COORDONATOR

Sorin Grigorescu

Construiește cadrul strategic, conturează viziunea, setează prioritățile și îndrumă procesul decizional în vederea fundamentării cât mai realiste a drumului care urmează să fie parcurs, a măsurilor adoptate și a mijloacelor ce se impun a fi utilizate pentru programarea fondurilor europene destinate dezvoltării inteligente, durabile și inclusive.

Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esențială pentru includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare indiferent de sursele de finanțare ale acestor programe. Programarea, însă, constă în stabilirea unui itinerar ce conduce spre obiectivul urmărit, prin structurarea componentelor și ierarhizarea priorităților.

SERVICIUL POLITICI, STRATEGII ȘI ANALIZE TERITORIALE

Birou Monitorizare și Evaluare Plan și Program Regional

Birou Plan și Parteneriat Regional

Birou Program Regional

Serviciul Dezvoltare Urbană

Birou Strategii Dezvoltare Urbană

Birou Managementul Proiectelor

Birou Proiecte Externe