PREGĂTIRE PROIECTE POR 2021-2027

SPRIJIN PRIN POAT 2014 - 2020

licitatie inchisa
Sprijin prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructura

Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, s-a decis acordarea prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domeniile:

// Mobilitate urbană;
// Regenerare urbană;
// Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
// Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare;
// Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantuluiCondiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice:

// studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;

// proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

// plan de afaceri

// studiu de marketing

// studiu de oportunitate

// studii geotehnice

// studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu

// studii arheologice

// studii hidrologice

// studii topografice

// documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul acestui apel sunt reprezentați de parteneriatele constituite dintre ADR, ca lider de parteneriat și:

// unitățile administrativ teritoriale pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;

// cu județele sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legatură;

// cu unitățile administrativ teritoriale pentru proiectele de infrastructura publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;

// cu Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate infrastructurile de tip centre de agrement / baze turistice (taberele școlare) sau parteneriate între acestea;

Pentru mai multe detalii accesați link-ul.

 

18.06.2021: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ordinul MIPE nr. 630/2021 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistenta Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 22.06.2021.

Descarcă ghid actualizat 18.06.2021

 

APELURI PROIECTE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea urmatoarelor documentații tehnico-economice :

// studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
// proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
// proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

// întreprinderi mari;

// întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;

// universități;

// institute de cercetare;

// organizații neguvernamentale (ONG-uri);

// entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;

// unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;

// parteneriate între : universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limită de depunere a documentației de finanțare.

Care este perioada în care pot fi depuse documentațiile?

Data de la care pot fi depuse documentațiile: 04.12.2020 ora 12:00
Data până la care pot fi depuse documentațiile: 31.01.2021 ora 12:00, 05.03.2021 ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul că valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.