Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

actualizat mai 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă „,Cod SMIS 2014+ 141146/Cod proiect: 1.1.141, în data de 17 februarie 2021.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Nord-Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

ADR Nord-Est va gestiona schema de ajutor de stat și de minimis prin intermediul căreia se vor realiza documentații pentru proiecte identificate/selectate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială. Astfel, în scopul realizării activității de elaborare a documentațiilor pentru proiecte pe domeniul specializare inteligentă, sunt întreprinse următoarele acțiuni:

  1. Pregătirea și promovarea pachetului de finanțare destinat beneficiarilor finali, în baza prevederilor din OUG nr. 88 / 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)
  2. Acordare de asistență tehnică în sistem help-desk solicitanților de finanțare, pe  perioada în care apelul de propuneri de proiecte este deschis.
  3. Evaluarea și contractarea solicitărilor de finanțare, înregistrarea și gestionarea contractelor
  4. Monitorizarea implementării proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de rambursare.

Perioada de implementare a activităților finanțate prin acest contract este de 39 luni, între 01.09.2020 și 30.11.2023, Valoarea totală a proiectului este de 7.529.647,94 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 6.400.200,76 lei.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

 // Descarcă comunicat de presă în format .pdf