11 proiecte de infrastructură din Regiunea Nord-Est au primit finanțare nerambursabilă pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice

actualizat februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar – Lider de parteneriat, a derulat, în perioada 18.04.2019—29.12.2023, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” „,Cod SMIS 2014+ 145313, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014–2020, gestionat de Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general al proiectului a vizat pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Nord-Est pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

Prin intermediul acestui proiect, unitățile administrativ-teritoriale selectate din Regiunea Nord-Est au beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea pregătirii a 11 proiecte, urmând ca în momentul lansării apelurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, beneficiarii să aibă documentațiile pregătite, astfel încât să obțină finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură cât mai curând.

Parteneri în proiect și investițiile pentru care au fost pregătite documentații tehnico-economice sunt:

  • Județul Botoșani pentru Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282  dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Cotușca, Rădăuți, Prut cu conectivitate directă la   Vama  transnațională  Rădăuți-Prut cu Republica Moldava și Modernizarea, extinderea și valorificarea  durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii  Mihai Eminescu din județul  Botoșani
  • Județul Iași pentru Înființarea centurii ușoare a Municipiului Iași
  • Județul Neamț pentru Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T și Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț
  • Județul Suceava pentru Modernizare rețea drumuri județene
  • Județul Vaslui pentru Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui
  • Municipiul Piatra Neamț pentru Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț
  • Municipiul Suceava pentru Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții
  • Orașul Flămânzi pentru Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi
  • Orașul Liteni pentru Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat.

Valoarea totală conform contractului de finanțare este de 27.412.198,66 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 21.572.516,80 lei.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

// Descarcă comunicat de presă start proiect (.pdf)
// Descarcă comunicat de presă finalizare proiect (.pdf)