PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL NORD-EST 2021-2027

Începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional.

Nouă responsabilitate a ADR Nord-Est este statuată prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Procesul de elaborare a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 se desfășoară în strânsă colaborare cu partenerii locali, având drept premise necesitățile reale ale regiunii.

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Nord-Est

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Nord-Est presupune corelarea acestuia, atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene:

// Europa mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă)

// Europa mai verde, fără emisii de carbon

// Europa mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională)

// Europa mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale)

// Europa mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coasta prin inițiative locale)

14.10.2021 - Anunț pentru dezbaterea publică aferentă evaluării strategice de mediu a POR NE 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, titular al Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 (POR NE) anunță publicul interesat disponibilizarea proiectului de program, finalizarea Raportului de Mediu și a Studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice pe marginea documentelor mai sus menționate.