• Ședințe CDR anul 2024

  Ședința CDR din 31.01.2024

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 01 februarie 2024

  Ședința CDR din 29.02.2024

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord- Est, valabilă începând cu data de 01 martie 2024
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 01 martie 2024
  • Hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă încheiat între conducerea A.D.R. Nord-Est şi salariaţi

  Ședința CDR din 25.04.2023

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre [] privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2023 [] si a Stadiului realizarii obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2023 []
  • Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru anul 2023
  • Hotărâre privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 01 mai 2024
 • Ședințe CDR anul 2023

  Ședința CDR din 25.04.2023

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre [] privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2022 [] si a Stadiului realizarii obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2022 []
  • Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru anul 2022
  • Hotărâre privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea Organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord- Est, valabilă începând cu data de 01 mai 2023
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 01 mai 2023
  • Hotărâre privind avizarea Contractelor aferente implementării proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este beneficiar direct sau partener

  Ședința CDR din 19.12.2023

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Sistemului de obiective aferent anului 2024, pentru ADR Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene la Fondul de Dezvoltare Regională pentru anul 2024
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene din județele de graniță la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iași și Suceava pentru anul 2024
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADR Nord-Est pentru anul 2024
  • Hotărâre privind aprobarea Organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord- Est, valabilă începând cu data de 01 ianuarie 2024
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 01 ianuarie 2024
  • Hotărâre privind aprobarea completarii portofoliului de proiecte aferent RIS 3 Nord-Est
  • Hotărâre privind avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
 • Ședințe CDR anul 2022

  Ședința CDR din 07.04.2022

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord- Est, valabilă începând cu data de 07 aprilie 2022
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu data de 07 aprilie 2022
  • Hotărâre privind avizarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei si reprezentantii salariatilor acesteia

  Ședința CDR din 28.04.2022

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre [] privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2021 [] si a Stadiului realizarii obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2021 []
  • Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de veniturişi cheltuieli, bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru anul 2021
  • Hotărâre privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea aderarii Regiunii Nord-Est, prin intermediul ADR Nord-Est, la initiativa Vanguard
  • Hotărâre privind avizarea Contractelor aferente implementării proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil/cladire de tip – spațiu de birouri cu destinatia sediu ADR Nord-Est

  Ședința CDR din 12.12.2022

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Sistemului de obiective aferent anului 2023, pentru ADR Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2023
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene din județele de graniță la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iași și Suceava pentru anul 2023
  • Hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADR Nord-Est pentru anul 2023
  • Hotărâre privind avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind modificarea Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Hotărâre privind alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord–Est
  • Hotărâre privind aprobarea alocarii financiare pentru dezvoltare urbana aferenta Programului Regional Nord-Est 2021-2027
 • Ședințe CDR anul 2021

  Ședința CDR din 27.01.2021

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea deciziei Regiunii Nord-Est de oferire a sprijinului la crearea „Strategiei Macro-regionale pentru regiunea Carpaților”

  Ședința CDR din 22.04.2021

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre [] privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020 [] si a Stadiului realizarii obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2020 []
  • Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru anul 2020
  • Hotărâre privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2021
  • Hotărâre privind avizarea Contractelor aferente implementării proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Consorțiului Regional de Inovare (CRI)

  Ședința CDR din 07.07.2021

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS 3 Nord-Est), Ed.3, Rev.1
  • Hotărâre privind aprobarea portofoliului de proiecte aferent RIS 3 Nord-Est, Ed.3, Rev.1
  • Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Consorțiului Regional de Inovare (CRI)
  • Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabilă incepând cu data de 07.07.2021
  • Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil incepând cu data de 07.07.2021
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2021

  Ședința CDR din 15.12.2021

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Sistemului de obiective aferent anului 2022, pentru ADR Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2022
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene din județele de graniță la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iași și Suceava pentru anul 2022
  • Hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADR Nord-Est pentru anul 2022
  • Hotărâre privind avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord–Est
 • Ședințe CDR anul 2020

  Ședința CDR din 04.03.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020

  Ședința CDR din 18.05.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2019 și  a Stadiului realizării obiectivelor ADR Nord-Est pentru anul 2019
  • Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțului contabil și raportului Comisiei de Cenzori ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2019;
  • Hotărâre privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
   Hotărâre privind aprobarea organigramei Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabilă începând cu dată de 01 iunie 2020;
  • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valabil începând cu dată de 01.06.2020;
  • Hotărâre privind avizarea Contractelor aferente implementării proiectelor în care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;

  Ședința CDR din 31.07.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea “Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor finanțate din
   Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, aplicabilă la nivelul Regiunii Nord-Est
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020

