NOUTĂȚI

În atenția beneficiarilor de finanțare: atenție la riscurile de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanție

Banca Națională a României a emis o atenționare cu privire la riscul de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanție la care sunt expuse autoritățile publice și/sau entitățile contractante, care gestionează proiecte programe finanțate din fonduri externe nerambursabile, după cum urmează:

În temeiul art. 52 din Legea nr 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, vă comunicăm că Banca Centrală, în calitatea sa de Autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, se confruntă în ultima perioadă de timp cu o serie de petiții, sesizări și solicitări care vizează scrisori de garanție bancară presupus false, emise sub sigla unor entități cu sediul în alte state membre UE și/sau terțe, fapt ce indică un fenomen care poate fi cauza unui prejudiciu financiar și de imagine produs cu precădere unor autorități publice și/sau entități contractante de la nivelul întregii țări.

Având în vedere expunerea ridicată a autorităților publice și/sau entităților contractante la riscul de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanții, este necesară adoptarea acelor măsuri care să asigure protecția financiară a beneficiarilor prin informarea acestora cu privire la această situație și recomandarea consultării tuturor bazelor de date disponibile pentru identificarea capacității financiare reale a emitenților de scrisori de garanție.