11 august 2023

Sanatate
NOUTĂȚI SLIDER

ADR Nord-Est se implică în gestionarea Programului de Sănătate

La sfârșitul lunii iulie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor funcții privind implementarea Programului Sănătate, devenind, astfel, Organism Intermediar pentru prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, finanțate în cadrul acestui Program din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 mld. euro, care vine în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate. Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

Programul Sănătate se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități, iar pentru cinci dintre acestea (1, 2, 3, 4 și 7) ADR Nord-Est este Organism Intermediar:

 • Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive
 • Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate
 • Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate
 • Prioritatea 4: Investiții în infrastructuri spitalicești noi
 • Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
 • Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
 • Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

În îndeplinirea funcțiilor delegate, OI ADR Nord-Est va fi responsabil cu managementul și gestionarea proiectelor contractate spre finanțare din FEDR de la nivelul Regiunii Nord-Est, în valoare de aproximativ 750 milioane euro.

Una dintre cele mai ample și așteptate investiții în sănătate, construirea Spitalului Regional de Urgență Iași își va continua parcursul început în 2019 grație sprijinului oferit de acest Program.

Detalii suplimentare privind Programul Sănătate pot fi găsite aici.

Podcast-Cover4
NOUTĂȚI podcast I&C

Podcast-uI”Informație și Cunoaștere by ADR Nord-Est”, Ep. # 4 : Cea mai importanta resursa a unei organizatii: Oamenii!

Totul este despre oameni, oamenii care stau în spatele dezvoltării!

Vă invităm să ascultați episodul #4, al #Podcast-ului Informație și Cunoaștere by ADR Nord-Est  pentru a afla lucrurile care contează cu adevărat, informații care stimulează gândirea critică.

Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est, discută, de această dată, despre cea mai importantă resursă a unei organizații, Oamenii, împreună cu invitata sa, Irina Pintilescu – Director Direcția Juridică și Resurse Umane a ADR Nord-Est.

ADR Nord-Est, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, își propune să contribuie la dezvoltarea resursei umane din regiune, prin creșterea capacității administrative a actorilor regionali, publici și privați, inclusiv a Autorității de Management pentru PR Nord-Est.

Astfel, ADR Nord-Est, cu ajutorul echipei de specialiști OECD, a realizat ‚Foaia de Parcurs și Diagnosticarea Capacității Administrative a AM PR Nord-Est 2021-2027’, care sugerează acțiuni concrete pe care ADR NORD-EST le-ar putea adopta în cele patru domenii de acțiune identificate:

 • Resurse Umane – Dezvoltarea unei capacități mai mari de gestionare a forței de muncă și îmbunătățirea designului organizațional
 • Planificare strategică și implementare a proiectelor de finanțare în mod practic – utilizarea PR pentru a consolida investițiile la nivel local și în implementarea programului
 • Dezvoltarea capacității administrative a beneficiarilor prin sprijin personalizat și comunicare de calitate superioară
 • Condiții cadru favorizante – efort pentru coerență și stabilitate legislativă și creșterea nivelului de importanță a vocii AM în procesele de stabilire a reglementărilor

Vă invităm la o discuție despre oameni, sisteme de planificare și programare, proceduri și sisteme de lucru, parteneri cu care lucrăm, condiții cadru care ne influențează, instruiri (training-uri, vizite de studiu și schimb de bune practici, seminarii și webinarii, workshop-uri, forumuri, mese de lucru, ateliere, etc.).

˝Mai important decât omul care ești astăzi este cel ce poți deveni mâine!˝

Audiție plăcută și cu folos!

ziua-cooperarii-interreg-2023
NOUTĂȚI

„Granițe comune. Soluții comune”- Concurs de fotografie

În fiecare an, în luna septembrie, în Europa este marcată Ziua Cooperării Interreg pentru a promova beneficiile cooperării și impactul proiectelor transfrontaliere în zonele de graniță, alături de întreaga comunitate a programelor Interreg finanțate de Uniunea Europeană. În această zi, sunt organizate evenimente, conferințe, expoziții și activități diverse cu scopul de a atrage atenția publicului larg cu privire la beneficiile cooperării teritoriale.

Anul acesta, ești invitat să te înscrii la un concurs de fotografie în care să ilustrezi beneficiile aduse comunităților aflate pe ambele părți ale frontierei dintre România și Republica Moldova aduse de proiectele din cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Dacă ai peste 18 ani, ești cetățean al Republicii Moldova sau al României și ești pasionat de fotografie, atunci înscrie-te la concursul „Granițe comune. Soluții comune”. Concursul este dedicat Zilei Cooperării Interreg 2023 în Republica Moldova și sunt așteptați cei care vor să împărtășească ideile creative și să traducă în limbaj fotografic beneficiile proiectelor implementate la graniță.  

Pentru înscrierea la concurs, participanții vor completa până la 27 august 2023fomularul de înregistrare și vor transmite la adresa electronică romd.helpdesk@ogpae.gov.md cel mult trei fotografii în format digital. Lucrările înscrise în concurs vor pune în evidență rezultatele proiectelor în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, având ca scop promovarea unor soluții comune la problemele comune de pe ambele părți ale granițelor (din județele Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova) pentru o regiune de prosperitate și vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră.

Sunt eligibile fotografiile în format .JPG, .JPEG, fie .PNG, la rezoluție înaltă (300 DPI – standardul pentru imprimare de înaltă rezoluție, cel puțin 1920 x 1080 p), care surprind şi ilustrează activitățile, rezultatele și impactul proiectelor Programului Operațional Comun România-Republica Moldova care: vizează sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării tehnologice și inovației, promovează cultura locală și conservarea patrimoniului istoric, implică îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport și se referă la provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii.  

Toate proiectele Programului Operațional Comun România-Republica Moldova care pot fi fotografiate sunt afișate online. Vezi aici harta proiectelor. Iar mai multe detalii despre proiecte pot fi aflate pe pagina programului www.ro-md.net.

Anunțarea și premierea învingătorilor va avea loc la 22 septembrie 2023, în cadrul Galei de premiere, desfășurată în contextul Zilei Cooperării Interreg. Cele mai bune lucrări vor fi premiate cu gadget-uri moderne: smartwatch, căști audio și marele premiu – o trotinetă electrică, dar și alte surprize. Lucrările câștigătoare vor fi expuse în cadrul Zilei de Cooperare Interreg și a Conferinței Finale a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova, planificată pentru începutul anului 2024 și vor fi promovate online pe site-ul programului www.ro-md.net, platformele de Social Media, mass-media, în publicații.

Află mai multe informații în Regulamentul concursului.