  Ședința CDR din 18.09.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea completării “Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, aplicabilă la nivelul Regiunii Nord-Est

  Ședința CDR din 19.11.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord–Est;
  • Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020;
  • Hotărâre privind avizarea Contractului Colectiv de Muncă încheiat între conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și reprezentanții salariaților acesteia;
  • Hotărâre privind avizarea contractelor aferente implementării proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este beneficiar direct sau partener

  Ședința CDR din 25.11.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea „Raportului de selecție final aferent proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în cinci domenii (5D)”

  Ședința CDR din 21.12.2020

  Hotărâri adoptate:

  • Hotărâre privind aprobarea Sistemului de obiective aferent anului 2021, pentru ADR Nord-Est;
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene la Fondul de Dezvoltare Regională pentru anul 2021
  • Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor județene din județele de granița la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iași și Suceava pentru anul 2021;
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2021
  • Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligență a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027
  • Hotărâre privind avizarea contractelor aferente implementării proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotărâre privind alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord–Est
 • Ședințe CDR anul 2019

  Ședința CDR din 03.04.2019

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind realocarea de fonduri disponibile, in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 (de la P.I.3.1.A catre celelalte prioritati de investitii din cadrul Axei)

  Ședința CDR din 24.04.2019

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018[];
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018;
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
   Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 mai 2019;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.05.2019;
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;

  Ședința CDR din 28.06.2019

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019

  Ședința CDR din 11.12.2019

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2020;
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2020;
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
   la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
   pentru anul 2020;
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2020;
  • Hotarare privind actualizarea preturilor ce sunt practicate pentru programele de formare profesionala oferite in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est, structura aferenta Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
  • Hotarare privind avizarea unui contract aferent implementarii unui proiect in care ADR Nord-Est este  partener;
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;

  Ședința CDR din 19.12.2019

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind realocarea de fonduri disponibile, in cadrul POR 2014-2020, Axele prioritare 2 si 3
 • Ședințe CDR anul 2018

  Ședința CDR din 26.04.2018

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2017[];
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2017;
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
  • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea agentiei si reprezentantii salariatilor acesteia;
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
  • Hotarare privind actualizarea preturilor ce vor fi practicate, incepand cu data de 01.05.2018, pentru serviciile oferite in cadrul Rubik Hub, structura aferenta ADR Nord-Est;

  Ședința CDR din 07.08.2018

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Anexei 3 din Strategia pentru cercetare si inovare regionala prin specializare inteligenta (RIS 3) Nord-Est, ce cuprinde Portofoliul Regional de Proiecte;
  • Hotarare privind aprobarea listei ce contine proiectele integrate din portofoliul aferent RIS 3 propuse pentru finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectivul specific 1.2, pentru Regiunea Nord-Est;
  • Hotarare privind aprobarea realocarii de fonduri disponibile, la nivelul Regiunii Nord-Est, in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 (de la  P.I. 3.1 A la P.I. 3.1 B);
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 septembrie 2018;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.09.2018;
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
  • Hotarare privind aprobarea preturilor ce vor fi practicate, incepand cu data de 01.09.2018, pentru serviciile de formare profesionala oferite in cadrul Rubik Hub,
   structura a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;

  Ședința CDR din 27.09.2018

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 octombrie 2018;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.10.2018;

  Ședința CDR din 24.10.2018

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea „Planului de Actiune Regional in Domeniul Patrimoniului Cultural in Regiunea Nord-Est”;

  Ședința CDR din 14.12.2018

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2019;
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2019;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2019;
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2019;
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
   la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
   pentru anul 2019;
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2019;
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Ședințe CDR anul 2017

  Ședința CDR din 07.02.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 10 februarie 2017
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 10.02.2017

  Ședința CDR din 23.02.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea componentei Consortiului Regional de Inovare
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 martie 2017;

  Ședința CDR din 24.03.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea „Raportului strategic privind monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, aferent anului 2016;

  Ședința CDR din 26.04.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2016;
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2016
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 mai 2017;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.05.2017;
  • Hotarare privind numirea Directorului Directiei Organism Intermediar POR;
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est  pentru anul 2017;

  Ședința CDR din 09.06.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea „Documentului Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta Nord-Est”(DCR);

  Ședința CDR din 13.07.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea preturilor ce vor fi practicate pentru serviciile oferite in cadrul Rubik Hub, structura aferenta ADR Nord-Est;
  • Hotarare privind aprobarea preturilor ce sunt practicate pentru programele de formare profesionala oferite in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est, structura aferenta ADR Nord-Est;
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 august 2017;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.08.2017;

  Ședința CDR din 26.10.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est, pentru anul 2017;

  Ședința CDR din 07.12.2017

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2018[];
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2018[];
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2018;
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2018
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita
   la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
   pentru anul 2018
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2018[]
  • Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener;
  • Hotarare privind aprobarea Strategiei pentru cercetare si inovare regionala prin specializare inteligenta (RIS 3) Nord-Est, Ed.2[];
   – Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala – decembrie 2017][]
   – ANEXE – Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala – decembrie 2017][]
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
 • Ședințe CDR anul 2016

  Ședința CDR din 22.03.2016

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 aprilie 2016;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.04.2016
  • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei si reprezentantii salariatilor acesteia
  • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai Regiunii Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (CM POR)
  • Hotarare privind modificarea Hotararii nr.5/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013
  • Hotarare privind abrogarea Hotararii nr.6/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina 2014 – 2020
  • Hotarare privind abrogarea Hotararii nr.7/25.02.2015 privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014 – 2020
  • Hotarare privind aprobarea Acordului Cadru de delegare a anumitor atributii privind implementarea Programului Operational Regional 2014 – 2020
  • Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Afacerilor in Regiunea Nord – Est
  • Hotarare privind avizarea Contractelor de finantare aferente implementarii proiectelor externe in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener

  Ședința CDR din 27.04.2016

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord- Est pentru anul 2015
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si
  • raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2015
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de cenzori

  Ședința CDR din 07.07.2016

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind alegerea vicepreȘedințelui C.D.R. Nord-Est

  Ședința CDR din 19.12.2016

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective al ADR Nord-Est pentru anulul 2017;
  • Hotarare privind aprobarea participarii Regiunii Nord-Est la o serie de evenimente investitionale;
  • Hotarare privind aprobarea dezvoltarii brandului Regiunii Nord-Est prin intermediul ADR Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea infiintarii si functionarii unui Centru de sprijin pentru antreprenoriat (Hub de Afaceri) la Piatra Neamt, de catre ADR Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea continuarii parteneriatului dintre ADR Nord-Est si Alianta Provinciilor din Nordul Olandei – Etapa a II a
  • Hotarare privind aprobarea mecanismului de activare a Consortiului Regional de Inovare
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2017;
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2017
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2017.
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2017
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2017
   Hotarare privind avizarea Contractelor aferente implementarii proiectelor in care ADR Nord-Est este beneficiar direct sau partener
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Ședințe CDR anul 2015

  16.02.2015 (consultare scrisa)

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind desemnarea directorului general interimar al ADR Nord-Est

  Ședința CDR din 25.02.2015

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
  • Hotarare privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020;
  • Hotarare privind desemnarea membrilor Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2007-2013 (CM POR);
  • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
  • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020;
  • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020.
  • Hotarare privind aprobarea desemnarii Directorului Directiei Organism Intermediar OI POR
  • Hotarare privind aprobarea membrilor Comisiei de Selectie pentru desfasurarea concursului de candidaturi in vederea desemnarii beneficiarilor proiectului “Teach for Future  – European Regional Development School”
  • Hotarare privind aprobarea organizarii concursului si componenta comisiei privind  angajarea Directorului general al ADR Nord-Est

  Ședința CDR din 22.04.2015

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind numirea in functie a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  04.05.2015 (consultare scrisa)

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional

  20.07.2015 (consultare scrisa)

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor mediului socio-economic din Regiunea Nord-Est in cadrul comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2016

  12.10.2015

  • Hotarare privind aprobarea modificarii Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020

  06.11.2015

  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est  pentru anul 2015

  26.11.2015

  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2016

  21.12.2015

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati ale ADR Nord-Est pentru anulul 2016;
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2016.
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2016.
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2016
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
  • Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2016;
  • Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01.01.2016
 • Ședințe CDR anul 2014

  Ședința CDR din 05.03.2014

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind  aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (de pe DMI 3.4. pe DMI 3.3)
  • Hotarare privind  aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (de pe DMI 4.1. pe DMI 4.3)

  Ședința CDR din 27.03.2014

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2013
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, pentru anul 2013
  • Hotarare privind aprobarea grilei de salarizare a personalului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori
  • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si reprezentantii salariatilor acesteia

  Ședința CDR din 11.12.2014

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati aferente anului 2015, pentru ADR Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2015
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2015
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2015
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
 • Ședințe CDR anul 2013

  Ședința CDR din 21.03.2013

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind avizarea Acordului-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013
  • Hotarare privind aprobarea organigramei ADR Nord-Est, valabila incepand cu 01.04.2013
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.04.2013
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al ADR Nord-Est, pentru anul 2013;
  • Hotarare privind desemnarea membrilor in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
  • Hotarare privind solicitarea realocarii de fonduri din cadrul altor axe sau domenii de interventie POR, catre DMI 3.3, sau supracontractarii de fonduri in cadrul DMI 3.3;
  • Hotarire privind aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Ședința CDR din 25.04.2013

  Hotarari adoptate:

  • Hotarire privind aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional (16.04.2013)
  • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Ședința CDR din 30.10.2013

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind alegerea PreȘedințelui si VicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 noiembrie 2013, conform anexei
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.11.2013
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2014
  • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional (CM POR)

  Ședința CDR din 05.12.2013

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Sistemului de obiective si a Programului de activitati ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2014
 • Ședințe CDR anul 2012

  Ședința CDR din 25.04.2012

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
  • Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
  • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea agentiei si salariatii acesteia, precum si a grilei de salarizare a Directorului General si a personalului
   Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Hotarare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Ședința CDR din 01.08.2012

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;
  • Hotarare privind desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti ai  Regiunii de Dezvoltare Nord-Est in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional (CM POR)

  Ședința CDR din 12.12.2012

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea organigramei ADR Nord-Est, valabila incepand cu 01.01.2013
  • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ADR Nord-Est, valabil incepand cu 01.01.2013
  • Hotarare privind aprobarea sistemului de obiective si a programului de activitati aferente anului 2013, pentru ADR Nord-Est
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2013
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2013
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2013
 • Ședințe CDR anul 2011

  Ședința CDR din 13.04.2011

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2010
  • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2010

  Ședința CDR din 26.07.2011

  Hotarari adoptate:

  • Hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea agentiei si salariatii acesteia
  • Hotarare privind alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est;

  Ședința CDR din 15.12.2011

  Hotarari adoptate:

  •  Hotarare privind aprobarea Sistemului de obiective si a Programului de lucru ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012
  •  Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2012
  • Hotarare privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2012
  • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2012
 • Ședințe CDR anul 2010

  Ședința CDR din 22.04.2010

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009
  • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009
  • Alegerea PreȘedințelui si VicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Ședința CDR din 26.07.2010 (consultare scrisa)

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea rectificarii Bugetului de cheltuieli de capital pe anul 2010

  Ședința CDR din 15.12.2010

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea structurilor parteneriate implicate in  elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020
  • Aprobarea sistemului de obiective si a programului de lucru ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2011
   Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2011
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2011
  • Aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 ianuarie 2011
  • Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 ianuarie 2011
  • Alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Ședințe CDR anul 2009

  Ședința CDR din 09.04.2009

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2008
  • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2008
  • Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 15 aprilie 2009
  • Alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

   

  Ședința CDR din 03.07.2009

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 iulie 2009
  • Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), incepand cu data de 03 iulie 2009
  • Aprobarea modificarilor in structura nominala a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), incepand cu data de 03 iulie 2009

   

  Ședința CDR din 23.09.2009

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 23 septembrie 2009
  • Aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 23 septembrie 2009

   

  Ședința CDR din 10.11.2009 (consultare scrisa)

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea propunerii de realocare de fonduri in cadrul Programului Operational Regional

   

  Ședința CDR din 15.12.2009

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Regiunea Nord-Est 2009 – 2013 (PRAI Nord-Est 2009 – 2013)
  • Aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 ianuarie 2010
  • Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 ianuarie 2010
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2010
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2010
  • Aprobarea sistemului de obiective si a programului de lucru ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2010
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2010
 • Ședințe CDR anul 2008

  Ședința CDR din 25.03.2008

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
  • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
  • Aprobarea oragnigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 aprilie 2008
  • Aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 aprilie 2008
  • Aprobarea Rregulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01 aprilie 2008
  • Aprobarea modificarii Contractului Colectiv de Munca al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 aprilie 2008
  • Aprobarea Codului de Conduita al Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est)

  Hotarari adoptate in data de 29.05.2008 prin consultare scrisa:

  • Aprobarea raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de Investitii pentru Sprijinirea Initiativelor Sectorului Public in Sectoarele Prioritare de Mediu”

  Ședința CDR din 22.07.2008

  Hotarari adoptate:

  • Validarea noilor membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Alegerea PreȘedințelui si VicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea membrilor Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), reprezentanti ai administratiei publice locale

  Hotarari adoptate in data de 03.09.2008 prin consultare scrisa:

  • Aprobarea inlocuirii membrului supleant in Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), din partea Camerei de Comert si Industrie Neamt

  Hotarari adoptate in data de 08.10.2008 prin consultare scrisa:

  • Aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 15 octombrie 2008
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 15 octombrie 2008

  Ședința CDR din 30.10.2008

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea componentei Comitetului de Coordonare si a componentei nominale a Grupului de Lucru pentru revizuirea Planului Regional de Actiune pentru Protectia Mediului Regiunea Nord-Est (PRAM Nord-Est)
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2009
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2009

  Hotarari adoptate in data de 19.11.2008 prin consultare scrisa:

  • Desemnarea reprezentantilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

  Ședința CDR din 11.12.2008

  • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Regiunea Nord-Est 2008-2013 (PRAI Nord-Est 2008-2013)
  • Aprobarea programului de activitati al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2009
 • Ședințe CDR anul 2007

  Ședința CDR din 28.03.2007

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea raportului de activitate al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
  • Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si raportului Comisiei de Cenzori ale A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
  • Aprobarea stornarii unor contributii datorate de primarii din Regiunea Nord-Est pentru perioada 1999 – 2003
  • Aprobarea statului de functii al A.D.R. Nord-Est si a nominalizarii Directorului Directiei Management POR

  Ședința CDR din 21.06.2007

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
  • Aprobarea cumpararii sediului actual al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si contractarii unui credit in acest sens
  • Aprobarea modificarii organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, incepand cu data de 01 iulie 2007
  • Aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si salariatii acesteia pentru perioada 2007 – 2009
  • Aprobarea retragerii unor certificate de investitor in zona defavorizata

  Ședința CDR din 30.07.2007

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Nord-Est 2007 – 2013 (PRAI Nord-Est 2007 – 2013)
  • Aprobarea constituirii Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est) si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia
  • Aprobarea prioritizarii listei de proiecte finantabile din Programul Operational Regional

  Hotarari CDR august si septembrie 2007

  Hotarari adoptate:

  • 20.09.2007: Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor”
  • 24.09.2007: Aprobarea modificarii Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • 27.09.2007: Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economica si Sociala, „Asistenta acordata IMM – urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri”
  • 28.09.2007: Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”
  • 21.08.2007: Aprobarea constituirii Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est) si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

  Hotarari CDR noiembrie 2007

  • Aprobarea listei de proiecte din cadrul Regiunii Nord-Est, a caror documentatie urmeaza a fi pregatita de la bugetul de stat, pentru finantarea in cadrul POR, stabilita pe baza modului de alocare a sumelor pe regiuni.

  Ședința CDR din 10.12.2007

  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea programului de activitati al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2008
  • Aprobarea organigramei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabila incepand cu data de 01 ianuarie 2008
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala si la bugetul Biroului International Bruxelles pentru anul 2008
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2008
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2008
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, valabil incepand cu data de 01 ianuarie 2007
  • Aprobarea componentei Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia
 • Ședințe CDR anul 2006

  Ședința CDR din 30.06.2006

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului PHARE 2004 – Coeziune Economica si Sociala, „Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” (Faza Extinsa)
  • Aprobarea realizarii investitiei „Sediul A.D.R. Nord-Est”
  • Aprobarea retragerii certificatului de investitor in zona defavorizata beneficiarilor care nu mai indeplinesc conditiile legale
  • Aprobarea modificarii Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea A.D.R. Nord-Est si salariatii acesteia, incepand cu data de 01.07.2006
  • Aprobarea Planului Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii de Dezvoltare 1 Nord-Est pentru perioada 2007 – 2013
  • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2006

  Ședința CDR din 07.03.2006

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2007 – 2013
  • Aprobarea portofoliului de proiecte ce urmeaza a fi propuse pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional
  • Aprobarea strategiei de informare si instruire a administratiei publice locale cu privire la imbunatatirea capacitatii de accesare a viitoarelor Fonduri Structurale
  • Aprobarea strategiei de comunicare a A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
  • Aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori ale A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
  • Aprobarea Comitetului de Evaluare pentru Programului Phare 2004 „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor – faza extinsa”

  Ședința CDR din 08.12.2006

  Hotarari adoptate:

  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Alegerea Comisiei de Cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea Programului de activitati al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare Regionala pentru anul 2007
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru anul 2007
  • Aprobarea contributiei consiliilor judetene din judetele de granita la bugetul Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava pentru anul 2007
  • Aprobarea retragerii unui certificat de investitor in zona defavorizata
  • Aprobarea Acordului Cadru privind implementarea Programului Operational Regional 2007 – 2013
 • Ședințe CDR anul 2005

  Ședința CDR din 13.12.2005

  Hotarari adoptate:

  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pnetru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Alegerea Comisiei de cenzori a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea Programului de activitati al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
  • Aprobarea cuantumului contributiei judetene la constituirea Fondului de Dezvoltare Regionala pentru anul 2006
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granita pentru sustinerea finantarii Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera in anul 2006
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2006
  • Aprobarea constituirii bazei de date cuprinzand terenuri, proprietati si structuri economice disponibile pentru investitii in Regiunea Nord-Est
  • Aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea A.D.R. Nord-Est si salariati

  Ședința CDR din 07.09.2005

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de Evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2003 – Coeziune Economica si Sociala, Componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane”

  Ședința CDR din 17.05.2005

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2004, a Bilantului contabil si a Raportului comisiei de cenzori
  • Aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2004
  • Alegerea Comisiei de cenzori
  • Aprobarea contributiei pe anul 2005 a consiliilor judetene pentru finantarea functionarii Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava
  • Aprobarea Raportului de Preselectie a proiectului aferente Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Componenta „Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”

  Ședința CDR din 26.04.2005

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Comitetului de selectie pentru Programul Phare 2003 – Coeziune Economica si Sociala, Componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane”

  Ședința CDR din 20.01.2005

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Comitetului de Preselectie pentru Programul Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Componenta „Dezvoltarea Infrastrusturii Regionale”
 • Ședințe CDR anul 2004

  Ședința CDR din 20.12.2004

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea organigramei A.D.R. Nord-Est valabila incepand cu 01.01.2005
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala in anul 2005
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
  • Aprobarea Programului de activitati al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2005
  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului Regional

  Ședința CDR din 18.08.2004

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea crearii Organismelor Intermediare pentru administrarea si implementarea programelor din cadrul Instrumentului de Vecinatate pentru granitele Romania- Moldova si Romania- Ucraina, conform angajamentelor asumate in cadrul Capitolului 21 de negocieri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
  • Aprobarea Contractului Colectiv de Munca incheiat intre conducerea A.D.R. Nord-Est si salariati
  • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2004
  • Aprobarea Raportului de Evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2002 – Coeziune Economica si Sociala, Componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane”
  • Aprobarea constituirii Unitatii de Implementare a Programului Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala TVET, Componenta „Reabilitare scoli”

  Ședința CDR din 04.02.2004

  Hotarari adoptate:

  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare
  • Alegerea Comisiei de cenzori
  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2003
  • Aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2003
  • Aprobarea Programului de actiuni A.D.R. Nord-Est pentru anul 2004
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2004
 • Ședințe CDR anul 2003

  Ședința CDR din 29.10.2003

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea proiectului Planului de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2004 – 2006
  • Aprobarea Planului regional de actiune pentru invatamantul profesional si tehnic – PRAI 2003 – 2010
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul pentru Dezvoltare Regionala pentru anul 2004
  • Aprobarea proiectelor de infrastructura din Programul Phare 2003

  Ședința CDR din 27.08.2003

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de Preselectie a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2002 – Coeziune Economica si Sociala, Componenta SAMTID, faza pilot

  Ședința CDR din 01.08.2003

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Comisiei de Preselectie a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2002 – Coeziune Economica si Sociala, Schema „ Dezvoltarea infrastructurii in orasele mici si mijlocii (SAMTID)”
  • Aprobarea Raportului de Evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala, Componenta A1 – Asistenta pentru IMM- uri

  Ședința CDR din 18.06.2003

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune economica si sociala „Schema de finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mica”
  • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune economica si sociala „Schema de investitii in servicii sociale”
  • Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2003
  • Avizarea retragerii unor certificate de investitor in zonele defavorizate
  • Modificarea Hotararii C.D.R. nr. 30 din 28 noiembrie 2002 privind avizarea retragerii certificatelor de investitor in zona defavorizata pentru societatile comerciale care nu au indeplinit cerintele prevazute de actele normative in vigoare
  • Aprobarea Comisiei de Evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala, Schema „Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii”
  • Aprobarea modificarii organigramei A.D.R. Nord-Est

  Ședința CDR din 13.02.2003

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord- Est pentru anul 2002
  • Aprobarea Bilantului contabil al A.D.R. Nord- Est la 31 decembrie 2002 si a Raportului comisiei de cenzori
  • Aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Nord- Est in anul 2002
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene la Fondul de dezvoltare regionala pentru anul 2003
  • Aprobarea Programului de actiuni al A.D.R. Nord- Est in anul 2003
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord- Est pentru anul 2003
  • Modificarea Comitetului de selectie a proiectelor din cadrul Programului Phare 2001 – Componenta Schema de investitii in servicii sociale
  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est
  • Alegerea Comisiei de cenzori
 • Ședințe CDR anul 2002

  Ședința CDR din 28.11.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de evaluare a Programului PHARE 2001 – Componenta « Invatamant profesional si tehnic TVET »
  • Aprobarea Raportului de evaluare a Programului PHARE 2000 – Schema de consultanta si instruire pentru Intreprinderile micro, mici si mijlocii
  • Aprobarea Comitetului de selectie pentru Programul Phare 2001 – Schema de finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura micaAprobarea Comitetului de selectie pentru Programul Phare 2001 – Schema de investitii in servicii sociale
  • Avizarea retragerii certificatelor de investitor in zona defavorizata pentru societatile comerciale care nu au indeplinit cerintele prevazute de actele normative in vigoare
  • Aprobarea Raportului de reevaluare a Programului Phare 2000 – Componenta „Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale” – licitatia a doua

  Ședința CDR din 25.11.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea realocarii de fonduri intre componentele Programului Phare 2000

  Ședința CDR din 18.11.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Comisiei de Evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului „Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale – licitatia a doua” din cadrul Programului Phare 2000

  Ședința CDR din 02.07.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea strategiei de parteneriat a A.D.R. Nord-Est
  • Aprobarea Acordului de colaborare si cooperare intre Regiunea Umbria– Italia si Regiunea Nord-Est Romania
  • Suplimentarea listei de propuneri de proiecte de infrastructura locala si regionala pentru Programele Phare 2001 si Phare 2002
  • Aprobarea Comisiei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane in contextul Restructurarii Industriale – licitatia a doua din cadrul Programului Phare 2000
  • Aprobarea Comisiei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului „Schema de consultanta si instruire pentru intreprinderi micro, mici si mijlocii”
  • Aprobarea Comitetului regional de selectie pentru Programul TVET
  • Aprobarea domeniilor prioritare pentru formarea profesionala in Regiunea Nord-Est

  Ședința CDR din 26.03.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea listei de baza si a listei de rezerva a proiectelor ce vor fi finantate in cadrul Programului Phare 2001 – Componenta de infrastructura
  • Aprobarea listei de baza si a listei de rezerva pentru proiecte din cadrul portofoliului regional pentru Programul Phare 2002 – Componenta de infrastructura
  • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2000 – Componenta de Resurse Umane
  • Avizarea retragerii Certificatelor de investitor in zona defavorizata pentru societatile comerciale care nu au indeplinit cerintele prevazute de lege
  • Avizarea unei documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii de catre Mun. Roman, jud. Neamt a statutului de zona defavorizata

  Ședința CDR din 30.01.2002

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2001
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor locale si consiliilor judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2002
  • Modificarea statutului, organigramei si numarului de personal al A.D.R. Nord-Est
  • Aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de A.D.R. Nord-Est in anul 2001 si a Programului de lucru pentru anul 2002
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2002
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si avizarea Regulamentului de Ordine Interioara al A.D.R. Nord-Est
  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui C.N.D.R.
  • Aprobarea componentei comisiei de cenzori a A.D.R. Nord-Est pentru anul 2002
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consortiului Regional si a componentei Comitetului Regional de selectie din cadrul componentei TVET Phare 2001
 • Ședințe CDR anul 2001

  Ședința CDR din 09.10.2001

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Raportului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul licitatiei deschise aferente Programului Phare 2000 – Componenta B1
  • Aprobarea realocarii unei cote de 15% din suma aferenta finantarii proiectelor in cadrul Programului Phare 2000, componenta A1 catre componenta B1
  • Numirea Comitetului de Selectie pentru evaluarea cererilor de finantare ale proiectelor depuse in cadrul licitatiei Phare 2000 – Componenta A, Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2001

  Ședința CDR din 30.08.2001

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea listei proiectelor propuse pentru finantare in cadrul Programului Phare 2001
  • Aprobarea Contractului Cadru Regional pentru Componenta B1 din cadrul Programului Phare 2000

  Ședința CDR din 31.05.2001

  Hotarari adoptate:

  • Alegerea vicepreȘedințelui C.D.R. Nord-Est in persoana domnului Gheorghe Costache, primar Harlau, judet Iasi
  • Aprobarea componentei Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor depuse sub componenta B1 din cadrul Programului Phare 2001

  Ședința CDR din 01.02.2001

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pentru anul 2000
  • Aprobarea Directiilor Strategice de Actiune ale A.D.R. Nord-Est in anul 2001
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor locale si judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2001
  • Stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de preschimbare si inscriere mentiuni in „Certificatul de Investitor in Zona Defavorizata”
  • Aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2001
  • Alegerea preȘedințelui C.D.R. Nord-Est
  • Aprobarea listelor proiectelor de infrastructura regionala propuse spre finantare in cadrul Programului Phare
 • Ședințe CDR anul 2000

  Ședința CDR din 25.10.2000

  Hotarari adoptate:

  • Modificarea art.1 din Hotararea nr.17/ 14.10.2000

  Ședința CDR din 14.10.2000

  Hotarari adoptate:

  • Modificarea organigramei A.D.R. Nord-Est
  • Numirea cenzorilor A.D.R. Nord-Est
  • Rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2000
  • Numirea Comitetului de selectie si aprobarea criteriilor de selectie pentru proiectele depuse in cadrul celei de-a doua licitatii deschise aferente Programului pentru Politici Regionale si de Coeziune RO 9807.01 -Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Tarifele pentru serviciile prestate de catre A.D.R. Nord-Est pe anul 2000
  • Avizarea unei documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii de catre orasul Falticeni, judetul Suceava, a statutului de zona defavorizata
  • Avizarea unei documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii de catre orasul Targu Neamt, judetul Neamt, a statutului de zona defavorizata

