NOUTĂȚI RIS3

Proiectul RECENT AIR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul RECENT AIR, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul RECENT-AIR va contribui la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare și inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente și prin crearea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale, destinată monitorizării şi analizei factorilor de mediu, în vederea prevenirii şi gestionării durabile a riscurilor induse de schimbările climatice asupra resurselor.

Obiective specifice:

  • 10 laboratoare noi de cercetare vor fi amenajate în 5 zone geografice distincted in România, și dotate cu infrastructură modernă care să permită nvestigarea caracteristicilor și comportamentului aerosolilor atmosferici cu impact negativ asupra: a) climei / modificărilor climatice, b) calității mediului, c) stării de sănătate a oamenilor.
  • Integrarea, într-o rețea tip network, a 6 laboratoare axate pe cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul aerosolilor atmosferici, pentru areale urbane poluate (Iași), areale rurale (Mădârjac), montane nepoluate (Rarăul), marine (Agigea) și montane cu risc seismic și vulcanologic (Tulnici).
  • Realizarea a 2 laboratoare mobile

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect