Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor SUSTENVPRO

Decembrie 2021 / număr 2

Obiectiv principal: Îmbunătățirea performanței instituționale în domeniul MEDIULUI a organizațiilor publicede cercetare din consorţiu, cu tradiţie şi performanțe recunoscute în cercetarea științifică și cuposibilități de relansare, printr-o abordare integrativă, care vizează susținerea/dezvoltareacompetențelor de cercetare existente la nivel instituţional, și a capacităților de transfer către mediul economic-social a rezultatelor cu potential aplicativ şi inovativ.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect