Pregătire multidisciplinară în economie circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri (MULTITRACES)

Iulie 2022 / număr 12

Proiectul MULTITRACES este finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea unei formări moderne, multidisciplinare și inovatoare a studenților în economia circulară pentru mediul rural, promovarea unui nou model de afaceri ce implică valorificarea inteligentă a resurselor, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, cu creșterea nivelului de angajabilitate și a oportunităților de dezvoltare a carierei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect