ADR Nord-Est – pregătită pentru rolul de Autoritate de Management la nivel regional

26 ianuarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a derulat, în perioada 1 august 2020-31 decembrie 2022, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Nord-Est în pregătirea POR 2021-2027″, cod SMIS 140453, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, gestionat de Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Nord-Est perioada 2021-2027.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

// Programul Regional Nord-Est a fost elaborat pentru prima dată la nivel regional și aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

// Descriere de sistem a fost elaborată la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Est 2021-2027;

// Procedurile operaționale aferente bunei implementări a Programului au fost elaborate la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Est 2021-2027;

// A fost realizat un Studiu privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în Regiunea Nord-Est pentru perioada 2021-2027;

// A fost realizată Evaluarea strategică de mediu (SEA) pentru PR Nord-Est 2021-2027.

Valoarea totală conform contractului de finanțare este de 4.116.718,59 lei, iar valoarea cu care s-a finalizat proiectul este de 4,102,349.00 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 3,486,996.67 lei.

Având în vedere capacitatea de gestionare a programelor de finanțare dovedită până în prezent, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a demonstrat că este pregătită pentru a îndeplini atribuțiile de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Acest proiect, finanțat prin Programul de Asistență Tehnică, a venit în sprijinul echipei ADR Nord-Est, pentru a potența capacitățile colegilor în domeniile de Programare, Evaluare program, Dezvoltare urbană durabilă, Specializare inteligentă, dar și pentru a accelera setarea mecanismelor de implementare a Programului, rezultate de care se vor bucura, la rândul lor, toți beneficiarii de finanțare.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

Sprijin pentru ADR Nord-Est în pregătirea POR 2021-2027

actualizat ianuarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul  Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Nord-Est în pregătirea POR 2021-2027„, Cod SMIS 2014+ 140453 / Cod proiect 2.1.129,  în data de 28 octombrie 2020.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Nord-Est  perioada 2021-2027.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

// Program Operațional Regional elaborat și transmis către Comisia Europeană;

// Descriere de sistem elaborată la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;

// Pachet de proceduri operaționale elaborate la nivelul ADR în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;

// Studiu privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în Regiunea Nord-Est pentru perioada 2021-2027;

// Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru POR Nord-Est 2021-2027

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este 01.08.2020 – 31.12.2022 (29luni). Valoarea totală a proiectului este de 4.116.718,59 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 3.499.210,80 lei.

Așa cum știți, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional. Acest nou rol vine și cu o responsabilitate uriașă: în primul rând, este vorba de realizarea cu personalul propriu, negocierea și transmiterea către Comisia Europeană  a POR Nord-Est 2021-2027 și pregătirea cadrului de implementare, inclusiv elaborarea procedurilor operaționale. Acest proiect, de care ne bucurăm în calitate de beneficiar, vine în sprijinul echipei ADR Nord-Est, pentru dezvoltarea capacitaţilor de Programare, Monitorizare program, Evaluare program, Dezvoltare urbană durabilă, Specializare inteligentă, Comunicare și vizibilitate POR Nord – Est 2021 –2027” declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.