PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027

Servicii oferite în perioada de programare 2021-2027

SPRIJIN ÎN ELABORAREA DOCUMENTELOR PROGRAMATICE

//  implicare în procesul de elaborare a documentelor care vizează dezvoltarea urbană durabilă din cadrul POR Nord-Est 2021-2027 (justificarea dezvoltării urbane durabile la nivel regional, focus teritorial, metodologia de alocare a fondurilor pentru zonele urbane, mecanismul de guvernanță al documentelor strategice etc.)

//  implicare în procesul de analiză teritorială a propunerilor de proiecte aferente POR Nord-Est 2021-2027 precum și a altor informații cu caracter spațial (conectivitate, populație deservită etc.)

SPRIJIN ACORDAT AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE URBANE ÎN PREGĂTIREA PERIOADEI DE PROGRAMARE 2021-2027

//  sprijin în identificarea și dezvoltarea de proiecte strategice cu impact major regional;

//  sprijin în elaborarea/ actualizarea/modificarea documentelor strategice (SIDU și PMUD);

//  sprijin în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul Operațional Regional 2021-2027;

//  elaborarea de instrumente de sprijin (documente cadru, orientări și bune practici etc.) și furnizarea de asistență tehnică de specialitate APL-urilor din mediul urban, în vederea întocmirii procedurilor specifice de lucru pentru procesele de elaborare/actualizare, monitorizare, evaluare, asigurare a cadrului partenerial, prioritizare a proiectelor etc., aferente documentelor strategice necesare în vederea accesării finanțărilor disponibile în cadrul POR NE 2021-2027;

PREGĂTIREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE ÎN DOMENII STRATEGICE CONSIDERATE PRIORITARE PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027

Ca urmare a apariției Ordonanței de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantului “Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbanăinfrastructură rutieră de interes județeaninclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlareși infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

SSDU din cadrul ADR Nord-Est, pentru acest apel de proiecte a avut/are următoarele roluri/atribuții generale:

//  Elaborarea “Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură aplicabilă la nivelul Regiunii Nord-Est (document disponibil aici);

//  Selecția și prioritizarea fișelor de proiecte depuse în cadrul acestui apel;

//  Sprijin în elaborarea cererii de finanțare cod SMIS 145313 – „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.”

//  Implicare în completarea și încheierea Acordurilor de parteneriat dintre ADR Nord-Est, în calitate de lider, și partenerii selectați la nivelul Regiunii Nord-Est;

//  Monitorizarea depunerii de către parteneri în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 2014-2020;