Regulamentele europene stau la baza legislației naționale a statelor membre, contribuind la atingerea obiectivelor tratatelor UE și la transpunerea în practică a politicilor europene.

 

Puteți consulta mai jos:

1/REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE din 24 iunie 2021

de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

2/ REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE din 24 iunie 2021

privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune

3/Toate regulamentele pentru perioada de programare 2021-2027 pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/info/publications/regional-development-and-cohesion_en