NOUTĂȚI

Apel pentru propuneri de proiecte – Electrificarea gospodăriilor: Soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate

Innovation Norway România, operatorul de fond al Programului pentru Energie în România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene, a lansat apelul de propuneri de proiecte “Electrificarea gospodăriilor: Soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate”, prin care vine în sprijinul autorităților publice, operatorilor de distribuție și de sistem, ONG-urilor și IMM-urilor care doresc implementarea furnizării de electricitate în comunitățile și gospodăriile (cu locatari permanenți) care nu își permit taxele de concentrare. De asemenea, sunt vizate și amplasamentele din zonele unde rețeaua electrică nu este fezabilă din punct de vedere economic, astfel încât să se creeze soluții de alimentare cu energie a gospodăriilor neelectrificate.

Programul urmărește finanțarea cu prioritate a proiectelor prin care se implementează furnizarea cu siguranță sporită a energiei electrice prin metode generatoare de emisii de carbon reduse.

Domeniile eligibile ale programului sunt:
–       energie regenerabilă;
–       eficientă energetică;
–       cercetare și dezvoltare;
–       training și conștientizare;
–       electrificarea gospodăriilor.

Granturile disponibile per proiect se încadrează între 30,000 € și 2,000,000 € astfel:
–       schemă de granturi mici: între 30,000 € și 200,000 €;
–       apelul de proiecte: între 200,000 € și 2,000,000 €.

Valoarea grantului pentru operatorii non-economici (de exemplu autoritați publice și ONG-uri care nu desfășoară activitați economice) va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, fără depășirea valorii maxime care poate fi acordată unui proiect.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 iunie 2021, ora 14:00 (ora României).

Condiții de eligibilitate:
–       aplicanți: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, organizații neguvernamentale, înregistrate că persoane juridice în România;
–       parteneri: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, organizații neguvernamentale, înregistrate ca persoane juridice în România, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Menționăm faptul că parteneriatele cu entitățile din statele donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii.
–       acțiuni: utilizarea de surse de energie regenerabilă (RES) pentru proiectele de electrificare, care să includă, dar să nu se limiteze doar la energia solară, hidroenergie, biomasă, eoliană, sau realizarea conexiunii la rețea, care să vizeze și extinderea și modernizarea acesteia. Se dorește, în special, creșterea numărului de persoane care beneficiază de conectarea gospodăriilor la soluțiile de electrificare, cifra preconizată fiind de 2,700.

Scor suplimentar la evaluare vor avea gospodăriile izolate, situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare accesibilă. Gospodăriile neelectrificate nou amplasate, pentru care există autorizație de construire emisă sau prelungită în ultimii 10 ani, precum și dezvoltările rezidențiale, nu sunt eligibile pentru acest apel, decât în cazul în care acestea sunt locuite de către rezidenți vulnerabili, conform Legii 292/2012 privind asistență socială.

Totodată, pe 26 martie 2021, începând cu ora 10:30 pana la 11:30, se va organiza un webinar, în care vă vor fi prezentate toate informațiile specifice despre acest apel. Participarea este gratuită, iar pentru a-l putea viziona trebuie sa accesați acest link. 

Pentru mai multe informații, puteți consulta următoarele link-uri disponibile:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-for-proposals-electrification-ro/
https://www.innovasjonnorge.no/roenergy  
https://www.facebook.com/EnergyProgrammeinRO
https://www.linkedin.com/company/innovation-norway-romania