții europene. Aceștia din urmă au prezentat inițiative europene, oportunități și programe de finanțare în sectorul digitalizării, precum programele Orizont Europa și Europa Digitală. Perspectiva lor privind politicile publice a fost completată de experiențele locale și regionale asupra tranziției digitale și a priorităților pentru proiectele viitoare venite de la două birouri de reprezentare ale regiunilor Danemarcii de Nord și Emiliei Romagna.

Instituțiile vizitate au fost selectate datorită caracterului lor inovator și de avangardă, dar și datorită complementarității perspectivelor oferite asupra digitalizării administrației și serviciilor publice. De exemplu, Leuven a fost desemnată Capitală Europeană a Inovării in 2020, fiind o municipalitate cunoscută pentru inițiativele privind participarea cetățenească, folosirea inteligenței artificiale în sectorul public, cooperarea între sectorul public, privat și academic, iar Spitalul Universitar din Leuven face parte din cele mai bune 50 de spitale din lume, fiind extrem de cunoscut pentru inovarea în domeniul oncologic. Complementaritatea perspectivelor a fost un aspect important. Participanții au putut intra în contact cu perspective diverse asupra digitalizării administrației și serviciilor publice, de la nevoia creării de competențe digitale pentru grupuri dezavantajate, ce sunt adesea ignorate în procesul de tranziție digitală și până crearea de aplicații high-tech privind supravegherea video.

Vizita de studiu a implicat un proces de învățare și testare mutual. Pe de o parte, vizita a fost o oportunitate de promovare a regiunii Nord-Est în Belgia, a stârnit curiozitatea instituțiilor locale vizitate care, în ciuda reprezentării importante a diasporei românești în Belgia, aveau cunoștințe și perspective limitate asupra regiunii. Pe de altă parte, pentru participanți, vizita de studiu a fost o oportunitate de inserare pe durata a două zile într-un spațiu de experimentare și de testare într-un context non-familiar a propriilor întrebări și provocări privind tranziția digitală, precum și de ridicare a unor întrebări privind eficacitatea parteneriatelor public-privat și a unor soluții digitale punctuale. De asemenea, dincolo de tema propriu-zisă, vizita de studiu a subliniat importanța parteneriatelor și conexiunilor internaționale.

EDU (2)
NOUTĂȚI

Vizită de studiu a reprezentanților școlilor, inspectoratelor județene și a altor entități din sectorul educației vocaționale

În perioada 19-20 mai, ADR Nord-Est a organizat în Bruxelles o vizită de studiu dedicată inspectoratelor școlare județene, școlilor și instituțiilor vocaționale și de formare profesională din regiunea Nord-Est.

Printre participanți s-au numărat: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Colegiul „N.V. Karpen” Bacău, Liceul Tehnologic Onești, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Asociația Institutul Bucovina, Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Vizita de studiu a avut drept obiectiv oferirea unui pachet comprehensiv destinat instituțiilor educaționale, care au ambiția de a-si dezvolta o traiectorie europeană, de proiecte, de parteneriate sau de evenimente. Pachetul a cuprins o sumă de experiențe de învățare, prin intermediul prezentărilor, vizitelor la instituții, întâlnirilor și conversațiilor, punând accentul pe aspecte teoretice și operaționale deopotrivă. 

Experții Comisiei Europene au prezentat inițiative și acțiuni  din cadrul Programului Erasmus+, pornind de la mobilități, Teachers Academies, Centrele de Excelență Vocațională și terminând cu Pactul pentru Competențe. În plus, două birouri regionale din Bruxelles, reprezentând Țara Bascilor și Danemarca de Nord, și-au prezentat activitățile de activare și stimulare a proiectelor și inițiativelor europene din regiunile lor, iar doi reprezentanți ai ADR Nord-Est din Bruxelles au prezentat apelurile CERV, Orizont Europa, Europa Creativă și Europa Digitală.

Vizitele de studiu și discuțiile exploratorii pentru posibile parteneriate au continuat la: Wallonie Bruxelles Enseignement (instituția omoloagă Inspectoratelor Școlare Județene), Lifelong Learning Platform (o puternică rețea europeană în domeniul educației), Școala Europeană IV Laeken (una din cele mai mari instituții din sistemul privat de școli al Comunității Europene), Cité des Métiers (centru de orientare și formare).

În urma vizitelor si prezentărilor, în afară de motivația participanților de a activa în proiecte europene, s-au remarcat deschiderea și disponibilitatea partenerilor străini de a intra în contact cu delegația din Nord-Est și de a explora posibile inițiative de cooperare în viitor.