24 februarie 2021

153140577_3837344092993612_8977956799262476272_o
NOUTĂȚI

Regio contribuie la îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși

Nu ne putem gândi la un imbold mai potrivit pe care să-l fi avut Primăria Buhuși, atunci când a inițiat proiectul ” ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL BUHUȘI PRIN INVESTIȚII ÎN SPAȚII PUBLICE ȘI ÎN SERVICII SOCIO EDUCATIVE – RECREATIVE”, pentru care s-a semnat de curând contractul de finanțare.

Sursa foto: www.buhusi.net

Cu ajutorul unei finanțări Regio de 4,9 milioane euro, alocate prin Axa Prioritară 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020, special pentru sprijinirea orașelor mici și mijlocii – această investiție integrată va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor la nivelul întregului oraș, prin realizarea următoarele obiective :

  • Modernizarea Cinematografului „Victoria” și transformarea lui în Centru Educațional Multifuncțional, investiție care va crea condiții de dezvoltare prin educație formală și non-formală pentru toate categoriile de tineri înscriși în programe educaționale;
  • Modernizarea Parcului Central și a Parcului Dendrologic, unde se vor desfășura evenimente sociale și culturale, precum festivaluri locale, celebrări civice sau activități teatrale și cinematografice în aer liber;
  • Modernizarea străzilor Mihai Viteazul și Ion Ionescu de la Brad precum și realizarea de trotuare si dispozitive de colectare și evacuare a apelor pluviale aferente.
noutati
NOUTĂȚI

Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă „,Cod SMIS 2014+ 141146/Cod proiect: 1.1.141, în data de 17 februarie 2021.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Nord-Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

ADR Nord-Est va gestiona schema de ajutor de stat și de minimis prin intermediul căreia se vor realiza documentații pentru proiecte identificate/selectate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială. Astfel, în scopul realizării activității de elaborare a documentațiilor pentru proiecte pe domeniul specializare inteligentă, sunt întreprinse următoarele acțiuni:

  1. Pregătirea și promovarea pachetului de finanțare destinat beneficiarilor finali, în baza prevederilor din OUG nr. 88 / 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)
  2. Acordare de asistență tehnică în sistem help-desk solicitanților de finanțare, pe  perioada în care apelul de propuneri de proiecte este deschis.
  3. Evaluarea și contractarea solicitărilor de finanțare, înregistrarea și gestionarea contractelor
  4. Monitorizarea implementării proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de plată/rambursare.

Perioada de implementare a activităților finanțate prin acest contract este de 16 luni, între 01.09.2020 și 31.12.2021, Valoarea totală a proiectului este de 6.373.683,40 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 5.417.630,89 lei.

„În ultimii ani, eforturile noastre s-au îndreptat către stimularea investițiilor în domeniile identificate ca oportunități pentru specializarea inteligentă a Regiunii Nord-Est, respectiv: Agro-alimentar & industria lemnului, Energie, Mediu, TIC, Sănătate, Textile, Turism. Acest proiect vine să dea consistență preocupărilor noastre, întrucât proiectele vizate a fi finanțate sunt pe cât de ambițioase, pe atât de complexe. Pentru a avea un portofoliu consistent de proiecte mature, apelul de care ne ocupăm în cadrul acestui contract vizează finanțarea documentațiilor (studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură în domeniile de specializare inteligentă, ceea ce reprezintă un sprijin esențial. Avem deja 18 fișe de proiect depuse până la acest moment, aflate deja în evaluare, cu șanse mari să fie transpuse în contracte de finanțare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.