NOUTĂȚI

Implicarea stakeholderilor în proiectele de cooperare interregională – proiectul ENERSELVES

Începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est îndeplinește funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Nord-Est. În acest context, am considerat relevant și util să sprijinim, pe cât putem, cu informații noi și bune practici noua arhitectură a POR, astfel încât acesta să fie corelat cu documentele de planificare existente la nivel regional și european.

Continuăm seria testimonialelor cu stakeholderii care au participat în mod activ la vizitele de studiu organizate pe proiecte de cooperare interregională.

Astăzi vă aducem în atenție experiența Simonei Gheorghiasa, care face parte din echipa de elaborare a ghidurilor de finanțare pentru investițiile în clădiri rezidențiale și publice, ce vizează creșterea eficienței energetice (inclusiv măsuri de consolidare structurală), dar și promovarea infrastructurii verzi în zonele urbane (modernizarea și extinderea spațiilor verzi).

Simona a aflat despre proiectul ENERSELVES prin grija biroului Cooperare Externă din ADR Nord-Est și a considerat că este o “oportunitate de a afla mai multe informații despre aplicarea politicilor existente privind performanța energetică a clădirilor, precum și cazurile de bună practică  privind integrarea și utilizarea în procent cât mai ridicat a surselor regenerabile de energie”.

Prin intermediul proiectului ENERSELVES, este vizată colaborarea cu partenerii regionali interesați de apelurile de proiecte ce vor fi organizate prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3, Nord-Est – o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul.

În acord cu tema proiectului, în perioada 14-15 iunie 2022, partenerul suedez Agenția pentru Energie Sud-Vest, a organizat vizita de studiu la Karlskrona – unul dintre cele mai însorite locuri din Suedia. A fost interesant de descoperit, în prima instanță, cum un fost depozit de deșeuri periculoase din apropierea orașului a fost transformat de către compania locală de energie Affärsverke în parc fotovoltaic, Karlskrona Solpark. Mai precis, s-a construit o centrală solară fotovoltaică, au fost montate 2,000 de panouri fotovoltaice având o putere instalată de 2.4 MW, existând planuri pentru creșterea puterii lor până la 6 MW.

“Experiența a fost foarte utilă, plină de lecții și exemple de bună practică privind eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. În cadrul discuțiilor, a fost subliniată importanța realizării unor studii/ analize cât mai detaliate și clare pentru a identifica cele mai bune investiții în domeniul surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.”

Întrebată fiind cum ar vedea ea bunele practici identificate în Suedia transpuse în România, răspunsul a fost foarte pragmatic: “Pe de-o parte, este importantă crearea și existența unei agenții pentru energie/organism la nivel local sau regional pentru energie care să ofere consultanță independentă din punct de vedere comercial în domeniul energiei și climei. Pe de altă parte, e nevoie de creșterea procentului de energie regenerabilă produsă în vederea consumului propriu pentru clădirile rezidențiale și publice, acolo unde costurile sunt optime. Acum, în ceea ce privește adoptarea modelelor de economie circulară, ea este foarte posibilă, deoarece permite ca resursele energetice să fie inteligent valorificate. Un alt aspect, consider eu util pentru regiune, ar fi posibilitatea creării <comunităților solare>. Comunitățile de energie pot revitaliza economia locală, prin reducerea facturilor la energie. Acest tip de inițiativă poate consolida comunitățile, reduce sărăcia energetică și le permite oamenilor să își reducă consumul de energie.

Modele de economie circulară creează premisele pentru utilizarea resurselor energetice în mod eficient, inteligent și durabil astfel încât adoptarea lor cât mai rapidă ar fi benefică pentru a avea o economie „verde”, care respectă natura și sănătatea oamenilor.

Vom continua să promovăm reacțiile stakeholderilor care au curiozitatea de a afla cum funcționează lucrurile în alte state membre, pentru a stimula interesul și pentru alți actori care vor dori să ne fie aproape în următorul program Interreg Europe 2021-2027, în proiecte noi, benefice pentru regiune noastră.