Sprijin pentru ADR Nord-Est în pregătirea POR 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul  Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Nord-Est în pregătirea POR 2021-2027„, Cod SMIS 2014+ 140453 / Cod proiect 2.1.129,  în data de 28 octombrie 2020.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Nord-Est  perioada 2021-2027.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

// Program Operațional Regional elaborat și transmis către Comisia Europeană;

// Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;

// Pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;

// Studiu privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în Regiunea Nord-Est pentru perioada 2021-2027;

// Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru POR Nord-Est 2021-2027

//  Appendix 1 aferent anexa V (POR Nord-Est 2021-2027) al Regulamentului UE nr. 1060/2021

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este 01.08.2020 – 31.12.2022 (29luni). Valoarea totală a proiectului este de 4.116.718,59 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 3.499.210,80 lei.

Așa cum știți, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional. Acest nou rol vine și cu o responsabilitate uriașă: în primul rând, este vorba de realizarea cu personalul propriu, negocierea și transmiterea către Comisia Europeană  a POR Nord-Est 2021-2027 și pregătirea cadrului de implementare, inclusiv elaborarea procedurilor operaționale. Acest proiect, de care ne bucurăm în calitate de beneficiar, vine în sprijinul echipei ADR Nord-Est, pentru dezvoltarea capacitaţilor de Programare, Monitorizare program, Evaluare program, Dezvoltare urbană durabilă, Specializare inteligentă, Comunicare și vizibilitate POR Nord – Est 2021 –2027” declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.