// Denumirea proiectului: ENERSELVES – Instrumente de politici pentru autonomia energetica in cladiri

// Data începerii proiectului: 01.01.2017

// Domeniul specific: Dezvoltare durabila 

ENERSELVES este legat de Directiva Europeană privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD) 2010/31/UE care impune ca statele membre (SM) să ia măsuri pentru ca toate clădirile noi să indeplineasca standardul energie-aproape-zero (NZEBs – nearly-zero energy buildings), până în 2020, și toate clădirile publice nou-construite, până în 2018. Standardul se referă la consumul de energie provenită din surse convenționale. Proiectul urmărește să îmbunătățească politicile existente sau să producă unele noi pentru a sprijini integrarea SRE pentru consumul propriu al cladirilor, utilizând sprijinul financiar, reprezentat de Fondurile Structurale sau alte finanțări ale CE, sau alte instrumente inovatoare (parteneriat public-privat), care pot sprijini tehnologiile aferente în vederea asigurarii unui cost optim. În final, proiectul va contribui la optimizarea fondurilor structurale (limitate), concentrându-se numai asupra SRE care oferă un impact mai mare pentru creștere și locuri de muncă în fiecare regiune implicată în proiect.