  Ședința CDR din 24.05.2000

  Hotarari adoptate:

  • Validarea componentei Comisiei de reevaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea finantarii in cadrul licitatiei deschise aferente Programului Phare RO 9807.01
  • Aprobarea realocarii sumelor intre componentele aferente fondului alocat pentru Regiunea Nord-Est in cadrul Programului Phare RO 9807.01
  • Aprobarea listei proiectelor reevaluate, selectate la nivel regional in cadrul licitatiei deschise aferente Programului Phare R9807.01
  • Aprobarea listei de rezerva incluzand proiecte reevaluate care au obtinut peste 65 puncte si care sunt propuse a fi finantate din F.N.D.R.

  Ședința CDR din 02.03.2000

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 1999
  • Aprobarea cuantumului contributiei consiliilor locale si consiliilor judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2000
  • Aprobarea cuantumului taxelor de consultanta si a taxelor de participare la cursurile de specialitate organizate de A.D.R. Nord-Est in anul 2000
  • Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 2000
  • Aprobarea Programului de activitati al A.D.R. Nord-Est pe anul 2000
  • Modificarea unor prevederi ale anexei la Hotararea Consiliului Regional nr.3/ 20.11.1998
  • Avizarea unor documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii pentru unele arii geografice din cadrul regiunii a statutului de zona defavorizata
  • Mandatarea A.D.R. Nord-Est pentru modificarea „Listei proiectelor propuse spre finantare” in cadrul Programului Phare RO9807-01

  Ședința CDR din 31.11.2000

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea listei proiectelor selectate la nivel regional in cadrul celei de-a doua licitatii deschise aferente Programului pentru Politici Regionale si de Coeziune RO 9807.01 – Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Aprobarea propunerilor de elaborare a unor programe de asistenta a unor arii geografice din Regiunea Nord-Est
  • Avizarea unei documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii de catre comuna Tomesti, judetul Iasi , a statutului de zona defavorizata
 • Ședințe CDR anul 1999

  Ședința CDR din 17.12.1999

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea executiei preliminare a Bugetului de venituri si cheltuieli al A.D.R. Nord-Est pe anul 1999
  • Avizarea unor documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii pentru unele arii geografice din cadrul Regiunii a statutului de zona defavorizata
  • Alegerea preȘedințelui si vicepreȘedințelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii Nord-Est

  Ședința CDR din 12.11.1999

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea listei proiectelor selectate la nivel regional in urma licitatiei deschise aferente Programului Phare RO9807.01 – Politici Regionale si de Coeziune – Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Aprobarea listei proiectelor regionale sustinute de A.D.R. Nord-Est si propuse a fi finantate in cadrul Programului Phare RO9807.01 – Politici Regionale si de Coeziune – Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Redistribuirea sumelor intre componentele aferente fondului alocat pentru Regiunea Nord-Est in cadrul Programului Phare RO9807.01 – Politici Regionale si de Coeziune – Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane

  Ședința CDR din 01.10.1999

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Listei criteriilor de evaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Phare pentru Politica Regionala si Coeziune – Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Aprobarea Listei membrilor Comitetului de evaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Phare pentru Politica Regionala si Coeziune – Componenta Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Avizarea unor documentatii elaborate de A.D.R. Nord-Est in vederea obtinerii pentru unele arii geografice din cadrul regiunii a statutului de zona defavorizata
  • Aprobarea instituirii unor taxe de consultanta pe anul 1999

  Ședința CDR din 16.06.1999

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea Programului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pe semestrul al II-lea al anului 1999
  • Aprobarea “Profilului Regional”, “Analizei SWOT” si “Directiilor Strategice“ ale Regiunii de Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie pentru programele finantate din fonduri bugetare si Phare
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala pe anul 1999

  Ședința CDR din 01.03.1999

  Hotarari adoptate:

  • Aprobarea statutului, organigramei si numarului de personal ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Organizarea Comisiei de Examinare a candidatilor la concursul de ocupare a postului de Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Contributia bugetelor locale si judetene la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala administrat de Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Avizarea declararii unor arii geografice drept zone defavorizate
 • Ședințe CDR anul 1998

  Ședința CDR din 20.11.1998

  Hotarari adoptate:

  • Alegerea preȘedințelui C.D.R. Nord-Est
  • Alegerea vicepreȘedințelui C.D.R. Nord-Est
  • Adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al C.D.R. Nord-Est
  • Stabilirea localitatii in care se organizeaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est