Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” exercita in relatia cu beneficiarul si in numele AM POS CCE atributii legate de gestionarea operatiunilor din cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient (operatiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 si 1.3.2) si Axei Prioritare 3 –Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public (operatiunea 3.1.1).

Aceasta sectiune va pune la dispozitie informatii utile legate de accesarea finantarilor disponibile, documentele de care aveti nevoie, proiectele aflate in derulare si noutati de ultima ora privind implementarea POS CCE 2007-2013.

Introducere

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 (POS CCE) reprezinta principalul instrument de realizare a celei de-a doua prioritati tematice a Cadrului Strategic National de Referinta, mai exact, cresterea pe termen lung a competitivitatii economice din Romania, prioritate stabilita si in Planul National de Dezvoltare.

Competitivitatea are o componenta majora, productivitatea, care poate regla nivelul dezvoltarii economice a unei tari, pe termen mediu si lung, indicator care depinde in cea mai mare parte de performanta tehnologiei de fabricatie utilizate. Din pacate, accesul firmelor romanesti la capital ramane limitat. Din acest punct de vedere, sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientarii relativ slabe catre activitati productive, a tehnologiei si infrastructurii deficitare, a gradului scazut de adaptabilitate la nevoile pietei prin inovare.

De aceea, obiectivul general al POS CCE este cresterea pozitiei competitive a IMM, in contextul unei stabilitati macroeconomice si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie a UE. Expunerea la competitie va genera dezvoltare economica sustenabila, promovare pe piata internationala, crestere a calitatii produselor romanesti.

Autoritatea de Management desemnata pentru administrarea Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013” este Ministerul Fondurilor Europene.

La nivel national sunt desemnate urmatoarele Organisme Intermediare:

// Axa Prioritara 1 (Un sistem de productie inovativ si eco-eficient) – ADR Nord-Est pentru operatiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  si 1.3.2 (pentru Regiunea Nord-Est) si Autoritatea de Management pentru DMI 1.1 pentru intreprinderi mari, DMI 1.2 ;

// Axa Prioritara 2 (Competitivitate prin Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare) – Ministerul Educatiei Nationale ;

// Axa Prioritara 3 (TIC pentru sectoarele privat si public) – ADR Nord-Est pentru operatiunea 3.1.1si Ministerul pentru Societatea Informationala pentru celelate operatiuni;

// Axa Prioritara 4 (Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice) – Ministerul Economiei.

POS CCE este finantat prin FEDR care sprijina regiunile UE cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Programul acopera domenii precum Cercetare / Dezvoltare, sistemul productiv, in special cel al intreprinderilor mici si mijlocii, IT si Comunicatii, Energie.

Axa prioritara 1 beneficiaza de cea mai substantiala alocare bugetara, adica 36,36% din totalul bugetului Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), alocat pentru Programul Operational Sectorial  “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Principalele domenii de interventie, respectiv sprijinirea dezvoltarii IMM, imbunatatirea accesului la finantare sau incurajarea serviciilor suport pentru afaceri, sunt prioritati stabilite de actuala agenda a Uniunii Europene.