Sprijin pentru pregătirea a 6 proiecte mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

actualizat februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a derulat, în perioada 01.09.2020—15.12.2023, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregatirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă „,Cod SMIS 2014+ 141146, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014–2020, gestionat de Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general al proiectului a vizat pregătirea documentațiilot tehnico-economice pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente, la nivelul regiunii Nord-Est.

ADR Nord-Est a gestionat schema de ajutor de stat și de minimis prin intermediul căreia s-au realizat documențatii pentru 6 proiecte identificate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială. Acest demers a ajutat beneficiarii să aibă documentațiile pregătite, astfel încât să obțină finanțare pentru implementarea proiectelor de specializare inteligentă cât mai curând după lansarea apelurilor vizate.

În scopul sprijinirii beneficiarilor în elaborarea documentațiilor pentru proiecte pe domeniul specializare inteligentă, la nivelul ADR Nord-Est, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

  • Pregătirea și promovarea pachetului de finanțare destinat beneficiarilor finali, în baza prevederilor din OUG nr. 88/27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)
  • Acordare de asistență tehnică în sistem help-desk solicitanților de finanțare, pe  perioada în care apelul de propuneri de proiecte a fost deschis.
  • Evaluarea și contractarea solicitărilor de finanțare, înregistrarea și gestionarea contractelor
  • Monitorizarea implementării proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de rambursare.

Valoarea totală conform contractului de finanțare este de 6.544.943,91 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 5.563.202,32 lei.
Valoarea cu care s-a finalizat proiectul este de 4.424.291,43 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 3.760.647,72 lei.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

 // Descarcă comunicat de presă start proiect (.pdf)
 // Descarcă comunicat de presă finalizare proiect (.pdf)