NOUTĂȚI

Aviz de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 91 / 21.06.2022 pentru  Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate în pagina de web a MMAP la adresa de aici.

Avizul de mediu poate fi consultat aici.