PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL NORD-EST 2021-2027

Începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional.

Nouă responsabilitate a ADR Nord-Est este statuată prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Procesul de elaborare a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 se desfășoară în strânsă colaborare cu partenerii locali, având drept premise necesitățile reale ale regiunii.

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Nord-Est

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Nord-Est presupune corelarea acestuia, atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene:

// Europa mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă)

// Europa mai verde, fără emisii de carbon

// Europa mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională)

// Europa mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale)

// Europa mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coasta prin inițiative locale)

31.01.2022 - Rezultatul procesului de dezbatere publică aferentă evaluării strategice de mediu a POR Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de titular al Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, anunță publicul interesat că Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, actualizate cu informații solicitate pe parcursul procedurii evaluării de mediului, sunt disponibile accesând link-urile

11.02.2022 - Decizia de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operational Regional Nord-Est (POR NE) 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, titular al Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operațional Regional Nord-Est (POR NE) 2021-2027.

Decizia de emitere a avizului de mediu se află afișată pe site-ul http://www.apmbc.anpm.ro și se concretizează în emiterea avizului de mediu.

Puteți vizualiza Decizia de emitere aici.

24.03.2022 - Aviz de mediu pentru POR Nord-Est 2021-2027

Conform prevederilor HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 83 / 23.03.2022 pentru  Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate în pagina de web a MMAP la adresa www.mmediu.ro/categorie/por-nord-est/389

Avizul de mediu poate fi consultat aici.

15.04.2022 - Finalizarea procedurii de realizare a evaluării strategice de mediu (SEA) aferentă POR Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu articolul 33 (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1076 / 2004, ADR Nord-Est pune la dispoziția publicului următoarele documente care au stat la baza emiterii avizului de mediu pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Est 2021-2027:

Avizul de mediu poate fi consultat aici.
Declarația SEA poate fi consultată aici.

Avizul de mediu cu motivele care au stat la baza emiterii lui, poate fi consultat și la adresa http://www.mmediu.ro/categorie/por-nord-est/389.